Til innholdet

Tønsberg/Sem - Lettstelt enebolig med alt på en flate. Frittligende garasje på 36m² ZOLGT

Torvmyrveien 56
Prisantydning 3 500 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 90
BRA: 116 m²
Soverom: 3
Byggeår: 1969
Tomtareal: 961 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Henning Grødem

Henning Grødem

Adresse

Torvmyrveien 56 3170 Sem

Adkomst

Følg Semslinna ut fra Tønsberg og rett fram i rundkjøringen ved Jarlsberg Travbane. Ta til venstre i neste rundkjøring, og i neste kryss hold Semsbyveien til venstre. Følg Semsbyveien ca. 700 meter gjennom Sem sentrum og ta Viksveien til venstre. Følg Viksveien over jernbaneovergang og ta Torvmyrveien til høyre. Følg veien ca. 350 meter og ta så til høyre. Eiendommen ligger så på høyre hånd i Torvmyrveien 56. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Beliggenhet

Hyggelig, solrik og barnevennlig beliggenhet i Torvmyrveien på Sem. Kort vei til Sem sentrum med barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og idrettshall, forretninger bestående av bl.a. dagligvareforretning med post i butikk, klesbutikk, legekontor m.m. Kort vei for av- og påkjørsel til E-18. Snaue 7 km til Tønsberg sentrum.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1969

Bygninger og byggemåte

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Soverom: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 90 kvm, Bruksareal: 116 kvm

Primærrom: 90m², Bruksareal: 116 m²

I p-rom inngår: Kjøkken, stue, 2 soverom, kontor/soverom, bad og gangarealer.

1. etasje: Entré, hall, kjøkken, stue med utgang til terrasse, 2 soverom, kontor/soverom og bad.

Loft: Delvis gulvet lagringsloft.

Kjeller: Krypkjeller.

Tilhørende eiendommen er en dobbel garasje (ca. 36m²) , en eldre enkel garasje (ca. 16 kvm) og utvendig bod (ca. 10 kvm).

Standard

Velkommen til Torvmyrveien 56

Dette er en praktisk enebolig med alt på en flate! Her bor en lettvint til med alle funksjoner på en flate. Stuen er en klassisk vinkelstue med god plass til sofagruppe og spisestue. Heve-/skyvedører leder til en stor, deilig, vestvendt terrasse på ca., 28m² hvor man har flott kveldssol. Det er laminat på stuegulv og lyst malte vegger. En varmepumpe sørger for jevn og god varme, mens en peis byr på kos på kaldere kvelder.

Kjøkkenet har profilert innredning i hvitt og opplegg for oppvaskmaskin. Ved kjøkkenvinduet er en koselig spiseplass. Det er laminat på gulv, mens vegger er malte, foruten over benk hvor det er fliset/platet.

Badet ble pusset opp i 2004 i en tidløs stil. Fliser på gulv og vegger er i lyse farger, og det er varmekabler i gulvet. I himling er det downlights. Rommet inneholder dusjkabinett, servant i innredning, vegghengt wc og opplegg for vaskemaskin.

Det er forøvrig laminatgulv i 2 av soverommene, mens det er teppe i det tredje. Vegger er alle malte. Klesskap i alle rom, der hovedsoverommet har en flott skyvedørsgarderobe med downlights.

For nærmere beskrivelse av standard se vedlagt boligsalgsrapport utført av takstmann Jens Martin Onsrud.

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen. Det er viktig at disse dokumentene leses nøye.


Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-  17stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-  0 stk. tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
-  15 stk. tilstandsgrad 2 (TG2 oransje) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-   0 stk. tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.


Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2 oransje) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i Tilstandsrapporten.

