Før visningen er det viktig å sette seg grundig inn i prospektet. Les boligsalgsrapporten nøye og noter deg takstmannens anmerkninger. Sjekk disse punkter nøye på selve visningen.

På visningen er det viktig å ta seg god tid. Vurder eiendommen øye, spør megler og sørg for tilgang til alt av nødvendig dokumentasjon.

Boligselgere har plikt til å informere om feil og mangler, men du som kjøper har undersøkelsesplikt. Ikke alle har mulighet til å ta med fagfolk på visning. Undersøk derfor boligen grundig selv, og les salgsdokumentasjonen nøye.

Reglene sier; “Som boligkjøper kan du ikke gjøre gjeldende som mangel noe du kjente eller burde kjent til når avtalen om kjøp ble inngått». (Aksept av bud)

Hvis du har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan du altså ikke gjøre gjeldende som mangel noe du burde blitt kjent med. Unntaket er hvis selger har handlet grovt uaktsomt, uærlig eller i strid med god tro.