Til innholdet

Sjelden anledning - Flott utsiktstomt i blindvei med panorama sjøutsikt mot vest - Sen kveldssol - Må ses!

Glenneveien 31B
Prisantydning 1 490 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 895 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Lars Ole Wittingsrud

Lars Ole Wittingsrud

Adresse

Glenneveien 31B 3145 Tjøme

Beliggenhet

Boligtomt beliggende meget høyt og fritt med fantastisk utsikt mot vest, i et stille og rolig enebolig- og hytteområde med blindvei. Sol til ca 22.30 sommertid. Flotte turterreng i umiddelbar nærhet, og det er kort vei ned til sjøen og Glennestranda, samt flere andre fine strender i nærheten. I bryggeanlegget på Glennestranda er det muligheter for å leie båtplass ved kapasitet.
Kort vei til Budal, hvor man kan gå gjennom vakre Langvika, ned på stranden, eller fortsette turstiene innover golfbanen og til sentrum. Uendelige flotte turområder på hele øya!

Det er gang- og sykkelvei fra Vrengen, forbi Gjervåg og videre utover på Tjøme. Ca 5 minutter med bil til Tjøme sentrum.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Tomtens beskaffenhet

Attraktivt beliggende boligtomt med hovedsakelig svaberg/fjell som utgangspunkt for grunnforhold. Enkelte furutrær og busker, og i all hovedsak naturtomt i så måte. Fint beliggende med god avstand til naboer. Området består at både eneboliger og fritidseiendommer, og man får således en god miks i nabolaget.

Informasjon om tomtens utnyttelse og bebyggelse

Tomten ligger i et uregulert boligområde, som gir anledning til å utnytte opptil 30% (BYA) av tomtens størrelse i følge kommuneplanen for Færder kommune. Det skal kun bygges enebolig med maksimalt 1 enhet.
Boligen skal ha saltak.
Ta kontakt for eventuell ytterligere informasjon.

Areal og eierform

Areal: 895 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eier

Svein Ola Larsen

Vei, vann og avløp

Det ligger vann og avløp til tomtegrense. Tilknytningsavgift må påberegnes ved tilkobling.
Adkomst via privat vei, hvor det vil opprettes et veilag med årlig, felles innbetaling ifht vedlikehold og brøyting.
Trekkerør for fiber ligger til eiendommens grense.

Reguleringsplan

Tomten er beliggende i et uregulert område, grensende til regulert bolig- og fritidsområde. Avsatt i kommunen til boligområde, nåværende. Det eksisterer ingen planforslag som vil berøre eiendommen iflg kommunen, men selger opplyser om at det vil fradeles og bygges 2 boliger øst for gjeldende tomt.

Prisantydning

1 490 000,-

Beregnet totalkostnad

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-)) -------------------------------------------------------- 49 572,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 539 572,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Annonsering (Kr.4 500) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 1 490 000,-) (Kr.31 250) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 995) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Markedspakke (Kr.10 995) Kommunale opplysninger (Kr.3 100) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Totalt kr. (Kr.70 215)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Lars Ole Wittingsrud

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Lars Ole Wittingsrud

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?