Til innholdet

Tønsberg/Træleborg - Meget innholdsrik og romslig 3-roms selveierleilighet supersentralt beliggende.

Tjøllinggaten 36
Prisantydning 2 390 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 69
BRA: 69 m²
Soverom: 2
Byggeår: 1953
Tomtareal: 649 m²

Kort om eiendommen

Velkommen til Tjøllinggaten 36 som ligger i et populært og etablert boligområde på Træleborg i Tønsberg kommune, like utenfor Tønsberg sentrum. Leiligheten vi her presenterer er en pen leilighet i byggets 1.etasje. Leiligheten er innredet i lyse og tidsriktige farger og inneholder 2 soverom, kjøkken, bad, wc og stue med utgang til sydvendt terrasse. Selger og megler ønsker velkommen til visning.

Adresse

Tjøllinggaten 36 3112 Tønsberg

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning

Beliggenhet

Tjøllinggaten 36 ligger i rolige omgivelser ca. 15 minutter å gå fra Torvet. Eiendommen ligger i det barnevennlige nabolaget Træleborg. I denne delen av Tønsberg finnes det blant annet bussholdeplass, barneskole og dagligvarebutikker. Beboerne forteller at det er lite støy i området, og at området oppleves som et trygt sted å bo.

For dem som foretrekker kollektivtransport, er boligen innen gangavstand fra kollektivknutepunktet Tønsberg rutebilstasjon. Til togstasjonen tar det ca. 20 minutter å gå.

Spar og Rema 1000 når du etter en kort gåtur. Farmandstredet ligger også i gangavstand, men litt lenger unna. Det meste du trenger i hverdagen finnes i gangavstand fra boligen.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 1953

Bygninger og byggemåte

Leiligheten ligger i byggets 1. etasje med adkomst via felles gang. Bygget har støpt kjellergulv og grunnmur av pussede betongblokker. Yttervegger består av
bindingsverk med utvendig trepanel. Vinduer og ytterdører av tre med isolerglass. Taket er tekket med betongtakstein og takrenner/nedløp i plastbelagt stål.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 69 kvm, Bruksareal: 69 kvm

1. etasje: Felles trappegang,  entré, baderom, kjøkken, 2 soverom og stue med utgang til terrasse.

Kjeller: Felles vaskerom.

Felles loft for alle leilighetene.

Standard

Velkommen til denne meget innholdsrike og romslige leiligheten som holder normal god standard. På gulv er det lagt laminat og veggene er hovedsakelig tapetserte og panelte. Badet er flislagt med varmekabler på gulv. Boligen har i løpet av de siste årene blitt kosmetisk innvendig oppusset i tidsriktige farger. Selger har selv ikke bebodd eiendommen og leier denne, han oppfordrer int. til å lese vedlagt tilstandsrapport som er utført av takstmann Marius Vedvik. Velkommen til visning!

Oppvarming

Vedovn og elektrisk.

Parkering

Parkering på felles tomt. Det er også mulig å parkere i gaten.

Areal og eierform

Areal: 649 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Felles selveiertomt med diverse beplantning.

Eier

Stein Are Fjeldberg Cathrine Elmer Fjeldberg

Vei, vann og avløp

Offentlig. Det er septiktank som tømmes annen hvert år av kommunen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som er i kommuneplan datert 22.5.2019 avsatt til nåværende boligbebyggelse. Det foreligger ingen reguleringsplaner som vil berøre denne eiendommen ifølge opplysninger fra Tønsberg kommune.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 01.06.1953 Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

2 390 000,-

Beregnet totalkostnad

2 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-)) -------------------------------------------------------- 68 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 458 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter

Kr. 10 619

Sameie

Det er ikke opprettet noe organisert sameie. Selger har eid alle tre seksjonene og derfor ikke opprettet noe sameie. Megler anbefaler at nye eiere gjør dette.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Annonsering (Kr.4 500) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Markedspakke (Kr.7 500) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 2 390 000,-) (Kr.74 090) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Opplysninger fra forretningsfører (Kr.3 250) Tilretteleggingshonorar (Kr.13 695) Totalt kr. (Kr.110 410)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Henning Grødem

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Henning Grødem

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?