Til innholdet

Leilighet med sentral beliggenhet og sydvestvendt, overbygd balkong - Perfekt for førstegangskjøpere, ikke forkjøpsrett!

Bjørnsons vei 2
Prisantydning 2 350 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 48
BRA: 48 m²
Soverom: 1
Byggeår: 1974
Tomtareal: 0 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Visninger

onsdag 15. mars Kl 16.30 - 17.15
Søk om finansiering Legg inn bud her Visningspåmelding

Finn.no: Lokalområde

Tønsberg/Heimdal

Adresse

Bjørnsons vei 2 3117 Tønsberg 3. etasje

Adkomst

Se kartskisse i FINN.no-annonse for veibeskrivelse. Det vil bli skiltet med Z-Eiendom visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i etablert boligområde sentralt beliggende i Bjørnsons vei 2 på Heimdal Tønsberg kommune.

Nærområdet

Leiligheten ligger sentralt på Heimdal. Fra leiligheten er det kort vei til alle sentrums fasiliteter som butikker, kino, kulturhus, svømmehall og flere idrettsanlegg. Tønsberg er en populær by som har sitt absolutte høydepunkt sommerstid, med stor turisme og et yrende folkeliv. Langs bryggene i Tønsberg kan du nyte av båtlivets gleder og et stort utvalg av restauranter, kafeer og barer.

Fra sentrum er det ca. 10 min til populære Ringshaugstranda, en stor, nydelig sandstrand med steinmolo, badetrapp og stor gresslette som innbyr til lek og moro. Tønsberg brettseilerklubb er lokalisert på sørsiden av stranden. Slottsfjellet ligger også i gangavstand, og byr på attraktive kulturminner, fine turområder, samt flott, vidstrakt utsikt.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog. Nærmeste holdeplass er Heimdalskrysset som ligger 3 minutters gange fra leiligheten. Fra Tønsberg stasjon er det hyppige avganger til Oslo, noe som er utmerket for pendlere. Reisetiden til Oslo S med tog er ca. 1 time og 13 min

Type, eierform og byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 1974

Bygninger og byggemåte

Høyblokk på totalt 9 etasjer, bygget i betongkonstruksjoner. Utvendig er bygget kledd med fasadeplater. Vinduer og balkongdør av tre med 2-lags glass fra 70- og 80-tallet. Leiligheten har malte trevinduer med 2-lags glass og malt balkongdør i tre som er fra 2019. Utgang fra stue til vestvendt balkong av betong, rekkverk av glass og stål. Areal av balkong er 7 m² Inkludert bod.
.

Innhold

Leilighet i 3. etasje; Entré , Soverom , Bad , Kjøkken , Stue
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken

Antall rom

Soverom: 1, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 48 kvm, Bruksareal: 48 kvm

Arealer er hentet fra tilstandsrapporten og er ikke kontrollmålt av megler.

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.

Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
- 15 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
- 2 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
- 1 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
- 0 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.

Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):
- Ingen

Oppvarming

Varmekabler på badet, ellers øvrig elektrisk oppvarming.

Parkering

Parkering av biler er kun tillatt på oppmerkede plasser. Man får beboerkort som gjør at man parkerer gratis på disse plassene.
For øvrig gjelder kommunale/lokale bestemmelser for parkering i terreng/nærområde.

Borettslaget har felles ladeanlegg for el-biler.
Det er mulighet for å søke om garasjeplass.

Areal og eierform

Eierform: Fellestomt

Fellestomt med felles uteområder.

Eier

Marie Salte Hjelseth

Vei, vann og avløp

Boligen har adkomst fra Bjørnsons vei.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp

Reguleringsforhold

Kommuneplan/Kommunedelplan:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende og Uteoppholdsareal - Nåværende // Kommuneplan (22.5.2019)

Gjeldende regulering:
Det eksisterer ingen reguleringsplan for eiendommen/området innenfor eiendommen.

 Bebyggelsesplan:
Eiendommen eller del av eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre plan og bygningslov.

Midlertidig forbud mot tiltak:
Eiendommen eller del av eiendommen ligger ikke innenfor et område med nedlagt midlertidig forbud mot tiltak.

Regulering under arbeid:
Det er ikke igangsatt planleggingsarbeider på et område som berører/inkluderer eiendommen.

Planforslag:
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

Alle opplysninger fra Tønsberg kommune.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 25.09.1975. Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Lovlighet
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Diverse opplysninger

Borettslag: Bjørnsonsv 2-4 borettslaget, Orgnr.: 950910135 Andelsnr.: 88 Andel fellesgjeld: 276000
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

- Borettslaget har 35 garasjeplasser, det søkes om plass til styre. Garasjeleie etter gjeldene satser. Det betales depositum på kr. 500,- for leie av portåpner. Det påløper administrasjonsgebyr til forretningsfører etter gjeldende satser ved leie eller bytting av garasjeplass.
- Borettslaget igangsetter fasaderehabilitering februar/mars 2023, prosjektet kommer på ca. 20 mill. Prosjektet skal lånefinansieres. Fellesgjeld og felleskostnader vil øke pga dette, uvisst hvor mye.
- Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
- Forsikret hos: Gjensidige Forsikring - polisenummer 82651773.
- Forkjøpsrett: Nei
- Styregodkjenning: Ja

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Selskapets totale lån og vilkår:
Lånenr: * OBOS01-98207908223
Type: A (annuitet)
Restsaldo: 27.923.483,-
Restløpetid: 27 år 9 md.
Type: Flyt
Rente: 4,25%
Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato.

Totale felleskostnader pr. d.d. kr 4.147,- pr. md.

Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett.

Prisantydning

2 350 000,- / Felleskostnader: 4 147,- pr. mnd

Beregnet totalkostnad

2 350 000,- (Prisantydning) 276 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 626 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) -------------------------------------------------------- 6 132,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 632 132,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Takstdato : 02.03.2023 Formuesverdi : 539 501,- Sekundær formuesverdi : 1 942 203,- Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Forsikring

Gjensidige Forsikring Polisenummer: 82651773

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:539 501,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 1 942 203,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tilrettelegging (Kr.16 950) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.480) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Servitutter (Kr.182) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 626 000,-) (Kr.47 000) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 215) Eierskiftegebyr til forretningsfører (Kr.1 800) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.1 000) Markedspakke (Kr.12 600) Markedspakke utlegg (Kr.5 950) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Opplysninger fra forretningsfører (Kr.4 100) Totalt kr. (Kr.106 107)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
Borettslaget igangsetter fasaderehabilitering februar/mars 2023, prosjektet kommer på ca. 20 mill. Prosjektet skal lånefinansieres. Fellesgjeld og felleskostnader vil øke pga dette, uvisst hvor mye.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

John Marius Eia Thollefsen (1)

Eiendomsmegler

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt John Marius Eia Thollefsen (1)

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?