Til innholdet

6 sørvest vendte byggeklare tomter til salgs i idylliske omgivelser med kort vei til Andebu sentrum. 5 SOLGT. 1 LEDIG.

Øvre Hoksrød
Prisantydning 680 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 1631 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Adresse

Øvre Hoksrød 3158 Andebu

Adkomst

Fra Tønsberg kjører man Jarlsberglinna mot Sem og E-18 sørover. Ta så mot Andebu. På Gravdal tar man til venstre mot Andebu. Før Andebu sentrum tar man inn Håskenveien til høyre. Følge denne ca. 1.000 meter. Ta så inn Hoksrødveien til venstre, deretter til venstre og videre til venstre. Tomtene ligger innerst i veien og grenser ned mot Skjeggerødfeltet.

Beliggenhet

Tomtene ligger i et barnevennlig og etablert boligområde ca. 900 meter fra Andebu sentrum i Sandefjord kommune. Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud. Tomtene har også nærhet til flotte tur- og friluftsområder som blant annet vakre Skøråsen, samt Vetan natur- og kultursti som går fra Andebu sentrum til Vetan.

Fra tomtene er det kort vei til lekeplass, ballbinge og idrettsanlegg, og ved Andebu ungdomsskole finnes det svømmehall. Området har også flere flotte badeplasser, blant annet Stålerødvannet med fin sandstrand og gressbakke. Her er det badebrygge med stupebrett, og toalett tilrettelagt for funksjonshemmede.

Det er ca. 20 min med bil til Tønsberg, som sommerstid lokker med stor turisme og yrende folkeliv. Langs bryggene i Tønsberg kan du nyte av båtlivets gleder og et stort utvalg av restauranter, kafeer og barer. Her finner du også Slottsfjellet - med attraktive kulturminner, fine turområder, samt flott, vidstrakt utsikt.

Videre er det kort vei til Sandefjord med gode restauranter, fjorden, skulpturpark og et utvalg av idylliske badeplasser. Byen er et eldorado for vannsport med flere klubber, blant annet Sandefjord Brettseilerklubb. For golfentusiaster byr Sandefjord Golfklubb på en flott, 18-hulls golfbane på Marum, få kilometer utenfor byen.

Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Meny og Kiwi, som ligger i sykkelavstand fra tomtene. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Andebu sentrum et koselig kjøpesenter, med både vinmonopol og et utvalg av butikker. Tønsberg og Sandefjord har alle bymessige fasiliteter.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Flåtten Syd som ligger ca. 5 min fra tomtene. Ved å benytte bil fra Andebu tar det ca. 18 min til Tønsberg sentrum, 23 min til Sandefjord lufthavn, 26 min til Sandefjord, 35 min til Larvik, samt 1 time og 15 min til Oslo.

Fra tomtene er det gangavstand til Andebu barneskole og Andebu ungdomsskole. Det finnes videregående skoler i nærliggende områder, samt et utvalg av både private og kommunale barnehager.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Areal og eierform

Eierform: Eiet tomt

Hoksrødveien 35 gnr. 215 bnr. 48 tomt nr. 2: 1458 kvm. SOLGT
Hoksrødveien 37 gnr. 215 bnr. 49 tomt nr. 3: 1631 kvm. SOLGT
Hoksrødveien 39a gnr. 215 bnr. 50 tomt nr. 4: 1556 kvm. SOLGT
Hoksrødveien 28 gnr. 215 bnr. 53 tomt nr. 7: 1432 kvm.
Hoksrødveien 26 gnr. 215 bnr. 52 tomt nr. 6: 1631 kvm.
Hoksrødveien 20e gnr. 215 bnr. 54 tomt nr. 8: 935 kvm.  SOLGT

Tomt og hage

Byggeklare romslige tomter med byggeklausul fra Norgeshus Birkelund & Sommerstad as. Norgeshus tegner og bygger det huset kunden vil ha. Kunden kan velge et hus fra Norgeshus sin katalog eller så tegner de kostnadsfritt drømmebolig for kunden. Vedlagt i prospktet er det eksempler på et lite utvalg av hustyper som Norgeshus bygger. Tomtene har svak skråning mot sørvest. Ihht. reguleringsbestemmelsene så skal grad av utnytting ikke overstige %- BYA = 25 %. Maksimum mønehøyde i meter fra planert terreng: 8. Garasje og andre mindre byggverk på boligtomten skal i forhold til utforming underordne seg bolighuset. I tillegg til 1 garasje-plass skal det være 1 biloppstillingsplass på egen grunn for hver boligenhet.

Eier

Norgeshus Birkelund&Sommerstad as v. Tomas Christoffersen

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp ligger til tomtegrensen. (Vei V3 i reguleringsplanen er privat og eies således med lik andel av tilliggende tomter og med felles vedlikholdsansvar. Dette gjelder kun tomt 8). Hovedveien (V1) leveres ferdig asfaltert med gatelys. Det vil bli lagt et lagt til med asfalt når området er ferdig utbygd. Veien er en fortsettelse av hovedveien syd i boligfeltet uten gjennomkjøring over til Askjemfeltet.

Reguleringsplan

Tomtene ligger i regulert område og reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Prisantydning

Fra kr. 680 000,- til kr. 720 000,-

Beregnet totalkostnad

680 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 680 000,-)) -------------------------------------------------------- 29 322,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 709 322,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon (31.250,-) pr. tomt.
Tilretteleggingshonorar (Kr.12 995)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?