Til innholdet

Ubebygd festetomt med topp utsiktsforhold på Skrim Nord

Fjellveien
Prisantydning 125 000 , -
Boligtype: Hyttetomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 1000 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Adresse

Fjellveien 3648 Passebekk

Adkomst

Fra Skrim nord så ta bom inn til venstre på Digerhaugparkering. Ta fjerde vei ned til venstre. Følg skilter frem til tomten.
Eiendommen er skiltet med salgs skilt fra Z-eiendom.
For øvrig se vedlagte hytteprofil i salgsoppgaven eller vedlagte kartskisse i FINN-annonsen.

Beliggenhet

Er du glad i å fiske, bade, plukke bær eller gå på ski er det gode muligheter for fine friluftsopplevelser på Skrim både sommer og vinter.
Skrim er et av Østlandets flotteste friluftsområder hele året, og området er kjent for sine gode løypeforhold og sitt gode miljø.
Stedet passer perfekt for familier og alle som elsker vinter og snø.

Det er et stort utvalg av turstier og sykkelmuligheter om sommeren. Turistforeningen har flere hytter innover i fjellområdet og det er fine utfluktsmuligheter til for eksempel topptur til "Styggemann" som er et kjent utsiktspunkt 872 m.o.h. Terrenget er hovedsakelig lett kupert, men tilbyr også krevende fjellpartier for den som måtte ønske det. De viktigste turområdene ligger innenfor Skrim - Sauherrad naturreservat som sikrer friluftsinteressene for all fremtid.
Skrimfjella er snøsikre og det er skiløyper om vinteren med et omfattende oppkjørt løypenett. Vinterløypene kjøres opp med to-spors løypemaskin eller snøscooter og er en del av det regionale løypenettet som forbinder Vestfold med Hardangervidda.

Nordre Støveltjern er et naturlig samlingspunkt for området da dette er badeplassen med liten sandstrand, flytebrygge, bålplass og sittebenker. Her kan man ta seg en forfriskende dukkert (fortrinnsvis på sommeren) eller man kan prøve fiskelykken.

Med plassering sentralt på Østlandsområdet, er Skrim stedet for rekreasjon.
Kjør en times tid fra Vestfoldbyene, så ligger dette populære område der. Selv fra Oslo/Bærum eller Østfold er det ikke mer enn ca. 1 1/2 time å kjøre.
Se mer informasjon på www.visitskrim.no eller se filmen "En vinterdag på Skrim" ved å klippe ut og lime inn i nettleser: http://www.visitskrim.no/index.php/nyheter
Se for øvrig vedlagte hytteprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Hyttetomt Selveier

Areal og eierform

Areal: 1 000 kvm, Eierform: Punktfestetomt, Festeavgift: 6161.

Eiendommen er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Et punktfeste er en variant av en festetomt, men i motsetning til vanlig tomtefeste er det da ikke gitt grenser for tomtens størrelse.

Salget gjelder transport av festekontrakt for ubebygd festetomt.
Da salget gjelder ubebygd tomt, kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer denne, og at erklæringen godkjennes av kommunen. Erklæringen skal legges ved transport av festekontrakt for tinglysing, og oppgjør kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand og transport av festekontrakt er tinglyst hos Kartverket.

Tomt og hage

Naturtomt beliggende ca. 580 m.o.h. med svært gode utsiktsforhold. Ifølge selger kan man se helt til Vikafjell i Vestland, mot Holmestrand i Vestfold, samt Viken.
Det tas forbehols om eksakt beliggenhet grunnet snø - konferer megler.

