Til innholdet

Tomt til salgs på Torød med mulighet for noe sjøutsikt. Meget barnevennlig område.

Nestvikveien 13
Prisantydning 1 500 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 880 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Adresse

Nestvikveien 13 3135 Torød

Adkomst

Fra Tønsberg sentrum kjøres over Kanalbroen og ta til venstre i Teie veidele. Fortsetter over Teie Torv og videre forbi Hårkollen. Ta Torødveien til høyre før Årøysund. Holder til venstre i veidelet på Torød og ta Nestvikveien til venstre, rett etter Joker butikken. Tomten ligger etterhvert på høyre side av veien. Tomten er skiltet med til-salgsskilt.

Beliggenhet

Torød er et veletablert og attraktivt boområde på sydsiden av Nøtterøy.  Eiendommen har en fin beliggenhet i et godt etablert boområde. Eiendommen grenser til friområde og er derfor meget usjenert beliggende. Fra eiendommen er det 2 minutters gange til stranda. I nærområdet er også mange flotte turområder, både langs sjøen og i skogen. Torød er et eldorado for den båtinteresserte med nærhet til Nøtterøys vakre skjærgård. Gode bussforbindelser til Tønsberg sentrum, bussen går hvert kvarter og busstoppet ligger kun et steinkast unna. Torød er kjent for sitt gode miljø og har mange muligheter for aktiviteter som vollyball, fotball, akebakke, liten skibakke m/skitrekk og turområder. Kort vei til Joker matbutikk, skole, barnehage, kirke mm.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Tomten leveres med vei, vann og kloakk ved tomtegrensen/delvis på tomten, se vedlagte ledningskart. Dobbelgarsjen medfølger tomten. Denne er oppført i 2015. Det står også en utebod på tomten som medfølger.

Tomten er fradelt naboeiendommen gnr. 65 bnr. 58 og selger er også hjemmelshaver på denne. Denne eiendommen har også en liten parsell sørvest for tomta som ligger i LNF område og som ifølge selger er mulig og søkes inlemmes tomten som selges.

Bygger man hus litt opp i skråningen vil man kunne få noe usikt til sjøen. Et av bildene fotografen har tatt er fra taket på uteboden mot sjøen. Det er det laveste punktet på tomta.

Parkering

Parkering på egen grunn samt dobbel garasje fra 2015.

Areal og eierform

Areal: 880 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten består for det meste av naturomt og er skråned.

Eier

Trond Borgersen

Vei, vann og avløp

Vei, vann og kloakk ligger til tomtegrensen/delvis på tomten. Se vedlagte situasjonskart. Påkoblingskostander kommer i tillegg, se kommunens hjemmeside. Det er tinglyst veirett til eiendommen. Det vil bli tinglyst rett for eiendommen for å koble seg til ledningsnettet til bnr. 58 (nabo) mot gjensidig ansvar/vedlikehold av ledningene.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanen avsatt til boligformål.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Det foreligger ingen ferdigattest på garasjen men kommunen bekrefter at den er tatt i bruk 15.12.2015.

Prisantydning

1 500 000,-

Beregnet totalkostnad

1 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 49 822,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 549 822,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon (Kr.25 000)
Tilretteleggingshonorar (Kr.13 695)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?