Til innholdet

Kongsberg/Skrim - Kun 1 igjen av 8 solrike eiertomter på Digerhaugmyra

Digerhaugmyra, Skrim Nord
Prisantydning 750 000 , -
Boligtype: Hyttetomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 0 m²

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Adresse

Digerhaugmyra, Skrim Nord 3648 Passebekk

Adkomst

Kjør opp Skrim Nord frem til Digerhaug parkering. Ta så opp til høyre ved bom og tomtene er beliggende på høyre side av veien etter ca 4-500 meter. Tomtene er merket.

Beliggenhet

Hyttefeltet på Digerhaug er beliggende solrikt til i et område for et aktivt friluftsliv på Skrim, som er et av Østlandets flotteste friluftsområder. Vannene i området tilbyr bademuligheter og fiske med felles fiskekort for hele området.
Området ligger med Skrim og Sauherradfjella naturreservat og landskapsvernområde som nærmeste nabo.
Terrenget er hovedsakelig lett kupert, men tilbyr også krevende fjellpartier for den som måtte ønske det. Det er turstier/sykkelmuligheter om sommeren og et omfattende merket og oppkjørt løypenett både sommer og vinter. Vinterløypene kjøres opp med et spors løypemaskin eller snøscooter og er en del av det regionale løypenett som forbinder Vestfold med Hardangervidda.
Det er ca. 30 minutter til Kongsberg Skisenter og Kongsberg golfbane. Fra Vestfoldbyene, Drammen, Asker og Bærum er det ca. en times kjøring.
Se for øvrig mer informasjon på www.visitskrim.no eller se filmen "En vinterdag på Skrim" ved i klippe ut og lime inn i nettleser: http://www.visitskrim.no/index.php/nyheter

Type, eierform og byggeår

Hyttetomt Selveier

Antall rom

Antall rom: 1

Standard

Prosjektet består av 8 selveiet hyttetomter som leveres med "høystandard" (helårsvann, strøm, kloakk og helårsvei).

Tomt 1 -  ca. 1.051,4 kvm.
Tomt 2 - ca. 1.095,9 kvm. - SOLGT
Tomt 3 - ca. 1.079,0 kvm. - SOLGT
Tomt 4 - ca. 1.075,6 kvm. - SOLGT
Tomt 5 - ca. 1.014,3 kvm. - SOLGT
Tomt 6 - ca. 1.082, 3 kvm. - SOLGT
Tomt 7 - ca. 1.074,5 kvm. - SOLGT
Tomt 8 - ca. 1.016,8 kvm. - SOLGT

Det kan være tinglyste avtaler på hovedbølet som følger tomtene.
Kjøper er kjent med at egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønn egenerklæring) må godkjennes av Kongsberg kommune da eiendommen er ubebygd fritidseiendom.

Parkering

Parkering på egen eiendom.

Areal og eierform

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomtene selges uten byggeklausul, slik at kjøper velger fritt hytte fra egen leverandør.
Alle tomtene får helårsvann, strøm, kloakk og helårsvei til tomtegrense.

Eier

Henning Aannestad Pedersen

Vei, vann og avløp

Årsavgift til Skrim hytteservice ca. kr. 1.900,- pr. år.
Sommer- og vintervedlikehold av internveier og vannleveranse ca. kr. 4.500,- pr.år.
Løypeavgift kr. 400,- (frivillig).
Årsavgift kloakk Skrim Vann- og Avløpsselskap ca. kr. 4.000,- + mva. pr. år.
Medlemsskap i Skrim hytteforening kr. 400,- pr. år (frivillig).

Vi gjør spesielt oppmerksom på at Glitre energi har et krav om maksimalt samtidig uttak på 11 KW pr tomt.

Reguleringsplan

Eiendommene er beliggende i område avsatt til fritidsbebyggelse - frittliggende i henhold til reguleringsplan 473R Digerhaugmyra hyttefelt.
Reguleringsplan og bestemmelser til reguleringsplan 473R Digerhaugmyra hyttefelt, vedtatt 02.11.2016, følger vedlagt i prospektet.

Prisantydning

750 000,-

Beregnet totalkostnad

18 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 750 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
19 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
769 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525) Markedsføringspakke, jfr oppdraget (Kr.9 990) Servitutter (Kr.172) Tilretteleggingshonorar (Kr.12 995) Annonse Tønsbergs Blad/sandefjords Blad 290616 (Kr.2 750) Kommunale opplysninger (Kr.2 700) Annonse Vestfoldaviser 100816 (Kr.5 594) Annonse 280916 Vestfoldavisene (Kr.5 594) Hytteavisen.no uke 7 og 8 2017 (Kr.1 350) Nye Reguleringsbestemmelser (Kr.753) Pantattest selger (Kr.387) Totalt kr. (Kr.42 810)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Arealangivelsene er henter fra Reguleringsplan R473.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføreskan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z-Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?