Til innholdet

Lekker 4-roms leilighet i 2.etasje med stor, innglasset balkong, 3 soverom, nyere bad og kjøkken - Garasje

Sportsveien 26 C
Prisantydning 2 490 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 77
BRA: 96 m²
Soverom: 3
Byggeår: 1971
Tomtareal: 22687 m²

Visninger

onsdag 1. februar Kl 16.00 - 17.00
Søk om finansiering Legg inn bud her Visningspåmelding

Ansvarlig megler
Ola Norderhaug (1)

Ola Norderhaug (1)

Kort om eiendommen

Flott 4-roms andelsleilighet i 2.etasje med stor, innglasset balkong. Nyere, moderne kjøkken, 3 soverom og egen garasjeplass. Leiligheten har en meget attraktiv beliggenhet ved Bugårdsparken. Leilighet har en god planløsning og har blitt pusset opp de siste årene. Badet er pusset opp og det er satt inn nytt køkken i 2020. Leiligheten er tilknyttet Nygaard borettslag. Borettslaget består av 90 leiligheter og forretningsfører er USBL Sandefjord. Velkommen til en hyggelig visning!

Finn.no: Lokalområde

Bugården

Adresse

Sportsveien 26 C 3224 Sandefjord 2. etasje

Adkomst

Det vil bli skiltet med Z-Eiendom visningsskilter til alle annonserte visninger. Eventuelt se vedlagt kartskisse på høyre side i FINN annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Beliggenhet

Eiendommen har kort rusleavstand til populære Bugårdsparken med opplyst tur- og joggeløype rundt Bugårdsdammen, svømmehall, frisbeebane, tennisbaner og øvrig idrettsanlegg. Kort vei til Bugården ungdomsskole, barnehager, og Sandefjord Vgs. i umiddelbar nærhet. Tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon. Gode bussforbindelser i nærheten og kort vei til stor Meny-butikk.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 1971

Bygninger og byggemåte

Vinduer og terrassedør av tre med to og trelags glass fra 1996. Lakkert slett inngangsdør. Brann/lyddør. Noe bruksmerker, men ingen vesentlige skader.
Innglasset balkong på 19 m2 med tilgang fra stue. Dekke av teppe, panel på vegger og i innvendig tak. Åpningsvinduer i hele fronten.

Leilighet beliggende i andre etasje i lavblokk oppført i betong og trekonstruksjoner i 1971, tilknyttet Nygaard Borettslag. I borettslag tilfaller vedlikehold av utvendige konstruksjoner/fellesområder borettslaget.
Rett til å leie garasje i felles garasjeanlegg oppført i 2021, klargjort for montering av elbillader.

Innhold

2.etasje: inneholder: gang, bad, stue, kjøkken og 3 soverom.

Det er innglasset balkong på 19 m2 med tilgang fra stue. Det medfølger to lagringsboder i kjeller på tilsammen ca 10 m2.

Boligen er oppgradert med nye laminatgulv på soverom. Kjøkken og bad er pusset opp i 2020. Det henvises forøvrig til rapportens enkelte poster med ytterligere vurderinger og tilstandsgraderinger.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 77 kvm, Bruksareal: 96 kvm

2.etasje:
P-rom/ BRA/ S-rom: 77 / 96 / 19 kvm

Felleskostnader

Felleskostnadene er kr 4 374,- pr. mnd. og inkluderer: renter og avdrag på fellesgjeld, kommunale avgifter, tv/bredbånd og drift av borettslaget.

Felleskostnadene fordeles slik:
Renteutgifter kr 404,-
Avdrag kr 1 586,-
Driftsutgifter kr 1 785,-
Sandefjord Bredbånd kr 599,-

Eier leier i tillegg to garasjeplasser, den ene til kr 350 og kr 550.

Møblering / utstyr

Diverse møbler kan medfølge etter avtale.

Standard

I regi av borettslaget:
- 2003-2004: Fasaderehabilitering og utvidelse av balkonger. Alle balkonger er innglasset. Nye avløpsrør og etablering av våtromsmembran i alle bad. Standardutførelse belegg og Jotun våtromssystem på vegger.
- Borettslaget leier ut garasjeplasser til andelshaverne. Borettslaget har i år 2021 bygget og utvidet med flere (totalt 30 stk) garasjer.

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.

Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
- 1 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
- 11 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
- 4 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
- 0 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.

Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:
- Varmtvannsbereder, vannledninger, sluk og avløpsrør har passert mer enn 50% av forventet levetid.
- Det er ufagmessig/utett utførelse på rørgjennomføring i gulv. Det er ingen dokumentasjon på utførelse av membran. Membranløsning i overgang sluk er ikke fagmessig utført.
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Vinduer har passert mer enn 50% av forventet levetid.

Oppvarming

Elektrisk. Oppvarmet med varmekabler på bad.
Forøvrig panelovner.