Elementer hvor TG-2 (oransje) tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som ligger til grunn for tilstandsgraden, er det blant annet kommentert at utvendig taktekking har passer forventet levealder, utvendig nedløp og beslag har påløpt alder og værslitasje. Utvendig veggkonstuksjon, kledning har alder/værslitasje, og stedvis påbegynnende råteskade. Utvendig takkonstruksjon/loft er det stedvis misfargninger i konstruksjonen. Utvendig vinduer har alder/værslitasje. Innvendig er det ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig/ krypkjeller, det er indikert forhøyet fuktverdier i kjellervegger. Stedvis fritt eksponert isolasjon. Våtrom, krav til fall er ikke oppfylt. Våtrom, sluk, membran og tettesjikt: vurderingen er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer en halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er ingen symptomer på funksjonssvekkelse. Tekniske installasjoner, varmtvannsbereder har passert mer enn 50% av forventet levetid. Tomteforhold: det er stedvis noe riss i utvendig puss, men ingen synlige gjennomgående sprekker.Det vises forøvrig til rapportens øvrige beskrivelser med detaljer og tilstandsvurderinger som er del av PDF-salgsoppgave som må leses før inngivelse av bud

Oppvarming

Peis og parafinovn i stue. Forøvrig elektrisk oppvarming med bl.a. varmepumpe i stue og varmekabler på bad.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Parkering

I dobbel garasje fra 2013 med automatisk åpner i tillegg til en enkel garasje integrert i huset.  Forøvrig gode parkeringsmuligheter i stor innkjørsel samt på egen oppstillingsplass på andre siden av tomta.

Areal og eierform

Areal: 961 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Hyggelig, solrik og barnevennlig beliggenhet i Torvmyrveien på Sem. Kort vei til Sem sentrum med barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og idrettshall, forretninger bestående av bl.a. dagligvareforretning med post i butikk, klesbutikk, legekontor m.m. Kort vei for av- og påkjørsel til E-18. Snaue 7 km til Tønsberg sentrum.

Eier

Aleksander Dokken Martine Bolme Pettersen

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Adkomst fra offentlig vei.

Reguleringsforhold

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen for Tønsberg kommune er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende, Kommuneplan (22.5.2019)

GJELDENDE REGULERING:
Det eksisterer ingen reguleringsplan for eiendommen/området innenfor eiendommen.

BEBYGGELSESPLAN:
Eiendommen eller del av eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre plan og bygningslov.

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK:
Eiendommen eller del av eiendommen ligger ikke innenfor et område med nedlagt midlertidig forbud mot tiltak.

REGULERING UNDER ARBEID:
Det er ikke igangsatt planleggingsarbeider på et område som berører/inkluderer eiendommen.

PLANFORSLAG:
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen. Alle opplysninger fra Tønsberg kommune.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 15.10.1971.Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

3 500 000,-

Beregnet totalkostnad

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 90 000,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 91 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 591 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jens Martin Onsrud Takstdato : 13.06.2022 Formuesverdi : 742 276,- Sekundær formuesverdi : 2 672 192,- Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Energiforbruk og energimerking


Energiforbruk av strøm pr. år er beregnet til 15 810 kWh. Forbrukstall er innhentet fra Lede og er snittforbruk over de tre seneste år og gir kun en indikasjon av forbruk gitt dagens situasjon. Endring av forbruk må forventes utfra ny eiers forbruksmønster og aksepteres av kjøper. Strømforbruk/energiforbruk vil variere blant annet avhenge av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, forbruksmønster etc.

Kommunale avgifter

Kr. 12 745 pr. år Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp, renovasjon og feieavgift. Oppgitt beløp er for 2022.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:742 276,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 672 192,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Blad 150622 (Kr.4 500) Pantattest selger (Kr.387) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Eierskifteforsikring (Kr.20 484) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.2 950) Markedspakke (Kr.16 950) Internettannonsering (Kr.4 700) Oppgjør og tinglysning (Kr.5 950) Provisjon (Kr.46 800) Tilrettelegging (Kr.17 825) Totalt kr. (Kr.121 716)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Dagboknr. 503964, tinglyst 05.09.1968  - Bestemmelse om bebyggelse  
Bestemmelser om telefon- og elektriske ledninger
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om felles vannverk/ledning
Med flere bestemmelser

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Henning Grødem

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Henning Grødem

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?