Til innholdet

Nøtterøy/Smidsrød - Sjarmenerende liten enebolig - Behov for oppussing ZOLGT

Øvre Smidsrødvei 35A
Prisantydning 2 290 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 45
BRA: 66 m²
Soverom: 0
Byggeår: 1892
Tomtareal: 683 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Henning Grødem

Henning Grødem

Adresse

Øvre Smidsrødvei 35A 3120 Nøtterøy

Adkomst

Fra Tønsberg sentrum kjører man over Kanalbroen og holder Smidsrødveien til venstre i Teie Veidele, og fortsetter forbi Teie Torv. Fortsetter Smidsrødveien utover og ta Eikeveien til høyre. Ta så Øvre Smidsrødvei til venstre og følger denne. Boligen ligger da på høyre hånd.

Beliggenhet

Eneboligen ligger i et attraktivt og barnevennlig boligområde på Tandstad ca. 1,5 km. fra Teie og ca. 5 km fra Tønsberg sentrum. Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud. Kommunesenteret Borgheim. Her er det idrettshall, Tuftepark og beachvolleyball-bane, m.m.

Nøtterøy Golfklubbs flotte baneanlegg ligger på Hella, like ved Borgheim - ca. 2,5 kvm vest fra eiendommen.

Videre er det kort vei til lekeplass, skiløyper og svømmehall. Ved ungdomsskolen Teigar ligger Nøtterøyhallen og et flott utendørs idrettsanlegg med en rekke fotballbaner og 400 m friidretts-løpebane.

Nøtterøy er kjent for sin vakre skjærgård, men hovedøya har også fine muligheter for turer i skog og mark. Det er relativt kort vei til fjorden og Øhrebukta, samt gang- og sykkelvei over til Føynland. På Føynland ligger Fjærholmen som er kommunens største og fineste badeplass. Stedet byr på sandstrand, svaberg, gresslette med lekeapparater og god plass for solbading.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1892

Bygninger og byggemåte

Enebolig over en etasje med kjeller og loft som ble oppført i trekonstruksjoner over sparesteinsmurer ca. 1892. Boligen har saltak tekket med enkeltkrum betongstein og er kledd utvendig med stående trekledning. I hovedsak vinduer av tre med tolags isolerglass.
Det medfølger en halvpart av dobbel garasje.
Boligen er oppgradert med bla. flere nye vinduer, og kjøkkenfornying for øvrig er bygningsdeler av eldre årgang.

Innhold

Eneboligen er innredet i 1.etasje med: 1 soverom, kjøkken, toalett, bad, stue og kontor/ innredet rom. Det er også full kjeller med utvendig nedgang og lem fra gang i boligen. Det er hengslet trapp opp til loft hvor man har god takhøyde

Eiendommens historie

Eiendommen er bygget på sent 1800 tallet, og ifølge opplysninger fra Færder kommune så ble eiendommen tatt i bruk i 1892. I kommunens arkiv finnes det ikke tegninger på dette huset, men det foreligger godkjente tegninger på garasjen. Grunnen til at det ikke foreligger tegninger må sees i sammenheng med alder. Huset er ikke fredet i følge opplysninger gitt megler.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 45 kvm, Bruksareal: 66 kvm

Standard

Boligen er å anse som ett oppussingsobjekt på bakgrunn av alder og manglede vedlikehold for å møte dagens standard.

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen. Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-  4 stk. tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-  0 stk. tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
-  16 stk. tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-  5 stk. tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:
- Utvendig > Taktekking
- Utvendig > Nedløp og beslag
- Utvendig > Veggkonstruksjon
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
- Utvendig > Vinduer - 2
- Utvendig > Dører
- Innvendig > Overflater
- Innvendig > Radon
- Innvendig > Pipe og ildsted
- Innvendig > Innvendige dører
- Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
- Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter


Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
- Innvendig > Kjeller
- Våtrom > Generell > Bad
- Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
- Tomteforhold > DreneringDet vises forøvrig til rapportens øvrige beskrivelser med detaljer og tilstandsvurderinger som er del av PDF-salgsoppgave som må leses før inngivelse av bud

Oppvarming

Elektrisk.

Parkering

Parkering på tomt, samt at man deler garasje med naboen.

Areal og eierform

Areal: 683 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Svakt skrånende havetomt anlagt med plen og beplantet med eldre frukttrær, blomster og prydbusker.

Eier

Bjørn Edmund Varegg Sisle Varegg Eide Tone Varegg Mette Varegg

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Adkomst fra kommunal vei.

Reguleringsforhold

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen for Færder kommune er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende, Kommuneplan (31.1.2018)

GJELDENDE REGULERING:
Det eksisterer ingen reguleringsplan for eiendommen/området innenfor eiendommen.

BEBYGGELSESPLAN:
Eiendommen eller del av eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre plan og bygningslov.

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK:
Eiendommen eller del av eiendommen ligger ikke innenfor et område med nedlagt midlertidig forbud mot tiltak.

REGULERING UNDER ARBEID:
Det er ikke igangsatt planleggingsarbeider på et område som berører/inkluderer eiendommen.

PLANFORSLAG:
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen. Alle opplysninger fra Færder kommune.

Ferdigattest

Eiendommen er bygget i 1892 i følge opplysninger fra Færder kommune. De har ingen tegninger i kommunens arkiv på eiendommen.

Prisantydning

2 290 000,-

Beregnet totalkostnad

2 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 60 000,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 73 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 363 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jens Martin Onsrud Formuesverdi : 514 024,- Sekundær formuesverdi : 1 850 487,- Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Energiforbruk og energimerking


Energiforbruk av strøm pr. år er beregnet til 8963 kWh. Forbrukstall er innhentet fra Lede og er snittforbruk over de tre seneste år og gir kun en indikasjon av forbruk gitt dagens situasjon. Endring av forbruk må forventes utfra ny eiers forbruksmønster og aksepteres av kjøper. Strømforbruk/energiforbruk vil variere blant annet avhenge av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, forbruksmønster etc.

Kommunale avgifter

Kr. 10 891 pr. år Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp og renovasjon. Oppgitt beløp er for 2022.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:514 024,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 1 850 487,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Servitutter (Kr.172) Tønsbergs Blad 03.08.22 (Kr.4 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.48 000) Tilrettelegging (Kr.15 950) Eierskifteforsikring (Kr.13 656) Markedspakke (Kr.16 900) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.2 950) Internettannonsering (Kr.4 700) Oppgjør og tinglysning (Kr.5 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.113 898)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Dagboknr. 9094, tinglyst  06.07.2005 - Bestemmelse om veg 
Rettighetshaver:Knr:3811 Gnr:5 Bnr:30  
Med flere bestemmelser
 
Dagboknr. 319221, tinglyst  21.04.2008 - Bestemmelse iflg. skjøte  
Rettighetshaver:Knr:3811 Gnr:5 Bnr:30  
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om disposisjonsrett
 
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Henning Grødem

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Henning Grødem

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?