Til innholdet

Pen og urban selveier over 2 plan i enden av rekka. Parkeringsplass og gangavstand til alle byens fasiliteter! ZOLGT

Vålegaten 2E
Prisantydning 1 750 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 37
BRA: 37 m²
Soverom: 0
Byggeår: 1913
Tomtareal: 529 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Tor Fredrik Westrum Lindman

Tor Fredrik Westrum Lindman

Kort om eiendommen

Velkommen til Vålegaten 2E!
Vi presenterer her en liten, tøff og urban leilighet beliggende i attraktivt område på Træleborg, få minutters gange til Tønsberg sentrum.

Leiligheten ligger i enden av en rekke på 4 leiligheter og går over 2 plan. På øverste plan finner man en åpen stue-/kjøkkenløsning, og på nederste plan er det gang, sovealkove og bad.
I tillegg medfølger en utvendig bod på 6 kvm.

Boligen har en normalt god standard med flere smarte løsninger. Den passer perfekt for førstegangskjøperen, som utleieleilighet eller pendlerbolig.

Den sentrale beliggenheten rett på utsiden av bykjernen er meget fordelaktig. Man går til buss- og jernbanestasjonen på få minutter samtidig som det er kort gåavstand til byens øvrige fasiliteter.

Bilen parkeres på fast plass rett på utsiden av døren.

Velkommen til visning!

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG SENTRUM - TRÆLEBORG

Adresse

Vålegaten 2E 3112 Tønsberg 1. etasje

Innhold

Boligen ligger i enden av rekka over 2 plan og inneholder følgende:

1. etasje
*Entrè med stor garderobe
*Sovealkove med garderobeskap
*Flislagt bad/vaskerom

2. etasje
*Åpen stue-/kjøkkenløsning

Det tilhører en utvendig bod på ca. 6 kvm.

Beliggenhet

Området Træleborg består vesentlig av bebyggelse preget av klassisk trehusbebyggelse i form av eneboliger og sjarmerende mindre leilighetskomplekser.

Med 5-6 minutter å gå til Tønsberg sentrum, bor man særdeles sentralt med alt den koselige byen inneholder av tilbud som butikker og forretningsliv, "Brygga" med
sitt yrende restaurantliv, Jernbanestasjonen, butikksenteret Farmandstredet og Sentralsykehuset i Vestfold som er Vestfold største arbeidsplass.

I kort nærhet på Træleborg finner du også matforretninger som blant annet Coop forretning i Bulls gate noen få steinkast unna, Spar i Måkeveien som ligger få hundre
meter fra eiendommen, ulike kafeèr, lokalt teater (Papirhuset) og Tønsberg svømmehall i Wilh. Wilhelmsens vei.
Det er også kort vei å gå til andre tilbud i bl.a. St. Olavsgate og Bulls gate med legehus, fysioterapi o.a.
Det er i tillegg kort vei å gå til Heimdal med et bredt spekter av forretninger.
Gangavstand også til flere parker, rekreasjonsområder og ulike trimsentre.

Type, eierform og byggeår

Leilighet - eierseksjon, oppført i 1913 og ombygget/seksjonert i 2002.

Bygninger og byggemåte

Leiligheten ligger i rekke med tilsammen 4 leiligheter.

Bygget er har yttervegger i tre og det er lyd- og brannskille mot naboseksjonen.
Taket er tekket med betongstein.

For ytterligere opplysninger om bygningen og byggemåte henvises det til tilstandsrapporten utarbeidet av takstmann Hans Holt. Rapporten ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 37 kvm, Bruksareal: 37 kvm, Bruttoareal: 40 kvm

1.Etasje: P-rom 20 kvm. som inkluderer entrè, sovealkove og bad/vaskerom.
2.Etasje: P-rom 17 kvm. som inkluderer stue/kjøkken.

Oppvarming

Det er varme i gulvet på bad/vaskerom.
Ellers vanlig elektrisk oppvarming med panelovn.

Parkering

Det medfølger biloppstillingsplass rett ved inngangsdøren.
Gateparkering etter områdets bestemmelser for øvrig.

Areal og eierform

Areal: 529 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

I tillegg til bygningsmassen består tomten stort sett av gruset gårdsplass.
Det er en liten uteplass utenfor hver av boligene.

Eier

Jonas Christopher Luhr-Pettersen

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse, hensyn bevaring bygning og annet kulturmiljø samt gang/sykkelvei.

Eiendommen ligger i regulert område med planid 380300120 og plannavn Træleborgområdet (20.10.1978).
Reguleringsformål: boliger.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 05.08.2002. Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret.

Diverse opplysninger

Sameie: Sameiet Vålegata 2, Orgnr.: 923412751

Sameiet består av 6 seksjoner fordelt på en firemannsbolig og en tomannsbolig.
Styrelder er Britt Scharffenberg, tlf. 917 90 844.

Felleskostnader pr. mnd.: kr. 1000,-.
Felleskostnadene inkluderer felles bygningsforsikring samt sparing til fremtidig vedlikehold.

Det skal foretas reperasjon av fasadekledningen mot nord og øst.
Kostnader forbudet med dette samt hvordan det skal finansieres er foreløpig uklart.

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter og årsmøtereferat som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Prisantydning

1 750 000,- / Fellesutgifter: 1 000,- pr. mnd. som inkluderer
felles bygningsforsikring og sparing til fremtidig vedlikehold.

Beregnet totalkostnad

1 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 52 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 802 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Tilstandsrapport og formuesverdi

Utført av : Hans Holt Takstdato : 13.11.2020 Formuesverdi : 460 998,- Sekundær formuesverdi : 1 659 592,-

Kommunale avgifter

Kr. 9 300 pr. år.
Dette inkluderer avgift for vann, avløp, renovasjon og feiing.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Digital markedsføring (Kr.16 250)
Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 750 000,-) (Kr.35 000)
Tilrettelegging (Kr.13 695)
Annonsering i avis etter avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Tor Fredrik Westrum Lindman

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Tor Fredrik Westrum Lindman

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?