Til innholdet

Teie - Totalrenovering-/rivingsprosjekt med godkjent rammetillatelse for 2 nye boliger. Godkjente tegninger medfølger!

Fjellveien 36
Prisantydning 3 985 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 767 m²

Ansvarlig megler
Jesper Snekkestad

Jesper Snekkestad

Adresse

Fjellveien 36 3121 Nøtterøy

Velkommen Fjellveien 36 på attraktive Teie

Fjellveien 36 ligger i et av Nøtterøys mest attraktive boligområder. Nå har du muligheten til å anskaffe deg en boligtomt på populære Teie hvor det foreligger godkjent rammetillatelse til oppføring av vertikaldelt tomannsbolig. Ønsker du heller å tegne din egen drømmebolig står du fritt til å søke om dette da eienodmmen selges uten noen form for byggeklausul.

Bolighusene det er gitt rammetillatelse for er arkitekttegnet av lokale Kuben arkitektkontor AS på Nøtterøy hvor i alt ca. 412 m² bruksareal (BRA) er fordelt over to vertikaldelte bolighus, så mulighetene eiendommen byr på er mange enten. Den innerste boligen har godkjent "penthouseetasje" hvor man vil få flott utsikt i øst, mot Rosanes, Teie og Oslofjorden.

Fjellveien 36 ligger i et barnevennlig, fredelig og veletablert boligområde på Teie. Den rolige beliggenheten forsterkes av eiendommen ligger innerst i stikkvei fra Fjellveien! Tomten er i dag bebygget med en eldre enebolig hvor rivningstillatelse foreligger - bolighuset er et ubeboelig rivningsobjekt.

Beliggenheten er supersentral og ca. 2,5 km fra Tønsberg sentrum. Det er kort gangvei til barnehage, barneskole, ungdomsskole og idrettsanlegg, det er også gangavstand blant annet Teie Torg med servicetilbud. Det er også kort avstand til badeplasser og parker. Fra Teie båthavn bringes man i båt direkte ut i den herlige Færder skjærgården.

Kort fortalt om tomten

º Selveiertomt på 767 m² på attraktive Teie
º Godkjent rammetillatelse for vertikaldelt tomannsbolig foreligger
º Tegn og bygg alterativt din egen drømmebolig!
º Fra godkjent bolig vil man ha flott utsikt mot sjøen og Oslofjorden
º Tomten ligger innerst i fredelig og barnevennlig stikkvei 
º Variert tomteterreng av hage og fjelltomt fordrer for spennende bebyggelse
º Eksisterende bolig på tomten anses som ubeboelig rivningsobjekt
º Trygg og kort gangavstand til Teie barneskole og Teigar ungdomsskole (ca. 900 m)
º Gangavstand til parker, forretninger/servicetilbud, båthavn, badeplass med mer
º 10 minutter å gå til Teie torv med en rekke sentrumsfasiliteter
º Gang-/sykkelavstand til Tønsberg sentrum

Beliggenhet og nærområdet

Her bor du fantastisk sentralt med et flust av tilbud for alle aldre i nærmiljøet. Det er ikke uten grunn dette er et av Nøtterøys mest ettertraktede boligområde.

Det er gangavstand til Teie Torv med de fleste sentrumsfunksjoner som banker, div. dagligvareforretninger, spisesteder, kjøpesenter, vinmonopol, legesenter m.m. Kort sykkelavstand (ca. 2,5 km) til Tønsberg sentrum med sykkel-/gangvei rett nedenfor området helt inn til bykjernen.

Det er kort avstand også til badestrand, småbåthavn og rekreasjonspark på Rosanes. Teie båthavn ligger innen kort avstand, det samme gjør Rosahaugparken er en yndet park for familier i alle aldre. Teieskogen med idrettsanlegg og turstier når når du til fots noen minutter unna eiendommen - her er det også ski-/lysløype på vinteren.

Nøtterøy er kjent for sin vakre skjærgård, og med båt har du direkte tilgang til en rekke øyperler. Av den grunn er det selvsagt en rekke småbåthavner i nærmiljøet, blant annet nevnte småbåtanlegg på Rosanes (Teie båthavn).

Det er også gangavstand til skoler med blant annet nye Teie barneskole, nye Teigar ungdomsskole i tillegg til kort avstand til en rekke barnehager.
Ca. 3 km til Borgheim sentrum hvor du finner Nøtterøy videregående skole. På Borgheim finner du også Nøtterøy golfbane som er en av landets flotteste golfanlegg.

Området ligger ca. 100 km fra Oslo. E 18 fra Tønsberg til Oslo har 4-felt hele veien, noe som gjør at kjøreturen fra Tønsberg til Oslo normalt gjøres unna på drøye timen. Det går også hyppige pendlertog til/fra hovedstaden. Til Torp Flyplass er det ca. 20 minutter med bil med daglige avganger til en rekke Europeiske byer.

