Til innholdet

MEGET INNHOLDSRIK ENEBOLIG I BARNEVENNLIG OG SOLRIKT OMRÅDE. 5 SOVEROM.

Vinkelveien 6
Prisantydning 4 190 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 228
BRA: 257 m²
Soverom: 5
Byggeår: 1969
Tomtareal: 902 m²

Dokumenter

MEGET INNHOLDSRIK ENEBOLIG I BARNEVENNLIG OG SOLRIKT OMRÅDE. 5 SOVEROM.


Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - GAUTERØD

Adresse

Vinkelveien 6 3114 Tønsberg

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Solrikt og barnevennlig beliggende i et veletablert boligområde på Gauterød/Linnom. Kort vei til Kiwi dagligvarebutikk. Innen kort gangavstand finner du forretningssenteret Olsrød Park med bl.a. Rema 1000 dagligvareforretning med post-i-butikk, cafe, lege-/helsesenter, klesforretninger, bank, apotek, blomsterforretning, frisør m.m. Senteret ble i 2015 utvidet med bl.a. et stort treningssenter, svømmehall m/spaanlegg og andre trenings-/velværetilbud. Kort vei til barnehage, barneskole og ungdomsskole. Se vedlagt nabolagsprofil for nøyaktige avstander. Gode bussforbindelser til Tønsberg sentrum.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1969, modernisert i 2009

Bygninger og byggemåte

1. etasje inneholder:
Gang med skyvedørsgarderobe. Wc med håndvask (mulighet for å utvide til et bad). 5 soverom. Soveromsgang. Romslig kjøkken med hvitevarer og spiseplass samt utgang til vestvendt terrasse. Stue.

Kjeller inneholder:
Kjellerstue. Hobbyrom. Vaskerom med wc. Bad/wc med dobbel dusj og hjørnekar. 2 boder.

Støpt såle til carport med bod (det foreligger godkjente tegninger fra 19.02.2009).

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 5, Bad: 1, Ekstratoalett: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 228 kvm, Bruksareal: 257 kvm, Bruttoareal: 278 kvm

Standard

Velkommen til denne innholdsrike eneboligen som holder normal god standard. På gulv er det lagt parkett og laminat. Veggene er hovedsakelig tapetserte og panelte. Badet er flislagt. Huset ble påbygd i 2010 med nye soverom og stue. I tilbygget er det lagt ned rør til vannbåren varme. I 2010 ble det byttet vinduer og dører (dører kun i soveromsgang) samt at det også ble lagt nytt tak. Det er ny utebod for ca. 2 år siden. Det er lagt inn fiber fra Viken fiber, Altibox samt at det også er lagt inn Canal Digital kabel-tv. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Anders Kjær. Velkommen til visning!

Oppvarming

Varmepumpe. Varmekabler i flislagte gulv. Det er i tillegg lagt klart til vannbåren varme i begge tilbyggene.

Parkering

Parkering på egen grunn. Støpt såle til carport med bod (det foreligger godkjente tegninger fra 19.02.2009).

Areal og eierform

Areal: 902 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er pent opparbeidet med prydbusker, trær og plen.

Eier

Magne Tjernshaugen

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanen avsatt til boligformål.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 17.11.1969. Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret.

Prisantydning

4 190 000,-

Beregnet totalkostnad

4 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 104 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 190 000,-)) -------------------------------------------------------- 117 072,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 307 072,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Takst & Byggservice Anders Kjær / Anders Kjær

Kommunale avgifter

Kr. 10 168

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tilretteleggning: kr. 12.995,-
Provisjon: 1,25 % av salgssum

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protecor Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen  dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Fullstendige vilkår for boligselgerforsikringen kan hentes på www.protectorforsikring.no. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk. Fra brann/feievesen opplyses følgende: Dårlig gjenmurt hull i skorstein i kjeller etter tidligere røykrør må tettes på godkjent måte. Ildfast brenn/hvelvplater i brennkammeret i ildstedet Dovre er defekt i 1. etasje.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføreskan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z-Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?