Til innholdet

Unikt, arkitekttegnet atriumshus på idylliske Veierland. 5 minutter fra Tangen Brygge og båthavn.

Rispa 2C
Prisantydning 6 700 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 148
BRA: 150 m²
Soverom: 3
Byggeår: 2011
Tomtareal: 1827 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Simon Mellingen

Simon Mellingen

Adresse

Rispa 2C 3144 Veierland

Adkomst

Ta ferge til Veierland, og gå av på Tangen fergeleie.
Følg Båsløkka til den deler seg, og ta til venstre. Rispa vil så komme på høyre hånd etter ca 100 meter, og eiendommen ligger på høyre hånd.

Beliggenhet

Idyllisk og rolig beliggenhet på den sydvestlige delen av Veierland, med kort avstand fra fergeleiet på Tangen. Eiendommen ligger solrikt til på en høyde, der man kan nyte solen helt usjenert flere steder på tomten. Veierland er en bilfri øy i Vestfolds skjærgård, der det finnes flotte turmuligheter, bademuligheter og adkomst videre ut i skjærgården.  På Veierland finnes også kafe sommerstid, golfbane og ulike kulturtilbud.
M/S Jutøya går flere ganger om dagen, og tar det til Sandefjord eller Nøtterøy, der veien videre til bysentrum, dagligvare o.l er kort. Eiendommen ligger vakkert til på idylliske Veierland, med en lett skrånende tomt mot vest, noe som gir praktfulle solforhold og utsikt mot sjøen.

Boligen sogner til Brattås skole på Nøtterøy.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2011

Bygninger og byggemåte

Boligen står på påler, fundamentert på fjell.
Vinduer og dører fra byggeår.
Bygget er utvendig kledd med lerk.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 3, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 148 kvm, Bruksareal: 150 kvm

1.Etasje: Entre, 2 Ganger, Garderoberom, Vaskerom, Kjøkken, 2 Stuer, Bad, Klesrom, 3 soverom, Teknisk Rom. Matbod. Utebod.

Standard

Rispa 2C er en unik, spennende og tiltalende enebolig med god standard.
Boligen er utvendig kledd med lerkepanel, for minimalt vedlikehold, samt for å gli inn i omgivelsene.
Boligen har en spennende planløsning, der soverom og bad er i en egen avdeling, samt stue og kjøkken i den andre avdelingen.
Det er vannbåren varme i alle rom utenom lagerrom, og balansert ventilasjon.
Himlinger er dekket med bjørkefiner av høy kvalitet, på samme måte som vegger. På gulv er det lønn.
Flislagt bad, med dusjhjørne, wc og servant i baderomsinnredning.

I hele boligen er det full mønehøyde, som gir ekstra romfølelse.

Oppvarming

Elektrisk gulvarme på teknisk rom og vaskerom.
Vannbåren varme i øvrige rom. Det er ikke varme i lager rom.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det bred politisk enighet om å innføre forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Parkering

Parkering på Tenvik (Nøtterøy eller Engø (Sandefjord).

Areal og eierform

Areal: 1 827 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Naturtomt, hvor bygningen står på tomtens høyeste punkt. Tomten skråner ned mot øst og vest.

Eier

Kim Bjønnes Müller Iselin Hafseld

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vann og avløp.
Adkomst via privat vei.

Eiendommen har felles private stikkledninger sammen med andre eiendommer.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til unyansert formål (bolig) i Færder kommunes reguleringsplan for byggeområder Veierland.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Eiendommen har veirett over gbnr 141/4 og 141/14.

Eiendommene gnr 141 bnr 304, 306 og 307 har bruksrett på veitrase langs eiendomsgrense mot øst og utkjøring på denne eiendommen, langs sørøstre hjørne av tomten.

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 29.11.2011.
Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

6 700 000,-

Beregnet totalkostnad

6 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 167 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 700 000,-)) -------------------------------------------------------- 179 822,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 879 822,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Formuesverdi : 1 153 515,- Sekundær formuesverdi : 4 152 655,- Formuesverdi pr. : 14.05.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter B

Kommunale avgifter

Kr. 14 754

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Annonsering (Kr.4 500) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 6 700 000,-) (Kr.73 700) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 995) Tinglysning av sikringsobligasjon (Kr.525) Grunnboksopplysninger (Kr.387) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Internett annonsering (Kr.9 200) Kommunale opplysninger (Kr.3 060) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Totalt kr. (Kr.111 742)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Simon Mellingen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Simon Mellingen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?