Til innholdet

NØTTERØY - Flott boligtomt på tilnærmet flat tomt - Barnevennlig område - Skole, BHG & turområder i umiddelbar nærhet!

Brattåsveien 65
Prisantydning 880 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 645 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Lars Ole Wittingsrud

Lars Ole Wittingsrud

Kort om eiendommen

Velkommen til Brattåsveien 65 og denne flotte tomten!
Boligtomten er beliggende i et koselig, lite boligfelt med umiddelbar nærhet til skog, flott natur og fine turområder. I tillegg er det kun ca 200 meter til både barneskole og barnehage. Særdeles stille og rolig beliggende med alle muligheter for en trygg og god hverdag for store og små.

Tomten ligger i uregulert område, og har utnyttelsesgrad på inntil 30% BYA.

Arealet på tomten er omtrentlig oppgitt til å være 645 kvm. Det gjennomføres et makeskifte med eneboligen (opprinnelig Brattåsveien 65) hvor like stort areal blir flyttet fra en "firkant" i nordvestre hjørne av tomten, og det samme mot gaten i øst. Det tillates å bygge inntil 18 meter fra gaten. 
Forholdene er skissert på vedlagte kart, samt fysisk inndelt med gjerde på tomten.

Det vil tinglyses rett til adkomst via innkjørselen til eneboligen i Brattåsveien 65.

Ingen byggeklausul!
Mulighet for leie av båtplass på Glomstein.

Ta kontakt med undertegnede for spørsmål, evt også ved ønske om visning!

Adresse

Brattåsveien 65 3140 Nøtterøy

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til eiendommen. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt fra Z-eiendom, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

I idylliske og landlige omgivelser på Brattås befinner denne bolgtomten seg, pent omringet av et flott naturlandskap og frittliggende eneboliger. Her har man ypperlige forhold for barn og barnefamilier, da det er gangavstand til både barnehage og barneskole med fine lekeanlegg, kun et par hundre meter unna.
Kort vei til Tømmerholt Idrettsanlegg og lysløype. Det er også fine turområder i umiddelbar nærhet, og man har kort vet til båthavn, sjø og strand i Tenvik, Øra, Glomstein eller Kjøpmannskjær. I Kjøpmannskjær finnes også matvarebutikk. Meget flott område sommer som vinter!

Ca 10 minutter i bil til Tønsberg sentrum, og noe kortere til nærmeste handelsenter på Borgheim og Teie Torv.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Areal og eierform

Areal: 645 kvm, Eierform: Eiet tomt
Arealet er omtrentlig angitt og kan avvike noe. Dette med bakgrunn i makeskifte som blir utført fortløpende av nåværende eier (viser til kartvedlegg)

Tomt og hage

Svært praktisk og lettstemt hagetomt i et etablert og rolig boligområde.
I dag har tomten hovedsakelig gressplen og hekk mot naboer.

Eier

Roger Svensrud Lotta Kristine Rasmussen

Vei, vann og avløp

Vann og avløp ligger omtrentlig til tomtegrense. Adkomst via naboeiendom Brattåsveien 65 (eneboligen i bakkant).

Tilknytningsavgifter:
Færder kommune har følgende satser for tilknytning inkl. mva (engangsgebyr) 2022:

Vann: kr. 15.000,-
Avløp - spillvann: kr. 15.000,-
Avløp - overvann: kr. 15.000,-

For sekundærleiligheter under 60 kvm. til enebolig betales det halvt tilknytningsgebyr: kr. 7.500,-.

Ovennevnte satser er hentet fra Færder kommune sin hjemmeside. For årsgebyr vann/kloakk/renovasjon se Færder kommune sin hjemmeside: faerder.kommune.no.

Reguleringsforhold

Eiendommen er beliggende i uregulert område, avsatt til boligområde, nåværende. Det er kommuneplanen som er gjeldene retningslinjer for bygging, hvorav det er mulig å bygge inntil 30% av tomtens totale størrelse (BYA).

Ingen igangsatte planleggingsarbeider som vil kunne berøre eiendommen iflg kommunen.

Prisantydning

880 000,-

Beregnet totalkostnad

880 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 880 000,-)) -------------------------------------------------------- 35 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 915 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: ,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Blad 140922 (Kr.4 500) Pantattest selger (Kr.387) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Nyoppføring/ny pris finn.no (Kr.1 250) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.2 950) Markedspakke (Kr.11 000) Internettannonsering (Kr.4 700) Oppgjør og tinglysning (Kr.5 950) Provisjon (forutsatt salgssum: 880 000,-) (Kr.33 000) Tilrettelegging (Kr.13 695) Totalt kr. (Kr.78 602)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Lars Ole Wittingsrud

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Lars Ole Wittingsrud

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?