Se også nabolagsprofil i komplett salgsoppgave som viser avstander og fasiliteter i nærområdet.

Handelsfasiliteter i nærmiljøet

Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Meny og Rema 1000 ved Teie torv. Teie torv har et variert utvalg av både servicetilbud, spisesteder og shopping. Her finner du blant annet ulike klesforretninger, optiker, kroppsbehandling (spa), bøker, helsekost og blomsterforretning i tillegg til nevnte banker, bakeri, apotek, vinmonopol og spisesteder. Spisesteder som Herr & Fru, Nøtterøy Bakeri og Venezia ligger ved Teie torv. Herr & Fru selger og serverer tapas og flotte råvarer fra syd på kontinentet.

Areal og eierform

Tomtens areal: 767,20 m²
Type tomt: Selveiertomt

Tomtens størrelse og grenselinjer er basert  på eiendommens matrikkelbrev fra Færder kommune. Fargene på grensene i kartet forteller
hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. Samtlige grenser unntatt grense mot syd har grønne grenselinjer for denne eiendommen. Nøyaktighetsskalaer er angitt i matrikkelbrevet som følger av fullstendig salgsoppgave.

Rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og oppføring av nye boliger

Det foreligger godkjent søknad for rammetillatelse fra utvalg for kommualteknikk i Færder kommune for "riving av enebolig og oppføring av vertikaldelt tomannsbolig - Vedtak om rammetillatelse" datert 21. mars 2023. Saksnr. 210/23.
Søker er Kuben Arkitektkontor AS på vegne av tiltakshaver Trude Charlott Engebretsen.

Vedtaket er basert på søknad mottatt 02.05.2022, og utfyllende dokumentasjon mottatt 22.02.2023. Behandlingsklar søknad forelå s.d. Tillatelsen betinger ingen dispensasjoner eller fritak fra byggteknisk forskrift (TEK17).

Arbeidene kan ikke starte før søknad om igangsettingstillatelse er behandlet. Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:

1. Oppdatert gjennomføringsplan må være innsendt.
2. Resterende ansvarserklæringer må være innsendt.
3. Plasseringsdata (sosi-fil og stikningsplan) med tiltakets plassering, avstand til nabogrenser og høydeplassering (o.k. gulv 1. etasje), må være innsendt.

Generelt om tillatelsen:
Virksomhetsleder for byggesak og geodata behandler denne søknaden på delegasjon iht. gjeldende delegasjonsreglement. Ansvarlige foretak er ansvarlige for at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lovverk. Vedtaket kan bli omgjort som følge av en klage eller annen overprøving. Kommunen er ikke ansvarlig for tap ved en slik omgjøring. Arbeid som igangsettes før klagefristen er ute eller klage/overprøving er avgjort, skjer for tiltakshavers egen risiko. Vedtaket er gitt iht. plan- og bygningsloven, og gir ingen rettighet etter annet lovverk. Vedtaket innebærer heller ingen avgjørelse av private rettsforhold.

Beskrivelse av tiltaket:
Det søkes om riving av eksisterende enebolig og garasje, og oppforing av ny tomannsbolig. Tomannsboligen er vertikaldelt og oppfores med saltak.
Bolig øst oppfores i 2 fulle etasjer pluss loftsetasje. Garasje som adskiller boligene oppfores i to etasjer med terrasse pa tak. Det er tilgang til terrassen via loftsetasje.

Boligen inneholder:
1. etasje: Stue, bad, wc, hall med garderobe og 3 soverom.
2. etasje: Allrom/kjøkken, soverom og bad.
Loftsetasje: Loftstue med utgang til terrasse.

Bolig vest oppføres i to fulle etasjer med carport med terrasse på tak.
Boligen inneholder:
1. etasje: Allrom/kjøkken, teknisk/vaskerom og soverom.
2. etasje: Stue, bad og 3 soverom. Det er utgang til terrasse på tak av carport fra stuen.

Tiltaket medfører vesentlige terrenginngrep.

Arealer:
Eiendommens størrelse: 767,2 m²

Bruksareal (BRA)
Eksisterende: Ikke oppgitt
Bolig vest: 138,4 m²
Bolig øst: 273,9 m²
Bebygd areal (BYA)
Eksisterende: 125 m²

Areal som skal rives: 125 m²
Nytt: 222 m²
Totalt: 222 m²

Det er redegjort for tilstrekkelig uteoppholdsareal (MUA).

