Til innholdet

NØTTERØY - HÅRKOLLEN. MEGET SMAKFULL OG DELIKAT ENEBOLIG MED ROMSLIG TOMT BELIGGENDE I BARNEVENNLIG OMRÅDE. GARASJE.

Petterødveien 44K
Prisantydning 3 690 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 114
BRA: 143 m²
Soverom: 3
Byggeår: 2005
Tomtareal: 718 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Adresse

Petterødveien 44K 3138 Skallestad

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i barnevennlige og rolige omgivelser med gode solforhold og fine friområder rett på utsiden. Det er gangavstand til Oserød barneskole og kort vei til flere barnehager i nærområdet. Ved siden av skolen ligger Hårkollhallen og litt lenger unna ligger idrettsanlegget for Nøtterøy IF og en fin MENY butikk med post og bank i butikk i nærområdet. Det er kort vei til sjøen med flere forskjellige badeplasser (Ulvøtangen og Torødstranda) samt småbåthavner på Arås og Knarberg. Nærområde har mange fine tur og rekreasjonsområder med kyststier langs Nøtterøys skjærgård. Eiendommen ligger veldig fint til, på romslig tomt.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2005

Bygninger og byggemåte

1. etasje inneholder:
Vindfang. Bad/wc med opplegg til vaskemaskin. Gang med skyvedørsgarderobe. Kjøkken med hvitevarer. Stue med peisovn og utgang til deilig sørvestvendt terrasse.

2. etasje inneholder:
Gang. 3 soverom hvorav skyvedørsgarderobe i hovedsoverom. Romslig bad/wc med badekar og dusj. Bod med loftsstige.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 114 kvm, Bruksareal: 143 kvm, Bruttoareal: 153 kvm

Standard

Meget smakfull og delikat enebolig som holder normal god standard. På gulv er det lagt fliser og parkett, mens veggene er hovedsakelig tapetserte. Begge badene er flislagte. Boligen er i løpet av det siste året innvendig oppusset som malte vegger og tak samt nymalt kjøkkeninnredning. Det er kabel-tv/data fra Canal Digital. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Boligen passer ypperlig for barnefamilien. Dette er virkelig en hyggelig enebolig og her er det bare å flytte rett inn uten å måtte gjøre noe. Velkommen til visning!

Oppvarming

Varmepumpe. Peisovn i stue. Varmekabler i begge bad.

Parkering

Garasje i tilknytning til boligen.

Areal og eierform

Areal: 718 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Romslig tomt som er pent opparbeidet og beplantet med prydbusker, trær, plen og hekk.

Eier

Lise Lotte Christensen Magnar Jensen

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område og er i kommuneplanen avsatt til boligformål.

Ferdigattest

Boligen har ikke ferdigattest. Ifølge Nøtterøy kommue er eiendommen registert tatt i bruk 20.06.2006.

Prisantydning

3 690 000,-

Beregnet totalkostnad

3 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,-)) -------------------------------------------------------- 104 572,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 794 572,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson

Kommunale avgifter

Kr. 13 540

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Blad 260918 (Kr.4 200) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 3 690 000,-) (Kr.37 500) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 995) Tønsbergs Blad 101018 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 241018 (Kr.4 500) Tønsbergs Blad 141118 (Kr.4 500) Internett annonsering fornyet annonse (Kr.1 000) Tønsbergds Blad 160119 (Kr.4 500) Foto (Kr.1 250) Tønsbergs Blad 270219 (Kr.4 500) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Markedspakke (Kr.9 990) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Totalt kr. (Kr.97 335)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protecor Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen  dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Fullstendige vilkår for boligselgerforsikringen kan hentes på www.protectorforsikring.no. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføreskan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z-Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?