Til innholdet

Sandefjord, Høyjord - 4 boligtomter uten byggeklausul med landlig beliggenhet. Kun 1 tomt igjen!

Hammeren
Prisantydning 740 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 795 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Adresse

Hammeren 3158 Andebu

Adkomst

Fra Tønsberg kjører man mot Sem over Semslinna. Ta av til venstre mot Sem og ta til venstre i T-kryss inn på Semsbyveien. Ta så til høyre mot Andebu, 312, kjør over E18 og følg veien over til Høyjordveien. På Heimdal tar man til venstre inn på Nesveien, 306.Kjør opp bakken og Hammeren er beliggende som første vei til venstre.
Hammeren 1 og Hammeren 3 er beliggende på høyre side av veien.
Hammeren 10 og 12 er beliggende på venstre side av veien.
Det er skiltet med salgs skilt fra Z-eiendom.
For øvrig se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven eller vedlagte kartskisse i FINN-annonsen.

Beliggenhet

Tomtene er beliggende like ved Moafeltet i Høyjord, omkranset av et flott naturlandskap med gangavstand til skole og kun en liten kjøretur til barnehage.
I Høyjord finner man bygdelivets herlige og behagelige livsstil. Dette er en perfekt plass og bo med familien. Mange friluftsmuligheter med flotte turområder og badevann i nærheten. En meget landlig beliggenhet i fredelig og naturskjønt område.
Barna kan gå til fotballbanen om sommeren og til skiløyper på vinterstid. Det går lysløype fra Høyjord til Andebu. De kan også delta på treninger i regi av Høyjord IL.
Velforeningen har mye fokus på trivsel for barna og har lager en flott akebakke vinterstid. På sommeren er det blant annet volleyballbane og tennisbane her også.
Det er kort avstand til Tønsberg og Omegn Turistforenings løypenett i Trollsvann og Merkedammsområdet.
Bussforbindelser til/fra Tønsberg sentrum med bussholdeplass like i nærheten.
Høyjord kan by på Vestfolds eneste stavkirke som kan dateres helt tilbake til 1100- tallet.
Nærmeste sentrum er å finne i Revetal eller i Andebu med dagligvarebutikker, jernvare, frisør, treningssenter, bank,  vinmonopol og bensinstasjon for å nevne noe.
Ønsker man et større utvalg av butikker og tjenester ligger Tønsberg og Sandefjord ca. en halv times kjøretur unna. Det er også enkel adkomst til E-18 med 4-felts vei i sør- og nordgående retning.

Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Parkering

Parkering på egne tomter.
Se vedlagte reguleringsbestemmelser med plannavn Høyjord Østre i salgsoppgaven for bygging av garasje.

Areal og eierform

Areal: 795 kvm, Eierform: Eiet tomt

Selveiertomter for bolig uten byggeklausul - kjøper står fritt til å velge husleverandør innenfor reguleringsbestemmelser med plannavn Høyjord østre B24.
Det er utført noe tomtearbeider på alle tomtene - se nærmere på bilder i salgsoppgaven, bilder i FINN-annonsen eller ved visning.

Hammeren 1, Gnr. 280 Bnr. 101
Tomteareal ca. 795,5 kvm.
Prisantydning 740 000,-
Regulert for boligbebyggelse tomannsboliger - vertikaldelt bolig med garasjer tilknyttet boligen - i B3 i henholdt il reguleringsbestemmelser med plannavn Høyjord Østre.
Garasjen kan være frittliggende og tillates oppført i henhold til fellesbestemmelse § 2.2.
Innenfor tomta rillates BYA 35%, inkl. 18 kvm. parkeringsareal pr. boenhet.
Maks gesimshøyde for boligen tillates inntil 7 meter og for garasjen 2,6 meter over gjennomsnittlig terreng.
Bebyggelsen kan ha saltak/pulttak med takvinkle  på 0-45 grader.