Festetomt hvor Jan Ivar Lindem er bortfester/grunneier.
Årlig festeavgift kr. 6 161,- for 2020.
Neste regulering av festeavgift i 2021.
Festeavgiften reguleres hvert år i henhold til konsumprisindeksen.
Hvert 30. år reguleres festeavgiften slik at den gir avkastning på 4% av regulert tomteverdi.
Festetid gjelder fra og med 01.09.2005 til den eventuelt blir sagt opp av fester, dog ikke mindre enn 80 år.
Festeren kan kreve innløsning av tomten på de vilkår som Tomtefesteloven til enhver tid gir.
Festeren gir rett til adkomst, anleggelse av vannforsyning og utslipp av gråvann til sandfilterkum på grunneiendommen, eller annen godkjent løsning for gråvann.
Overføring av festeretten kan bare skje med skriftelig samtykke av borfester på transport av festekontrakt.
Bortfester ønsker ikke å benytte forkjøpsrett.
Bortfester bekrefter at tomten kan selges uavhengig av punkt 9 Bebyggelse i tinglyst festekontrakt, med tanke på at kjøper er fri fra å velge fritidshus og en frittstående bod levert av Tremax AS eller annet firma som grunneier har avtale med.

Festekontrakt - vilkår er tinglyst som pengeheftelse i festerett den 03.11.2005  med dagboknr. 6756 og følger vedlagt i salgsoppgaven.

Eier

Trio Trafikkskole AS v. Morten Westbye

Vei, vann og avløp

Eiendommen har pt. ikke vei, vann, avløp/kloakk eller strøm til tomtegrensen.
Parkering på Digerhaug.
Serviceavgift betales for drift/vedlikehold/brøyting/bomkort av hovedvei med kr. 2 200,- pr. år til Skrim Hytteservice.

Mulighet for tilknytning private internveier, privat vann og avløp etter nærmere avtale mot tilknytningskostnad og årsavgift.
Tilknytningskostnad for internveier Damveien kr. 13 000,-, Fjellveien 1 kr. 25 000,- og Fjellveien 2 kr. 64 000,-; tilsammen kr. 102 000,-.
Årsavgift internveier for bruk/vedlikehold/brøyting kr. 4 050,-.
Konferer megler for ytterligere informasjon.

Reguleringsplan

I reguleringsplan 343R Omholtfjell ligger eiendommen i område avsatt til fritidsbebyggelse.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Pengeheftelse i festerett
Dagboknr. 6756, tinglyst 03.11.2005 - Festekontrakt vilkår
Årlig festeavgift: NOK 4 500
Pant for forfalt festeavgift
Med flere bestemmelser
Tomteverdi: NOK 112 500
Gjelder feste
Gjelder denne regsitertenheten med flere.

Rettigheter på andre eiendommer
Dagboknr. 6756, tinglyst 03.11.2005 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr: 3006 Gnr: 42 Bnr: 8 Fnr: 107
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
Gjelder denne registerenheten med flere.

Det er innhentet kopi av servitutt som kan være av interesse å lese innen budgivning. Be om kopi ved henvednelse ved megler kontor eller se vedlagte dagboknr. 6756 tinglyst 03.11.2005 som følger i salgsoppgaven.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Prisantydning

125 000,-

Beregnet totalkostnad

11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
12 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
137 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Løypeavgift kr. 500,- pr. år - frivillig.
Skrim Hytteeierforening kr. 500,- pr. år - frivillig.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Dronefoto (Kr.3 500) Omkostning selger - transport festekontrakt, kontonr 22910610434 (Kr.1 000) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panteattest selger med riktig hjemmel til festerett (Kr.387) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Markedsføringspakke (Kr.8 750) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Provisjon (forutsatt salgssum: 125 000,-) (Kr.37 500) Tilrettelegging (Kr.9 695) Totalt kr. (Kr.68 792)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evnt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Beregning av formuesverdien for tomt ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi. Ved senere år skal denne formuesverdien videreføres, men med en eventuell årlig fastsatt oppjustering.
Opplysnin er innhentet fra Skatteetatens hjemmeside.

'Finn.no: Visningstekst'

Hvis ikke tidspunkt for fellesvisning fremkommer i annonsen, ber vi deg kontakte megler for å avtale visningstidpunkt.

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?