Til innholdet

Sem - Enebolig med stor solrik hage. Sentralt og barnevennlig område. Renoveringsobjekt.

Viksveien 13
Prisantydning 2 790 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 66
BRA: 68 m²
Soverom: 2
Byggeår: 1960
Tomtareal: 942 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Simon Mellingen

Simon Mellingen

Adresse

Viksveien 13 3170 Sem

Adkomst

Reiserute frem til eiendommen:
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt fra Z-eiendom, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende i et attraktivt, stille og fredelig boligområde på Sem. Barnevennlig område med gangavstand til lekeplass, skole, barnehage, butikker, bensinstasjon, café, restaurant m.m. Flotte turområder i nærmiljøet med få meter til skogen. Det er kort vei til E-18 med 4- felts motorvei til Oslo samt kort vei til Torp flyplass. Ca. 7 km. fra Tønsberg sentrum, og Viksveien byr på en snarvei til byen.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1960

Bygninger og byggemåte

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Soverom: 2, Bad: 1, Ekstratoalett: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 66 kvm, Bruksareal: 68 kvm

1.Etasje: Vindfang, gang, bod, wc, 2 soverom, bad, stue, kjøkken.
Lagringsplass på kryploft og krypkjeller.

Boligen er i dag innredet med 2 soverom, men det er mulig ett av disse i utgangspunktet er en stue. Krypkjeller har takhøyde på ca 150cm.

Standard

Velkommen til Viksveien 13!
Enebolig fra begynnelsen av 60-tallet som er oppført i tre over grunnmur med krypkjeller.
Renovering må påregnes.

Boligen ligger på en flat stor og solrik tomt like utenfor Sem sentrum.
Boligen ineholder: Vindfang, gang, bod, wc, 2 soverom, bad, stue med utgang til hagen og kjøkken.
Mye lagringsplass både på kryploft og krypkjeller.

Det er i dag innredet med 2 soverom, hvorav det ene rommet har foldedør til stuen.

Overflater
Gulv: Belegg, teppe og parkett.
Vegger: Malte plater, trepanel, tapet og strie.
Himling: Panel og malte plater.

Tekniske installasjoner
Innvendige vannledninger er av kobber.
Stoppekran er lokalisert i krypkjeller, avløpsrør av støpejern.
Varmtvannstanken er på ca 200 liter.
Boligen har et delvis skjult/åpent el-anlegg med automatsikring på hovedkurs . Øvrige kurser har skrusikringer.

Velkommen til en hyggelig visning!

Tilstandsrapport og angivelse av tilstandsgrader

Det foreligger en tilstandsrapport datert 05.09.23 som er utarbeidet av uavhengig og autorisert Takstmann.

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten, hvor innholdet i denne er regulert i egen forskrift, gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
- 6 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
- 3 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
- 12 stk tilstandsgrad 2 (TG2 oransje) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
- 5 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.

Elementer hvor TG-2 (oransje) tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som ligger til grunn for tilstandsgraden, er det blant annet kommentert at: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Enkelte bord med tilløp til råte. Det er påvist svertesopp i undertak. Trappen har skjevheter. Overflatene er av eldre dato. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap på kjøkken.

Elementer hvor TG-3 tilstandssgrad er angitt som hovedvurderng, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd), er det blant annet kommentert at: Generell elde og slitasje på vinduer, som er naturlig for alder. Det er påvist generell elde/slitasje på dører. Det er stedvis i krypkjeller påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke funnet at boligen har røykvarsler.

Det vises forøvrig til rapportens øvrige beskrivelser med detaljer og tilstandsvurderinger som er del av PDF-salgsoppgave som må leses før inngivelse av bud.

Areal og eierform

Areal: 942 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eier

Bjørn Widerøe Anlaug Hotvedt Widerøe

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område.
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til: Boligbebyggelse.

Ferdigattest

Boligen har ikke ferdigattest. Kommunen opplyser videre at det dessverre er ingen byggesaksmappe på eiendommen i kommunens arkiv.

Prisantydning

2 790 000,-

Beregnet totalkostnad

2 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 83 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 873 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Marius Vedvik Takstdato : 05.09.2023 Formuesverdi : 736 871,- Sekundær formuesverdi : 2 652 736,- Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Energiforbruk av strøm pr. år er beregnet til 12879 kWh. Forbrukstall er innhentet fra Lede og er snittforbruk over de tre seneste år og gir kun en indikasjon av forbruk gitt dagens situasjon. Endring av forbruk må forventes utfra ny eiers forbruksmønster og aksepteres av kjøper. Strømforbruk/energiforbruk vil variere blant annet avhenge av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, forbruksmønster etc.

Forsikring

Tryg Polisenummer: 6799753

Kommunale avgifter

Kr. 16 558 pr. år

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:736 871,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 652 736,-
Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Servitutter (Kr.1 800) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 790 000,-) (Kr.47 430) Tilrettelegging (Kr.16 950) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.3 700) Markedspakke (Kr.14 400) Markedspakke utlegg (Kr.5 950) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.100 750)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
Eiendommen er ferdig vasket ut, og det vil ikke bli vasket ytterligere innen overtagelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z-Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632
Laster kart..

Simon Mellingen

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Simon Mellingen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?