Hammeren 3, Gnr. 280 Bnr. 102 - SOLGT

Hammeren 10, Gnr. 280 Bnr. 105 - SOLGT

Hammeren 12, Gnr. 280 Bnr. 106 - SOLGT

Det skal opparbeides et område for lek og opphold (friluftsformål) for allmenn bruk. Området eies i sin helhet av Sandefjord kommune. Ansvar for drift og vedlikehold av felles grøntareal og lekeplass i samarbeid med velforening er tinglyst en 06.06.2012 med dagboknr. 445212, og følger vedlagt i salgsoppgaven.
Selger opplyser det er opparbeidet lekeplass som reguleringskartet viser, men det er ikke montert lekeutstyr. Det er dialog med Velforeningen og arealet klippes om sommeren av velforeningen ved selger.

Rør for fiber er ført frem til tomtegrense, ifølge selger.
Det vises for øvrig til reguleringsplan/-kart og reguleringsbestemmelser med plannavn Høyjord østre B24 som følger vedlagt i salgsoppgaven.
Kjøper må selv undersøke om ønsket bolig kan bygges på tomten. For ytterligere informasjon, kontakt megler.

Se for øvrige vedlagte matrikkelkart for hver tomt i salgsoppgaven.
Oppgitt tomteareal er et beregnet areal som er innhentet hos/oppgitt av Sandefjord kommune og må kunne anses som er ca./antatt areal.
Arealet er hentet fra Matrikkelkart som er utstedt av kommunen.
Det tas forbehold om at arealet kan avvike noe.

Da det gjelder overdragelse av tomt (ubebygd areal), kreves grønn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer erklæringen, og at denne godkjennes av kommunen før overdragelsen.

Erklæringen skal legges ved skjøtet for tinglysing, og oppgjør kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Se for øvrig vedlagte løs prisliste eller finnannonse med finnkode 171623820 for ajour prisliste med solgte boliger.

Eier

Hans Kristian Høijord

Vei, vann og avløp

Vei
Adkomst via offentlig vei.

Vann/avløp
Vann og avløp er ført frem til tomtegrense.
Eiendommene skal tilkobles offentlig vann og avløp som er lagt til tomteområdet.
Kjøper må bekoste fra tomtegrensen og tilkobling til egen bolig.
Tilknytningsavgift for vann/avløp er i følge Sandefjord kommune kr. 206,- inkl. mva. pr. kvm BRA.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen, vedtatt 24.09.2019, er avsatt til boligbebyggelse nåværende.

Eiendommen ligger i et regulert område med gjeldende regulering med plannavn Høyjord østre B24, planID 3804 20100022, vedtatt 21.06.2011, med reguleringsformål boligbebyggelse.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Dagboknr. 445215, tinglyst 06.06.2012 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr: 3804 Gnr: 280 Bnr: 99
Asvar for drift og vedlikehold av felles grøntareal og lekeplass i samarbeid med velforeningen
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 917016, tinglyst 07.11.2011 - Jorskifte
Sak 0700-2011-0011 Høijord Østre
Gjelder denne registerenheten med flere

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning - be eventuelt om kopi ved hendendelse til meglers kontor.
Dagboknr. 445215 som er tinglyst 06.06.2012 følger vedlagt i salgsoppgaven.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Prisantydning

740 000,-

Beregnet totalkostnad

740 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
18 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 740 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
31 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
771 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning 740 000,-

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter og ligningsverdi/formuesverdi blir fastatt når boligen er ferdigstilt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Dronefoto (Kr.2 500) Markedsføringspakke (Kr.17 500) Tinglyst dbnr 917016 og dbnr 445228 (Kr.344) Tønsbergs Blad 040320 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 130520 (Kr.4 500) Tilrettelegging (Kr.13 695) Tønsbergs Blad 180422 (Kr.4 500) Totalt kr. (Kr.47 539)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

'Finn.no: Visningstekst'

Hvis ikke tidspunkt for fellesvisning, fremkommer i annonsen eller du ønsker annet tidspunkt, ber vi deg kontakte megler for å avtale visningstidpunkt.

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?