Prisliste

Standardisert prisliste for meglertjenester.

Alle meglerforretning er pålagt fra 01.01.13 å fremvise en standardisert prisliste for sine tjenester. Det understrekes at prislisten er veiledende og konkrete tilbud på våre tjenester vil kunne avvike fra denne listen. Vi anbefaler derfor at vi får mulighet til å besiktige den eiendommen som skal selges og vi vil deretter kunne fremlegge et helt spesifikt, skreddersydd og konkret prisoverslag for salg av din eiendom.

Meglers vederlag
Provisjon Fra – til 1-3%
Minsteprovisjon Fast beløp kr. 39 750
Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander og andre eventuelle meroppgaver megler må utføre i forbindelse med salgsarbeidet. Et konkret pristilbud kan derfor ikke gis før etter en befaring av eiendommen og en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.
Tilrettelegging av salgsarbeidet Fast beløp kr. 12 995
Grunnhonorarer inkluderer befaring av eiendommen, klargjøring av eiendommen for salg, utarbeidelse av prospekt, trykking av prospekt, visninger samt øvrige kostnader knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av det enkelte salget og påløper uavhengig av om salget gjennomføres.
Oppgjørshonorar Fast beløp kr. 4 875
Visningshonorar, inntil 2 Fast beløp kr. 0
Utover 2 visninger Pr visning kr. 1 500
Visninger innenfor normal arbeidstid Fast beløp kr. 0
Inneståelsesgebyr Fast beløp kr. 2 500
Markedsføring
Markedsføringspakke som bla inneholder fotograf med plantegninger, ubegrenset antall bilder, FINN.NO(bolig i banner og tydelig profil på Vestfold), TB.NO, www.z-eiendom.no, direkte målrettet markedsføring på Facebook/Instagram, til salgs plakat, matching mot kjøpsregister, profilering bank, visningsannonse lørdag Fast beløp Kr. 9 990
Fornyelse av internettannonse Fast beløp kr. 1 000
Annonsering avtales i hvert enkelt tilfelle og skreddersys hver enkelt eiendom. Vi fremlegger konkret markedsplan til hver enkelt oppdragsgiver Etter avtale
 Boligsalgsrapport
Etter regning direkte fra takstmann
Eierskifteforsikring
Enebolig, rekkehus, tomannsbolig o.l.(forutsatt boligsalgsrapport) 0,425% av salgssummen Min. kr. 9 000/
Maks. kr. 40 000
Leilighet/rekkehus med seksjonsnummer 0,325% av salgssum Min. kr. 4 000/
Maks kr. 20 000
Andelsboliger 0,18% av salgssum Min. kr  2 000/
Maks kr. 20 000
Tomt/Hytte 0,4% av salgssum Min. kr. 7 500/
maks kr. 30 000
Informasjonsinnhenting
Kommunale opplysninger Fast beløp Kr. 2 950
Grunnboksutskrift Fast beløp Kr. 387
Servitutter Fast beløp Kr. 172
Tinglysing av sikringsobligasjon Fast beløp Kr. 525
Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag
Eierskiftegebyr, etter direkte regning fra forretningsfører
Opplysninger fra forretningsfører, etter direkte regning fra forretningsfører
Utlysning av forkjøpsrett, etter direkte regning fra forretningsfører
 Oppdatert 20.01.17