Til innholdet

Lettstelt og praktisk selveierleilighet i attraktivt område med 2 soverom og garasje.

Brekketoppen 6B
Prisantydning 2 690 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 73
BRA: 77 m²
Soverom: 2
Byggeår: 2002
Tomtareal: 2112 m²

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - RINGSHAUG

Adresse

Brekketoppen 6B 3153 Tolvsrød

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Meget fordelaktig beliggende i ett etablert og populært boligområde på Ringshaug. Her har man kort vei til barnehager og barne-/ungdomsskole. Særdeles trafikkstille og barnevennlig sted. Gode bussforbindelser til Tønsberg og Tolvsrød/Olsrød med bank, post og diverse butikker. Kort vei til Tolvsrødsenteret og Olsrødsenteret med rikelig av sentrumsfunksjoner, legekontor, post, frisør, apotek og gode shoppingmuligheter. Kort vei til sjøen og 2 flotte strender. Nydelig tur- og friluftsområder i umiddelbar nærhet med Karlsvika friområde, samt kyststien. Området og turstiene er ideelle for gåturer, løping og sykling.  Ca 7 km til Tønsberg sentrum.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 2002

Bygninger og byggemåte

Leiligheten ligger i 2. etasje og inneholder:
Gang. Bod/garderoberom. 2 soverom hvorav 1 med stor skyvedørsgarderobe. Bad/wc med dusjkabinett og opplegg til vaskemaskin. Stue med med peisovn og utgang til stor vestvendt balkong. Kjøkken med oppvaskmaskin (kjøleskap og komfyr medfølger ikke) og utgang til østvendt balkong.

1 utebod.

Loft med lagringsplass.

Garasje.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 77 kvm, Bruttoareal: 83 kvm

Standard

Velkommen til denne praktiske og lettstelte selveierleiligheten som holder normal god standard og som gir et godt inntrykk. På gulv er det lagt parkett og veggene er hovedsakelig tapetserte. Badet er flislagt. Det er lagt inn kabel-tv fra Telenor. Huset var nybeiset i 2018. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Velkommen til visning!

Oppvarming

Elektrisk. Varmekabler i bad. Peisovn i stue.

Parkering

Garasje medfølger leiligheten.

Areal og eierform

Areal: 2 112 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Andel av fellesarealer som hovedsakelig består av asfaltert gårdsplass.

Eier

Kjell Bøe

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanen avsatt til boligformål.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 16.10.2002. Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret.

Diverse opplysninger

Sameie: Sameiet Brekketoppen 2-8
På neste årsmøte i februar blir det vurdert å sette ned fellesutgiftene.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Prisantydning

2 690 000,- / Fellesutgifter: 1 034,- pr. mnd Fellesutgifene inkluderer bygningsforsikring og vedlikeholdsfond.

Beregnet totalkostnad

2 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 75 572,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 765 572,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 62052201

Kommunale avgifter

Kr. 10 463

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tilretteleggingshonorar: kr. 13.695,-
Meglerprovisjon: 1,5 % av salgsssum

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?