Utnyttelsesgrad:
Utnyttelsesgrad for eiendommen: 28,94 %

For utfyllende innsikt i hva rammetillatelsen sier henvises det til vedlegg til salgsoppgave hvor denne foreligger i sin helhet. Rammetillatelse beskriver videre blant annet høyer på bebyggelsen, avstander til naboeiendommer, plangrunnlag, plassering og avstander henvisning til byggteknisk forskrift med mer. Videre inneholder rammetillatelsen oversikt over dokumentasjonskrav før igangsetting med mer.

Samlet saksbehandlingsgebyr for rammetillatelsen på 40 085,- er betalt av selger.

Forholdet til evt. byggeklausul

Tomten selges uten byggeklausul, slik at kjøper står fritt til å velge husleverandør/byggmester.

Eier

Trude C Engebretsen

Adkomst - vei

Adkomst fra Fjelleveien 36 som er kommunal vei. Innkjøring til eiendommen fra privat vei med felles vedlikeholdsplikt for oppsitterne.

Vann og avløp

Eiendommen er i dag tilknyttet offentlig vann og offentlig avløp.

Kommunen bekrefter at dett ikke går kommunale avsløpsledninger over eiendommen. Færder kommune bekrefter for øvrig at eiendommen har felles avløpsledninger sammen med andre private eiendommer per i dag.

Forhåndsuttalelse fra Færder kommune ifm. vann og avløp

Det foreligger en forhåndsuttalelse for vann og avløp fra Færder kommune datert 1. juni 2022 ifm. søknad om riving av eksisterende bolig og oppført av tomannsbolig.

Vann:
Etter kommunens opplysninger er eiendommen i dag tilknyttet kommunal vannledning med 32mm PE stikkledning, etablert i 2011 som kan brukes Det må dokumenteres at denne ledningen har stor nok dimensjon for en tomannsbolig. Alternativt kan ny vannledning tilknyttes kommunal ledning i Fjellveien mellom kum 9863 og kum 46814.

Spillvann:
Dagens avløpsløsning for eksisterende bolig er ikke godkjent og kan ikke benyttes. Spillvann tillates tilknyttes kommunal ledning i Fjellveien mellom kum 19867 og kum 19865. eller mellom kum 46813 og kum 46816. Disse tilknytningene kreves muligens avløpspumpe pga lite fall fra eiendommen og frem til kommunale ledninger. Alternativt kan tilknytning til nærliggende private spillvannsledninger utredes. Dette vil kreve avtale om tillatelse fra eier av ledningene.

Overvann:
Overvann skal håndteres lokalt på eiendommen i henhold til innsendt dokumentasjon, jfr. PBL § 27-2 og TEK 10 § 15-10.

For utfyllende innsikt i hva forhåndsuttalelsen sier henvises det til vedlegg til salgsoppgave hvor denne foreligger i sin helhet.

Parkering

Omsøkte boliger har parkering i hhv. dobbel garasje og dobbel carport. I tillegg vil det være tilrettelagt for utendørs parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen for Færder kommune som er vedtatt 31.  januar 2018 avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende.

GJELDENDE REGULERING:
Det er ingen reguleringsplan for området. 

BEBYGGELSESPLAN:
Eiendommen eller del av eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre plan og bygningslov.

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK:
Eiendommen eller del av eiendommen ligger ikke innenfor et område med nedlagt midlertidig forbud mot tiltak.

REGULERING UNDER ARBEID:
Det er ikke igangsatt planleggingsarbeider på et område som berører/inkluderer eiendommen.

PLANFORSLAG:
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

ANDRE FORHOLD:
Kommuneplanens arealdel revideres. Arealformålet på den aktuelle eiendommen foreslås ikke endret.

Det er igangsatt planforslag /igangsatt planlegging som berører eiendommen. Detaljregulering nr. 2019001. Detaljreguleringsplan for ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune ligger like nordøst for eiendommen.

Alle opplysninger fra Færder kommune.

Prisantydning

3 985 000,-

Beregnet totalkostnad

3 985 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 99 620,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 985 000,-)) -------------------------------------------------------- 112 962,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 097 962,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Tilstandsrapport

Det forligger ingen tilstandsrapport over tomten.

Da bebyggelsen på tomten er forutsatt å være rivningsobjekt er det ikke utført noen tilstandsrapport over bebyggelsen.

Annet

Det er meldepliktig til brannvesenet når det monteres ildsted for fyring enten det er med gass, olje og ved.

Færder kommune oppgir at eiendommen har oljetank som er ute av drift - rengjort og fylt med masser (grus). Det gjøres oppmerksom på at eiendommer med oljetank kan bli pålagt å fjerne disse.

Forsikring

Selger holder eiendommen forsikret frem til og med dato for overtagelse av eiendommen. Kjøper må fra og med dato for avtalt overtagelse besørge og bekoste eventuell egen forsikring.

