Til innholdet

TUDDAL - GVÅLSHEIA - 4 FLOTTE OG SOLRIKE HYTTETOMTER, 900 MOH! 1 solgt!

Gvålsheia Hyttefelt
Prisantydning 850 000 , -
Boligtype: Hyttetomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 1191 m²

TUDDAL - GVÅLSHEIA - 4 FLOTTE OG SOLRIKE HYTTETOMTER, 900 MOH! 1 solgt!


Adresse

Gvålsheia Hyttefelt 3697 Tuddal

Adkomst

Kjør til Tuddal sentrum og ta veien mot Rjukan. Når du kommer til halvveis forbi Toskjærvannet tar du annen vei (bomvei) til høyre ved ca. 800 meter før Tuddal Høyfjellshotell. Ta av til høyre hvor veien deler seg, fortsett frem til neste veigaffel og ta en skarp sving til venstre. Kjør så til toppen av hyttefeltet og parker på p-plassen i enden av veien. Gå til venstre og følg "transportveien" omtrent 60 meter.
Nærområdet

Beliggenhet

Tuddal - på solsiden av Gaustad-toppen. Veldig gode solforhold og blant de beste i dette område av Tuddal. Tar ca. 25min å gå til Tuddal Høyfjellshotell. Tomtene ligger meget solrikt og usjenert til på en flat og pen tomt på ca. 900 moh. med utsikt over Toskjær, Kovstul, samt  180 graders utsikt til Gaustakne og fjell rekkene innover mot Bondal. Flott helårs turterreng med snaufjell, fiskevann, stier og ca 70 km oppkjørt løypenett.
Det er oppkjørte løyper 50 meter fra tomtene og 10 minutter sakte gange til Snaufjellet. Det er mulighet for alpint ved Flugonfjell alpinsenter. Gaustatoppen anbefales som en flott dagstur der man kan nyte 1/4 av vårt vakre land fra toppen.

Type, eierform og byggeår

Hyttetomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Tomt J4 - GNR 98, BNR 56               820 kvm.                Pris 850.000,-
Tomt J6 - GNR 98, BNR 57               1000 kvm              Pris 890.000,-
Tomt J8 - GNR 98, BNR 58               750 kvm                 Pris 890.000,- Solgt
Tomt C24 - GNR 98, BNR 31            1191 kvm              Pris 850.000,-

Fritidsbebyggelsen skal plasseres innenfor avmerkede tomter og tilpasses landskap/vegetasjon og omkringliggende hytter. Mønerettningen skal ligge som vist på plankartet. Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart, nødvendig hogst skal skje i samråd med grunneiere. Vedr. oppsetting av gjerde må det bygge meldes og innhente grunneierens tilatelse.
Byggningsform: på hver tomt kan det bygges ei hytte på maks 150 kvadratmeter BYA. I tillegg kan det bygges bod/uthus på inntil 15 kvadratmeter BYA. Mønehøyden skal ikke overstige 5 meter fra topp grunnmur. Alle hyttene skal ha materiale av ikke reflekterende materiale. De skal bygges i tre/tømmer og ha farger som ikke virker dominerende og fremmed for andre hytter og landskap rundt. Kjøper er ikke bundet til noen spesifikk hytte leverandør
Eiendommens historie

Eiendommens historie

Se www.visittuddal.no for litt info og historie.

Arealer og fordeling per etasje


1.Etasje:
2.Etasje:
3.Etasje:

Oppvarming

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det bred politisk enighet om å innføre forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020. Vi gjør derfor oppmerksom på at det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Areal og eierform

Areal: 1 191 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomtene leveres med vei, avløp, vann og strøm til tomtegrensen.
All rydding og klargjøring til bygging er kjøpers ansvar.

Eier

Kjell Tore Våle

Vei, vann og avløp

Tomtene leveres med vei, avløp, vann og strøm til
tomtegrensen.
Her kan du lese mer om vann og avløpsanlegg.

http://www.hjartdal.kommune.no/nb-NO/Aktuelt/~/media/Hjartdal/Bilder/2013/VA/Vassforsyningsplan.ashx

Reguleringsplan

Tomtene ligger i regulert område under reguleringsplan for Gvålsheia/Langhaug hyttefelt.
Reguleringsplan med kart ligger vedlagt i prospekt.

Prisantydning

850 000,-

Beregnet totalkostnad

850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-)) 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 33 572,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 883 572,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Medlemskap og pliktig årlig kostnad til Gvålsheia og Langehaug anslag kr. 1 250,- pr. år. Kommunale avgifter anslag kr. 1 000,- per. år.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Annonsering (Kr.4 200) Internett annonsering (Kr.9 990) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Kommunale opplysninger (Kr.2 970) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 850 000,-) (Kr.30 000) Pantattest selger (Kr.387) Servitutter (Kr.172) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Tilretteleggingshonorar (Kr.9 995) Totalt kr. (Kr.65 614)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføreskan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z-Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Morten Askjem Olafsen

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Morten Askjem Olafsen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?