Til innholdet

SKOPPUM - Koselig liten hytte, usjenert beliggende og med solrik terrasse på hele 164 kvm! ZOLGT

Pauliveien 219
Prisantydning 690 000 , -
Boligtype: Hytte
P-ROM: 22
BRA: 22 m²
Soverom: 0
Byggeår: 1963
Tomtareal: 544 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Simon Mellingen

Simon Mellingen

Adresse

Pauliveien 219 3185 Skoppum

Adkomst

Fra Horten følger du Storgata/Borreveien mot Tønsberg. I rundkjøringen før Borre tar du første avkjørsel i rundkjøringen og ut på RV19 mot E-18. Etter tunellen tar du avmot Skoppum. Følg veien forbi togstasjonene og over den lille bruen. Ta inn til høyre og inn på Pauliveien. Følg denne veien rett frem ca 2 km, til skilt mot 219, kommer på høyre side. Følg så veien gjennom gårdstunene, til en liten stikkvei opp en bakke med bom kommer på venstre side. Ta så denne veien, og følg helt til enden.
Det vil bli skiltet med visningsskilt fra Z-Eiendom ved fellesvisninger.

Reiserute frem til eiendommen:
Ved å trykke på kartet til høyre i nettannonsen, får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon og frem til eiendommen.

Se også vedlagte kart/nabolagsprofil for nærmere beskrivelse.

Beliggenhet

Idyllisk og solrikt beliggende hytte, usjenert i skogen. Hytta ligger helt alene innerst i veien, og har umiddelbar adkomst til skogen og det den har å by på.
Fra hytta er det ca 2 km til Skoppum med dagligvarebutikk mm. Kort vei også til E-18, noe som også gir enkel adkomst. Ca 10 minutters kjøring til badestrand.

Type, eierform og byggeår

Hytte Selveier, oppført i 1963

Bygninger og byggemåte

Bygget er oppført i bindingsverk av tre over stensatt grunnmur på fjell. Fasader er kledd med liggende trepanel og taket er tekket med stålplater. Det er vinduer og dører i tre med isolerglass. Stor terrasse i tre med noe takoverbygg.
Bygningen holder generelt enkel standard, men ser ut til å være oppgradert noe på 2000-tallet. Det gjøres allikevel oppmerksom på at bygget er oppført i henhold til den byggeskikk som var vanlig på oppføringstidspunktet og det vil normalt alltid kunne registreres enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene.
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 22 kvm, Bruksareal: 22 kvm, Bruttoareal: 27 kvm

1.Etasje: 22 kvm. Stue, Kjøkken, Bad.
Loft uten målbart areal, men med 19 kvm gulvareal.
Terrasse på hele 164 kvm, hvorav 30 kvm er takoverbygget.

Standard

Hytta holder en enkel standard, med tregulv i stue og på kjøkken. Kjøkkeninnredning med oppvaskkum, komfyr og plass til kjøleskap. På kjøkkenet er det også nedgang til en liten krypkjeller.
Bad med våtromstapet på vegger og belegg på gulv, samt gulvvarme.
Innredet med, dusjhjørne og servant.
Hems innredet med madrasser, og benyttes som soverom.
Stor terrasse på 164 kvm, med partytelt over deler av denne.
Se vedlagt tilstandsrapport for nærmere beskrivelser av byggningsdelene.

Oppvarming

Vedovn i stue.

Parkering

Parkering på tomten, plass til flere biler.

Areal og eierform

Areal: 544 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Naturtomt, mye dekket av terasse med fine solforhold.

Eier

Hilde Tuft

Vei, vann og avløp

Privat borevann. BANE NOR har skriftlig bekreftet at vannkvaliteten vil være tilsvarende dagens, og at eiendommen vil ha tilgang på borevann.
Adkomst via privat vei.
Avløp til septiktank.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som er regulert til:
701 00401 IC Nykirke-Barkåker, jernbane og deponier (19.6.2018) Andre sikringssoner
701 00401 IC Nykirke-Barkåker, jernbane og deponier (19.6.2018) Annen banegrunn - tekniske anlegg
701 00401 IC Nykirke-Barkåker, jernbane og deponier (19.6.2018) Fritidsbebyggelse.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Rettigheter i eiendomsrett
1983/1613-1/28  Best. om adkomstrett 24.03.1983 
rettighetshaver:Knr:3801 Gnr:64 Bnr:9

Ferdigattest

Boligen har ikke ferdigattest, eller tegninger i kommunens arkiver.

Prisantydning

690 000,-

Beregnet totalkostnad

690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 16 750,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 29 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 719 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Marius Vedvik Takstdato : 08.10.2020

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Kommunale avgifter

Kr. 4 480 pr. år Gjelder tett tank

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Bad 141020 (Kr.4 500) markedspakke inkludert rabatt (Kr.14 250) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Provisjon (Kr.37 500) Tilrettelegging (Kr.13 695) Totalt kr. (Kr.77 320)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protecor Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen  dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Fullstendige vilkår for boligselgerforsikringen kan hentes på www.protectorforsikring.no. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Simon Mellingen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Simon Mellingen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?