Kommunale avgifter

Kommunens kommunale årsgebyrer består av kommunalt vanngebyr, avløps-/slamgebyr og renovasjonsgebyr (søppel). Installeres det pipeløp vil det tilkommet feiergebyr. Færder kommune sine gebyrer avhenger blant annet av boligens størrelse, hvorvidt boligen har installert vannmåler eller ikke, evt. rabattordninger for renovasjonsbeholdere med mer. Oversikt finner du på kommunens hjemmeside: https://faerder.kommune.no/aktuelle-saker/kommunale-gebyrer.

Offentlige tilknytningsgebyrer for vann og avløp

Ved nyoppføring av bolig skal det betales tilknytningsgebyr for vann og avløp til Færder kommune. Gebyrsatser finnes på Færder kommune sin hjemmeside: https://faerder.kommune.no.

Utleiemuligheter

Boligene som er godkjent på eiendommen består av hver sin boenhet, og de har ingen egen/separat utleiedel i tillegg til disse.

Det vil normalt være anledning til å leie ut hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. Det opplyses for ordens skyld at det ved utleie skal det foreligge dokumentasjon på at rommene som leies ut har forsvarlige radonnivåer.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Formuesverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig: kr 901 474
Formuesverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: kr 3 245 307

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og gjelder for eiendommen slik den er i dag med eldre hus/bebyggelse. Verdien er senest kjente verdi som er for inntektsåret 2021. Ny formuesverdi vil bli fastsatt etter at tomten er bebygget. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene utgjorde hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger) for det angitte inntektsåret..

Forholdet til eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt per i dag i Færder kommune.

Forholdet til boplikt

Det er ikke boplikt i denne delen av Færder kommune.

Konsesjon/odel

Det er ikke odel eller konsesjon knyttet til omsetning av eiendommen.

Skolekrets

Eiendommen tilhører Teie skolekrets (skolekrets 7) hvor barneskolen er Teie barneskole og ungdomsskolen er Teigar ungdomsskole.

For evt. spørsmål anbefales det å ta kontakt med Skolekontoret ved Færder kommune - ams@faerder.kommune.no eller 33 39 00 00.

Kort informasjon om nåværende bolighus på eiendommen

- Det er ikke utarbeiet tilstandsrapport da bebyggelsen anses som rivnings-/totalrenoveringobjekt
- Boligen består av en boenhet og den har ingen separat bo-/utleieenhet
- Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse finnes ikke i Færder kommune sitt arkiv
- Plan-/fasadetegninger finnes ikke i kommunalt bygningsarkiv
- Boligen er opprinnelig oppført ca. 1926 i følge kommunens bygningsdata
- Bebyggelsen har ikke vært i bruk på flere år
- Det foreligger mangler/avvik på fyringsanlegget iht. rapport fra VIB 11/9-2015

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Servitutter (Kr.1 800) Tilrettelegging (Kr.13 695) Oppløft Finn.no 23. august (Kr.1 250) Kommunale opplysninger fra E-plassen (Kr.2 594) Markedspakke (Kr.12 150) Markedspakke utlegg (Kr.5 950) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 985 000,-) (Kr.123 535) Totalt kr. (Kr.171 494)

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Tinglyste heftelser/servitutter/rettigheter

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter/rettigheter som påhviler eiendommen og de tinglyste avtalene følger som del av salgsoppgave. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår. Det er innhentet kopi av tinglyst dokument som kan være av interesse å lese innen budgivning. Kopi av dokumentene følger av salgsoppgave.

Følgende er tinglyst og følger eiendommen også ved eiendomsoverdragelse:

Heftelser/servitutter:
1975/5742-2/91- Erklæring/avtale tinglyst 28.10.1975. Livsvarlig bruks- og/eller disposisjonsrett til leilighet. Rettighetshaver: Andreassen Wally.
Meglers kommentar til dokumentet: Rettighetshaver er ikke lengre i live og bruks-/disposisjonsretten og da rettigheten kun var personlig har den ikke lengre noen rettsvirkning.

Rettigheter - rettigheter på andre eiendommer:
1926/900209-1/91. Bestemmelse om veg av 01.06.1926.  Rettighetshaver: Knr: 3811 Gnr:3  Bnr:120
Meglers kommentar til dokumentet: Håndskrevet dokument vedlagt i salgsoppgaven som gir eiendommen veirett.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Vennligst angi ønsket/evt. betinget tidspunkt for overtagelse ved inngivelse av kjøpetilbud.

Det bemerkes at bebyggelsen på eiendommen blir overlevert som forevist på visning uten nærmere ryddiggjøring, rengjøring eller fjerning av innredninger osv.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og vedlegg i denne. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig og kommunale bygningsmyndigheter dersom noen oppfattes uavklart før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, kommunale myndigheter eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. Boligen på eiendommen selges som rivningsobjekt å anses å være ubeboelig.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Jesper Snekkestad

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jesper Snekkestad

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?