Til innholdet

Solrikt beliggende enebolig med 4 soverom

Kirkeveien 416
Prisantydning 3 650 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 154
BRA: 176 m²
Soverom: 4
Byggeår: 1973
Tomtareal: 622 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Petter Hillås

Petter Hillås

Finn.no: Lokalområde

NØTTERØY/KJØPMANNSKJÆR

Adresse

Kirkeveien 416 3143 Kjøpmannskjær

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Vestvendt beliggende på en solrik tomt i landlige omgivelser, nær sjøen i Kjøpmannskjær m.m.

Det er ca 2 km til Brattås hvor det er barneskole og barnehage. Gang og sykkelsti hele veien til Brattås, og også hele veien til Tønsberg og Verdens Ende. Til Tønsberg er det ca 9 km med bil, og det er gode bussforbindelser med umiddelbar nærhet til bussholdeplass. Det er ca 5 km til Borgheim, hvor det er ungdomsskole og videregående skole, en flott og utfordrende golfbane, samt dagligvare og andre forretninger. Dagligvarebutikk finnes også i Kjøpmannskjær, kun få hundre meter unna boligen.

Fine tur og rekreasjonsområder i nærheten, både sommer og vinter, og flere badeplasser i nærområdet. Rikelig med tilbud av fritidsaktiviteter for store og små.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1973

Bygninger og byggemåte

Fundamentert med grunnmur av betong.
Vinduer med isolerglass.
Saltakskonstruksjon med betongtakstein.
Huset er kledd med stående kledning.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 2, Ekstratoalett: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 154 kvm, Bruksareal: 176 kvm

1.Etasje: Vindfang, Toalettrom, Soverom, dusjrom, Gang, Bad, Vaskerom
2.Etasje: Kontor, Gang, Bad, Kjøkken, Stue, 3 soverom.

Standard

1. Etasje
Gulv: Keramiske fliser i vindfang, toalettrom, bad, vaskerom og dusjrom. Teppe på sovereom. Parkett i gang.
Vegger: Keramiske fliser på dusjrom. Malte plater i vindfang. Malte plater og betong på toalettrom og bod. Malte plater på soverom.
Brystning av betong og plater på bad og vaskerom.
Tak/ himling: Malte gipsplater i tak.
2. Etasje
Gulv: Keramiske fliser på bad. Parkett i øvrige rom
Vegger: Keramiske fliser på bad. Malt gips på 2 soverom, kontor og stue. Malte plater på soverom og gang. Malt panel på kjøkken.
Tak/ himling: Takess i gang. Malt takess på soverom og stue. Malt gips i øvrige rom.

Oppvarming

1. Etasje: Gulvarme på bad og dusjrom. Panelovn på soverom.
2. Etasje: Gulvarme på bad. Ovn i stue, Panelovner på soverom.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det bred politisk enighet om å innføre forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin fra 2020.
Det kan komme pålegg for eiendommer med oljetank/parafintank om at tanken må fjernes i sin helhet, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper overtar risikoen og ansvaret for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Parkering

Dobbelgarasje integrert i kjelleretasjen.
Ellers parkering på egen eiendom.

Areal og eierform

Areal: 622 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Asfaltert innkjørsel, og dels naturtomt,

Eier

Ann Elisabeth Aubert

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vann og avløp via septiktank. Adkomst via offentlig vei.

Det vil komme pålegg om utbedring/separering av avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, i Færder kommunes reguleringsplan for rv 308, Engås-Torbjørnrødveien, del b.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 29.01.1973.
Planløsning er endret fra opprinnelige tegninger.
 Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

3 650 000,-

Beregnet totalkostnad

3 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) -------------------------------------------------------- 103 572,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 753 572,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Ligningsverdi : 1 272 207,- Sekundær ligningsverdi : 4 579 944,-

Kommunale avgifter

Kr. 15 761

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Tønsbergs Blad 130319 (Kr.4 500) Markedspakke (Kr.9 990) Boligsalgsrapport (Kr.9 300) Kommunale opplysninger (Kr.3 100) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 3 650 000,-) (Kr.40 150) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 995) Totalt kr. (Kr.87 410)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protecor Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen  dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Fullstendige vilkår for boligselgerforsikringen kan hentes på www.protectorforsikring.no. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføreskan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z-Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Petter Hillås

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Petter Hillås

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?