Til innholdet

SVARSTAD - Solrikt beliggende hyttetomt med flott utsikt, beliggende i et hyggelig hytteområde

Alpinveien
Prisantydning 290 000 , -
Boligtype: Hyttetomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 1417 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Simon Mellingen

Simon Mellingen

Adresse

Alpinveien 3275 Svarstad

Adkomst

Fra Tønsberg følger man E-18 sydover mot Larvik. Ved Larvik tar man av mot Kvelde og følger veien over i RV 40. Fra Riksvei 40 ved Svarstad følger man skilting mot Svarstad Skisenter, inn på Krokenveien. Følg veien frem til skiltet Svarstad skisenter og ta til venstre inn på Alpinveien. Ta veien rett frem over parkeringsplassen til alpinsenteret, og ta andre stikkvei til høyre. Ta så deretter tredje avstikker til høyre, og tomten vil ligge helt innerst i veien.

Se etter skilt med "tomt til salgs" fra Z-Eiendom.

Beliggenhet

Tomten er beliggende med flott utsikt i et solrikt og etablert hyttefelt i Svarstad i Lardal kommune. Flere tur- og rekreasjonsområder like ved området både sommer og vinter. Det er preparerte skiløyper i nærområdet på vintertid, samt kort vei til fylkesanlegget for langrenn på Borgen Skiarena. Borgen er svært omfattende og korresponderer med skiløyper fra Skrim/Omholtfjell i nord til Vindfjell i sør. De øvrige årstidene kan tilby sopp og bærterreng i tillegg til fiskevann i nærområdet som blant annet Numedalslågen. Høyt & Lavt aktitvitetspark ved Kjerrafossen ligger kun en kort biltur unna, og tilbyr mange spennende aktivitetstilbud. Beliggenheten er sentral med alle Vestfoldbyene, samt Kongsberg, Skien, Drammen og Holmestrand innenfor en omkrets av 55 km. Det er en drøy times kjøring med bil fra Oslo. Svarstad sentrum har butikker, posthus, bibliotek, svømmehall og andre sentrumsfasiliteter. Se for øvrige vedlagte hytteprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Hyttetomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Det er ingen bygninger på tomten.

Antall rom

Antall rom: 1

Areal og eierform

Areal: 1 417 kvm, Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 4500

Eier

Oddbjørn Andersen

Vei, vann og avløp

Tilkoblingsavgift for vann og kloakk må betales av kjøper.
Tilkoblingsavgift strøm må betales av kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse.

Prisantydning

290 000,-

Beregnet totalkostnad

290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-)) -------------------------------------------------------- 20 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 310 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter

Kr. 16 757

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Det er pliktig å være med på veivedlikehold/brøyting.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Markedspakke jfr oppdraget (Kr.9 990) Kommunale opplysninger (Kr.4 000) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 290 000,-) (Kr.25 000) Tilretteleggingshonorar (Kr.9 995) Totalt kr. (Kr.53 860)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Simon Mellingen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Simon Mellingen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?