Når du ser deg etter en ny bolig står du foran et valg av flere boligtyper og eierformer.

Selveier

Den vanligste boligtypen er selveier. Det er ulike typer selveierboliger, f. eks enebolig, rekkehus, vertikalt-delt hus eller leilighet. Som selveier har du normalt fulle eier- og bruksrettigheter og du står dermed fritt til å selge, pantsette eller leie ut boligen din. En leilighet vil i praksis inngå i et sameie. I et sameie vil du normalt ha noen fellesutgifter og det er viktig å notere seg størrelsen på denne og hva de inneholder. Ved kjøp av en selveiende bolig må du betale dokumentavgift samt gebyr for tinglysning av skjøte og eventuelle pantobligasjoner.

Borettslag

En borettslagsbolig, kan være f. eks leilighet, enebolig eller rekkehus, er det borettslaget, som står som registrert hjemmelshaver til eiendommen i grunnboken. Du kjøper imidlertid en andel i borettslaget. Denne andelen er også registrert i grunnboken, og gir deg en eksklusiv bruksrett til en bestemt leilighet i borettslaget. Slike eiendommer har normalt noen begrensninger. Før du kjøper denne typen bolig er det viktig at du merker deg størrelsen på felleslån, vilkår for lånet og nedbetalingstid for dette. Faktisk og total kjøpesum for disse eiendommer er den prisen du betaler tillagt andel felleslån.

Aksjeleilighet og obligasjonsleilighet

En aksjeleilighet eller en obligasjonsleilighet er ikke det samme som en borettslagsleilighet, men har visse fellestrekk. Dette er i dag ikke en veldig utbredt eierfom. Det anbefales at slike eierformer sjekkes grundig før en eventuelt kjøper slike eiendommer. Obligasjonsleiligheter kan være forbundet med en viss risiko.