Til innholdet

Innholdsrik nyere og smakfull enebolig som gir et meget godt inntrykk. Attraktivt og barnevennlig boligområde. Solrikt.

Ceres vei 4
Prisantydning 5 490 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 146
BRA: 180 m²
Soverom: 3
Byggeår: 2009
Tomtareal: 565 m²

Dokumenter

Innholdsrik nyere og smakfull enebolig som gir et meget godt inntrykk. Attraktivt og barnevennlig boligområde. Solrikt.


Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - NEDRE RÅEL

Adresse

Ceres vei 4 3113 Tønsberg

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet i solrike og svært barnevennlige omgivelser på Nedre Råel - et strategisk beliggende område med tilknytning til både skog og mark samt sjø og strand. Kort avstand til idrettsanlegg, flotte tur- og rekreasjonsområder samt dagligvareforretning, ellers kort vei til barne- og ungdomsskole og flere barnehager. Sykkelavstand til flotte strender og til Tønsberg sentrum med alt av fasiliteter. Gangavstand til Kilden kino og Kilen handelsområde. Gode bussforbindelser.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2009

Bygninger og byggemåte

1. etasje inneholder:
Gang med stor skyvedørsgarderobe. Hall med koselig sittegruppe og biopeis. Stue som også kan brukes som eventuelt soverom. Bod. Hovedsoverom med masse garderobeplass. Romslig bad/wc med dusj og dobbel servant samt opplegg til badekar. Vaskerom/teknisk rom.

2. etasje inneholder:
Stort deilig kjøkken med hvitevarer. Stue med roterende peis samt utgangt til deilig solrik terrasse. 2 soverom, begge med garderobe skap. Bad/wc med dusj.

Romslig garasje med automatisk portåpner og sidedør.

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 3, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 146 kvm, Bruksareal: 180 kvm, Bruttoareal: 202 kvm

Standard

Velkommen til denne lekre og smakfulle nyere eneboligen som holder normal høy standard. På gulv er det lagt parkett, samt fliser i hall og i teknisk rom/vaskerom. Veggene er sparklet og malte gipsplater. 2 lekre bad som er flislagt på gulv og vegger. Store vindusflater som gir rikelig med lys. Det er lagt inn kabel-tv fra Canal Digital samt fiber altibox. Energivennlig hus. For standard forøvrig se vedlagte boligsalgsrapport fra takstmann Anders Kjær. Selger opplyser om at lampe i trapp og over spisestue ikke medfølger. Dette er virkelig en bolig som appelerer like mye til barnefamilien som til  par. Eiendommen gir et meget godt inntrykk og  her er det bare å flytte rett inn uten måtte gjøre noe. Velkommen til en hyggelig visning!

Oppvarming

Luftbårent varmeanlegg i 1. etasje plassert med varmevifter under luker i gulv i hall og bod. Termostater for varmeanlegget plassert i hvert rom i 1.etasje samt i himling i vaskerom. Peisovn i stue. Panelovner i 2. etasje  Boligen ventileres via Flexit balansert ventilasjonsanlegg med tilluftventiler i oppholdsrom, og avtrekksventiler i våtrom og kjøkken.

Parkering

Romslig garasje med automatisk portåpner og sidedør.

Areal og eierform

Areal: 565 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er meget pent opparbeidet og beplantet med prydbusker, plen, trær og hekk. Gårdsplassen er asfaltert.

Eier

Heidi Klevstad Tore Klevstad

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanen avsatt til boligområde. I utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanen ligger eiendommen i kvikkleiresone Liabakken (H310_88).
Tiltak etter Pbl §1.6 tillates som hovedregel derfor ikke innenfor området. Forbudet omfatter alle typer tiltak herunder også tiltak som i utgangpunktet ikke er søknadspliktige. Kommunen kan vurdere tillatelse dersom følgende vilkår er oppfylt:
- Det er ikke tillatt å etablere nye boenheter - Det må foreligge dokumentasjon fra geoteknisk fagkyndig på at tiltaket ikke vil belaste grunnen og påvirke stabiliteten.
- Det må dokumenteres en "lokal forbedring" av stabiliteten på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 18.08.2009. Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret.

Prisantydning

5 490 000,-

Beregnet totalkostnad

5 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 137 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000,-)) 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 149 572,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 639 572,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter C

Kommunale avgifter

Kr. 10 000

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tilrettelegging: kr. 12.995,-
Provisjon: 1 % av salgssum.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protecor Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen  dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Fullstendige vilkår for boligselgerforsikringen kan hentes på www.protectorforsikring.no. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføreskan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z-Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?