Parkering

Garasje med automatisk portåpner. Borettslaget har felles ladestasjoner for de med el.bil.
Borettslaget leier ut garasjeplasser til andelshaverne. Borettslaget har i år 2021 bygget og utvidet med flere (totalt 30 stk) garasjer.

Areal og eierform

Areal: 22 687 kvm, Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage

Eiet tomt på 22.687 kvm som tilhører borettslaget. Tomten består av flotte plenområder, samt asfalterte oppstillingsplasser

Eier

Rose Kinya Marete

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar for borettslaget. Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Borettslaget er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område som i kommuneplanen er avsatt til: Boligbebyggelse,Nåværende, ikrafttredelse 24.09.2019 - planid 20170019. Arealbruk: boligbebyggelse, nåværende. KPFare: Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) Gul sone iht. T-1442. Eiendommen er regulert til kjørevei, blokkbebyggelse og boliger i henhold til reguleringsplan "Bugårdsparken" og "Nygårdsområdet" datert hhv 25.5.93 og 29.5.97 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Ny Gang/ Sykkelvei - Krokemoveien mellom Sportsveien og Ringveien. Det er varslet reguelringsstart for å etablere gang-/sykkelvei langs Krokemoveien fra Sportsveien til Ringveien. Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra Krokemoveien. Gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for boligen datert 22.12.1971. Det foreligger også ferdigattest for garasjeanlegg datert 18.11.2021.  Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Diverse opplysninger

Borettslag: Nygaard borettslag, Orgnr.: 951468304 Leilighetsnr.: 53, Andelsnr.: 53 Andel fellesgjeld: 186227, Total gjeld: 15828022 Forkjøpsrett: Ja, avklares i etterkant av salget.

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 11493532, Den Norske Stats Husbank
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 08.01.2023: 2.23% pa.
Antall terminer til innfrielse: 29.9984
Saldo per 08.01.2023: 9 905 361
Andel av saldo: 119 114
( siste termin 30.05.2030 )
IN-lån | Fastrente til 01.10.26, kvartalsvise terminer.
IN-ordning, men fastrente til 01.10.2026: Det er ikke anledning til å nedbetale på fellesgjelden før denne datoen.

Lånenummer: 62728042546, Nordea Bank ABP, Filial i Norge
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 08.01.2023: 4.5% pa.
Antall terminer til innfrielse: 8.319
Saldo per 08.01.2023: 110 699
Andel av saldo: 1 331
( siste termin 30.12.2024 )
IN-lån | Flytende rente, halvårlige terminer.
IN-ordning: Det er anledning til å nedbetale på dette lånet den 15. mars og 15. september, forutsatt flytende rente. Usbl må kontaktes
senest to uker før nedbetaling.

Lånenummer: 60308112619, Nordea Bank ABP, Filial i Norge
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 08.01.2023: 3.1% pa.
Antall terminer til innfrielse: 94
Saldo per 08.01.2023: 4 249 759
Andel av saldo: 47 220
Første termin/første avdrag: 30.12.2021 ( siste termin 30.06.2046 )
Fastrente til 30.09.2031
Ingen avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld på dette lånet.

Lånenummer: 60308112600, Nordea Bank ABP, Filial i Norge
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 08.01.2023: 3.1% pa.
Antall terminer til innfrielse: 34.48
Saldo per 08.01.2023: 1 562 203
Andel av saldo: 18 563
Første termin/første avdrag: 30.12.2021 ( siste termin 30.07.2031 )
Fastrente til 30.09.2031
Ingen avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld på dette lånet.

Borettslaget er sikret mot tap av felleskostnader i Klare Finans AS. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 1. desember med gyldighet fra førstkommende årsskifte.

Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Dyrehold

Se vedtekter/husordensregler for nærmere bestemmelser, eller kontakt styret.

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

2 490 000,- / Felleskostnader: 4 374,- pr. mnd inkl: renter og avdrag på fellesgjeld, kommunale avgifter, TV/bredbånd og drift av borettslaget.

Beregnet totalkostnad

2 490 000,- (Prisantydning) 186 227,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 676 227,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) -------------------------------------------------------- 6 132,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 682 359,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jens Martin Onsrud Takstdato : 16.12.2022 Formuesverdi : 642 478,- Sekundær formuesverdi : 2 312 920,- Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Forsikring

If Skadeforsikring NUF Polisenummer: SP561458

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:642 478,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 312 920,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Pliktig medlemskap i velforening/sameie

Må være medlem av USBL (kan melde seg inn etter endt budrunde).

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Eierskiftegebyr til forretningsfører USBL (Kr.6 215) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 676 227,-) (Kr.37 350) Servitutter (Kr.800) Tilrettelegging (Kr.16 950) Markedspakke utlegg (Kr.5 950) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.2 900) Markedspakke med rabatt foto (Kr.10 100) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Opplysninger fra forretningsfører (Kr.4 227) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.480) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Totalt kr. (Kr.94 802)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Ola Norderhaug (1)

Eiendomsmegler MNEF /

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Ola Norderhaug (1)

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?