Til innholdet

Solrike høystandardtomter - Solåsgrenda, Skrim

Solåsgrenda, Skrim, Omholtfjell
Prisantydning 615 000 , -
Boligtype: Hyttetomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 1000 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Adresse

Solåsgrenda, Skrim, Omholtfjell 3648 Passebekk

Adkomst

Fra Vestfoldbyene, Asker og Bærum er det ca 1 times kjøring. Oppkjøring på sørsiden fra Svarstad og over Surlikroken eller fra nord og øst fra tettstedet Passebekk. Hyttegrenda har adkomstvei Grasdalsveien som ligger ca 1 km sør for bomkassa til Skrim vinterparkering. Veien er lukket med låsbare bommer i begge ender.

Beliggenhet

Tomtene ligger på sørsiden for Skrim vinterparkering retning Lardal.
Sørvendte tomter med utsikt helt til skisenteret i Svarstad. Ca 1 km til hovedparkering, og skiløypenett i umiddelbar nærhet.(i feltet) Hyttegrenda ligger i sørenden av hytteområdet på Skrim som inneholder ca 600 hytter.
Det er flere vann i området som tilbyr glimrende bademuligheter og gode fiskemuligheter med fiskekort. Terrenget er hovedsaklig kupert, men tilbyr også krevende fjellpartier for den som måtte ønske det. Høyeste topp er styggemann med 872 m.o.h. Det er ca 90 km omfattende løypenett både sommer og vinter.
Det er ca 30 min til Kongsberg by med skisenter og golfbane, samt jazzfestival.
Det er 20 min til Svarstad skisenter og laksefiske i Lågen.
Hyttegrenda ligger i utkanten av skrim-sauherad naturreservat på 120 000 daa, som ble vernet i 2009 og sikrer friluftsinteresser for all fremtid.

Se for øvrig mer informasjon på www.visitskrim.no eller se filmen "En vinterdag på Skrim" ved å klippe ut og lime inn i nettleser: http://www.visitskrim.no/index.php/nyheter

Nærområdet

Skrim er et av Østlandets flotteste friluftsområder, - sommer som vinter. Praktfulle skiløyper vinterstid og flotte turstier/sykkelmuligheter om sommeren. Er du glad i å fiske eller plukke bær, så ligger muligheten like utenfor hytteveggen. Flotte  badevann i  nærområdet.
Kjør en times tid fra Vestfoldbyene, så ligger dette populære området der. Selv fra Oslo/Bærum eller Østfold så er det ikke mer enn ca. 1 1/2 time å kjøre.

Type, eierform og byggeår

Hyttetomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Innhold:
Solrike selveiertomter med praktfull utsikt. Alle tomtene får helårsvei, strøm og kloakk/helårsvann frem til tomtegrense. Sol fra tidlig morgen til sen kveld.

Tomtene ligger i skrående terreng sørvendt i retning mot Svarstad, Lardal. Ca 1 km fra Omholdtfjell vinterparkering/kiosk.
Helårsvei frem til alle tomtene.
Det er ikke byggeklausul på tomtene, kjøper velger selv hytteleverandør/byggmester. Tomtene kan bebygges med fritidsbolig på inntil 150 kvm bra, se vedlagte reguleringsbestemmelser.

Se for øvrig vedlagte løs prisliste i prospektet eller finnannonse med finnkode 197233957 for ajour prisliste med solgte tomter.

Parkering

På egen eiendom.

Areal og eierform

Areal: Ca 1.000 kvm til ca 1.300 kvm
Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Selveiertomter fra ca 1.000 kvm til ca 1.300 kvm. i flott terreng både sommer og vinter. Solrike skrående tomter med flott utsikt.
Tomtene ligger ca 500 m.o.h.
Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter sammenføyning/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Eier

Hans Erling Ruud

Vei, vann og avløp

Helårsvann, gråvanns/svartvanns-avløp, strøm samt helårsvei til tomtegrense er med i prisen.
Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Reguleringsplan

Reguleringsplan: 343R Skrim Omholtfjell
Ikrafttredelsesdato 11.03.2009
Formål med reguleringen: byggeområde, fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg.
Se hele reguleringsplanen i prospektet.

Prisantydning

615 000,-

Beregnet totalkostnad

615 000,- (Prisantydning) Omkostninger 15 370,- (2,5% dokumentavgift) 585,- (Tinglysing av skjøte) 585,- (Tinglysing av pantobligasjon) 202,- (Pantattest til långivers bank) -------------------------------------------------------- 16 742,- (Omkostninger totalt) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger.
PS: full dokumentavgift ved ombygging/påbygging eksisterende bygg/grunnmur.

Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer.
Statens Kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuelle endring er kjøpers ansvar og risiko.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter og ligningsverdi vil bli fastsatt når fritidsboligen er ferdigstilt.

Andre faste kostnader
Skrim Hytteservice ca kr. 3 100,- pr. år.
Sommervedlikehold av internveier og vannleveranse m.v ca kr. 3 300,-. Vintervedlikehold av internveier kommer i tillegg.
Løypeavgift kr. 500,- pr. år (frivillig).
Skrim Hytteeierforening kr. 350,- pr. år (frivillig).
For ytterligere info: se www.skrim.no

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resten ved overtagelse. Det kan ikke tas pant i eiendommen for forskuddsbeløpet og rentene tilgodeskrives selger.Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Meglers vederlag (betales av selger):

Provisjon (Kr.37 500) Tilrettelegging (Kr.6 250) Markedspakke (Kr.12 000) Annonse sommerbilaget (Kr.1 700) Innstiftet 050113 (Kr.1 500) Annonse 050214 (Kr.15 500) Internettannonsering - fornyelse på finn.no 18.05.2016 (Kr.844) Kommunale opplysninger (Kr.2 000) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Tønsbergs Blad 280819 (Kr.562,50) Totalt kr. (Kr.78 381,50)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

'Finn.no: Visningstekst'

Hvis ikke tidspunkt for fellesvisning fremkommer i annonsen, ber vi deg kontakte megler for å avtale visningstidpunkt.
Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?