Til innholdet

Solrik, vestvendt boligtomt uten byggeklausul i et meget barnevennlig og populært boligområde - Kort avstand til E-18!

Rødsåsveien 48
Prisantydning 900 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 822 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Lars Ole Wittingsrud

Lars Ole Wittingsrud

Kort om eiendommen

Rødsåsveien 48 er en meget flott og solrik boligtomt beliggende i et nyetablert boligfelt i Undrumsdal, kun ca 10 minutter fra Tønsberg by.

Tomten er lett skrånende mot vest, og har en fin beskaffenhet uten store trær eller busker.
Flott landskapsutsikt og ypperlige solforhold gir muligheter til å oppfylle drømmen om en lettstelt og moderne enebolig i barnevennlig og fredelig blindgate!

Her har du mulighet til å bygge en romslig enebolig med en eventuell hybel/sokkelleilighet og garasje.
Totalt utnyttelsesgrad for tomten er 25% BYA.
Nåværende eier har utarbeidet tegninger for en tiltenkt enebolig til tomten som kan følge med mot tillegg i prisen. Ta kontakt med megler for mer info om dette.

Adresse

Rødsåsveien 48 3176 Undrumsdal

Adkomst

Når man kjører fra Tønsberg tar man av mot Barkåker og fortsetter forbi gamle Gulli Trevare og inn på gamle E-18 mot Undrumsdal. Følg denne helt til man får Varmeøkonomi på høyre side (gamle By The Way) og ta så til venstre inn til Rødsåsen og Rødsåsveien. Følg veien helt ned bakken. Ta til venstre nederst i bakken og eiendommen ligger på venstre side av veien, i 2. rekke mot jordet.

Se også vedlagte kart/nabolagsprofil for nærmere beskrivelse.

Reiserute frem til eiendommen:
Ved å trykke på kartet til høyre i nettannonsen, får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon og frem til eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et nyetablert, rolig og landlig boligområde i Rødsåsen ved Østre Undrumsdal i Tønsberg kommune. Med sin solrike og rolige beliggenhet har dette på kort tid blitt et populært sted å bo.

En ypperlig beliggenhet for deg som vil bo med kort kjørevei til flere av Vestfoldbyene. Området ligger nemlig landlig og rolig, men likevel med umiddelbar tilkomst til E-18.
Kjøreturen til Tønsberg by gjøres unna på 10-15 minutter, og det er omtrent samme kjøreavstand til Horten. Til idylliske Åsgårdstrand er det ca. 8 kilometer.
Området er ypperlig  for pendlere med sin enkle tilkomst til E-18 og med kun 7-8 minutters kjøring til Skoppum togstasjon med god forbindelse til Drammen/Oslo og sydover til Telemark. Det er ellers ca. 15-20 minutter å kjøre til Torp flyplass.

Boligfeltet representerer et området er i vekst, og det er flott rekreasjonsområder i skog og mark like i nærheten. Lekeplass og balløkke i boligfeltet.
Det er også nærhet til barnehager og skoler. Solerød oppvekstsenter (1-7 kl.) og barnehage (0-6 år) ligger ca. 1.4 km fra eiendommen.
Til Revetal ungdomsskole (8-10 kl.) er det ca. 8 km og det er ca. 10 km til hhv. Wang Toppidrett (videregående skole) og Greveskogen videregående skole.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Kiwi Barkåker (ca. 6 km) eller Kiwi Skoppum (ca. 6,5 km) som nærmeste forretninger. Andre tilbud finner du i Revetal sentrum (Re Torvet) hvor man finner det stort og variert tilbud. I Tønsberg by finner man blant annet Farmandstredet med et hav av butikker, mens kjøpesenteret Paletten ligger i Åsgårdstrand et godt og variert tilbud.

Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil som viser områdets fasiliteter og avstander til ulike interessepunkt.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Areal og eierform

Areal: 822 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten et lett skråendene mot vest og har en meget solrik beliggenhet i boligfeltet. Tomten er ryddet for store trær og høye busker, men noe småbusker og trær finnes på eiendommen. Videre er tomten klar for videre utvikling.

Eier

vil Tp total as

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp ligger til tomtegrense. Adkomst til tomten fra offentlig vei.

Reguleringsplan

Tomten ligger i område regulert til boligområde - nåværende (3803 R60_0012 Rødsåsen (8.5.2007), og grenser til en liten turvei over området (kun skravert på kartet). Ingen igangsatte planleggingsarbeider som vil berøre eiendommen iflg kommunen.

Utdrag av reguleringsplanen for felt BF10;
I områdene kan det på hver tomt oppføres en enebolig med tilhørende anlegg. Det tillates etablert utleiedel/sekundærleilighet i eneboligene.

Maksimal arealutnyttelse %-BYA=25%.

Utforming av bebyggelse og anlegg;
Største gesimshøyde 5,5 m, største totalhøyde 8,5 m over terreng. Bebyggelsen skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Høydeforskjellen mellom inngangsparti og tilstøtende adkomstvei skal tilpasses til tomtenes topografi og utforming av boligene. Bygningskroppene skal være orientert nord/sør eller øst/vest. Radonsperre vil bli krevet for alle bygninger som inneholder boliger. Det tillates frittliggende dobbeltgarasje og boder oppført i èn etasje, med max. mønehøyde 3,6 m over gulv og grunnflate inntil 50 m2. Garasje og boder skal ha form, materialvalg og farge tilpasset bolighuset.

Prisantydning

900 000,-

Beregnet totalkostnad

900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 900 000,-)) -------------------------------------------------------- 35 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 935 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Annonsering (Kr.4 500) Tilrettelegging (Kr.10 695) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Markedspakke (Kr.11 000) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Provisjon (forutsatt salgssum: 900 000,-) (Kr.31 500) Totalt kr. (Kr.65 070)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Lars Ole Wittingsrud

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Lars Ole Wittingsrud

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?