Til innholdet

Lettstelt og praktisk enebolig med alt på 1 plan. Idyllisk og sjarmerende plass. Usjenert.Solrikt. Mulighet for båtplass

Tangenveien 11
Prisantydning 3 490 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 121
BRA: 121 m²
Soverom: 3
Byggeår: 2008
Tomtareal: 1041 m²

Adresse

Tangenveien 11 3144 Veierland

Adkomst

Ta ferge til Veierland, og gå av på Tangen fergeleie. Følg Båsløkka til du kommer til Tangenveien. Ta Tangenveien til venstre. Følge denne ca. 300 meter og ta opp liten stikk vei til høyre. Her ligger det med en gang 3 hus på høyre side og Tangenveien 11 er det innerste i veien av disse. Alternativt se  vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen

Beliggenhet

Idyllisk og rolig beliggenhet på den sydvestlige delen av Veierland, med kort avstand fra fergeleiet på Tangen. Eiendommen ligger solrikt til på en høyde, der man kan nyte solen helt usjenert flere steder på tomten. Veierland er en bilfri øy i Vestfolds skjærgård, der det finnes flotte turmuligheter, bademuligheter og adkomst videre ut i skjærgården.  På Veierland finnes også kafe sommerstid, golfbane og ulike kulturtilbud.

M/S Jutøya går flere ganger om dagen, og tar deg til Sandefjord eller Nøtterøy, der veien videre til bysentrum, dagligvare o.l er kort. Eiendommen ligger vakkert til på idylliske Veierland, med en lett skrånende tomt mot vest, noe som gir praktfulle solforhold og utsikt mot sjøen.

Boligen sogner til Brattås skole på Nøtterøy.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2008

Bygninger og byggemåte

Boligen har alt på en flate og inneholder:
Vindfang. Bod/gang. Stue med peisovn samt ekstra takhøyde som gir en romslig følese, utgang til terrassen/hagen. Kjøkken med vedovn, hvitevarer og spiseplass. 3 soverom. Bad/wc med dusj og badekar. Vaskerom. Seperat wc med håndvask.

Loft.

Utebod hvor 1 rom er isolert.

Lekestue/gjestehus med tekjøkken.

Overbygd bakerovn samt et lite drivhus.

Eiendommens historie

I likhet med regionen for øvrig spilte sjøfarten en viktig rolle fra 1700 tallet, og mange Veilendinger har hatt sitt utkomme basert på sjørelatert virksomhet. Folketallet på Veierland har variert opp gjennom årene. Siste halvdel av 1800 tallet var en blomstringstid (bla. denne eiendommen ble bygget) og ved inngagen til 1900 tallet bodde det nær 400 innbyggere på Veierland, på det meste hadde Veierland 3 dagligvareforretninger, eget bakeri og pensjonat. Rutebåten ble startet opp i 1880. Veierland fikk egen skolebygning i 1862 og Kirken kom i 1905.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Ekstratoalett: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 121 kvm, Bruksareal: 121 kvm, Bruttoareal: 130 kvm

Standard

Velkommen til denne meget praktiske og lettstelte eneboligen hvor man har alt på ett plan. Boligen holder normal god standard og er godt vedlikeholdt. På gulv er det lagt parkett og fliser. Veggene er panelte og tapetserte/malte. Badet er flslagt. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Det er parabolantenne fra Canal Digital. Selger opplyser om at det er kun tilgang til internet over telefonen som tilkoblingspunkt i dag. Dette fordi kobberkabelen ble ødelagt av en gravemaskin litt lenger opp i gaten og Telenor vil ikke reparere denne siden det skal legges fiber nå til høsten. Boligen gir et meget godt inntrykk og her bor du i rolige og usjenerte omgivelser i ett med naturen. Det er mulighet for kjøp av båtplass. Det er ca 10 min å gå til båtplassen i østre side av Tangenkilen på vei ut til badeplassen Hvervodden. Denne boligen passer ypperlig for både enslige, par og barnefamilien. Velkommen til visning!

Oppvarming

Vannbåren varme (luft til vann). Peisovn i stue.

Parkering

Det er mulig å leie parkeringsplass eller garasje på Tenvik. Se www.faerder.kommune.no for mer informasjon.

Areal og eierform

Areal: 1 041 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

For det meste naturtomt men også noe opparbeidet med plen, trær og brydbusker.

Eier

Ellen Verde

Vei, vann og avløp

Offentlig vann. Privat avløp og kloakk tilknyttet Krika private renseanlegg. Kommunen opplyser om at det kan komme pålegg om tilkobling til offentlig ledning. Privat vei.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område, reguleringsplan byggeområde Veierland (03.09.2008).

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Boligen har/har ikke ferdigattest datert 04.01.2010. Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret.

Prisantydning

3 490 000,-

Beregnet totalkostnad

3 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-)) -------------------------------------------------------- 100 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 590 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 925 832,- Sekundær formuesverdi : 3 332 993,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter C

Kommunale avgifter

Kr. 5 545 ,- år
Kr. 4.500 pr. år til Krika private renseanlegg.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Pliktig medlemskap i Krika avløpslag og Veierland velforening.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon: 1,63 % av salgssum
Tilretteleggingshonorar: kr. 13.695,-.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?