Til innholdet

Idyllisk & svært sentralt gårdstun m/enebolig & låve - Oppgraderingsbehov - Nydelig hagetomt m/store gressarealer! ZOLGT

Åshaugveien 89
Prisantydning 4 890 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 169
BRA: 262 m²
Soverom: 4
Byggeår: 1920
Tomtareal: 4033 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Lars Ole Wittingsrud

Lars Ole Wittingsrud

Kort om eiendommen

Velkommen til Åshaugveien 89 - en mulighet av de sjeldne! Denne eiendommen har mange muligheter, og har en svært idyllisk hagetomt!
Perfekt for hundehold eller enkelt hobby-dyrehold!
Store gressarealer rundt bygningene gir mengder av boltreplass og bruksplass - her kan du parkere bilen, lastebilen, bobilen, campingvogna og alt utstyret du har uten å bekymre deg for liten plass.

Kort fortalt:
- Romslig enebolig på hele 262 kvm BRA
- Ekte retro-stil innvendig - Skap ditt drømmehjem!
- 4 soverom
- 2 toaletter - ett i hver etasje
- Velholdt og ivaretatt eiendom
- Låve/driftsbygg m/vognskjul og stall
- Idyllisk tun og hage!
- Særdeles sentral beliggenhet med 1 minutt til E-18
- Utfold deg med muligheter og ønsker!

Vi ønsker velkommen til en hyggelig visning!

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - ÅS

Adresse

Åshaugveien 89 3170 Sem

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt fra Z-eiendom, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i et rolig og etablert område med landlige omgivelser på Ås nær Sem og Tønsberg by. Kort vei til E-18, matvareforretninger og sentrumsfunksjoner på Sem. Ca. 10 min med bil til Tønsberg.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført antatt oppført rundt 1920 (omtrentlig byggeår)

Bygninger og byggemåte

Boligen er oppført i trekonstruksjoner over grunnmur av betong med sparestein. Fasader er kledd med stående trepanel og taket er tekket
med flat betongtakstein. Boligen har vinduer i tre med koblet glass.

Innhold

1.etg.: entré/vindfang, trappegang/hall, toalettrom med wc og servant, kjøkken med innredning og spiseplas, spisestue, stue.
2.etg.: soveromsgang med utgang til balkong, 4 soverom, flislagt bad med dusjkabinett og servantinnredning, toalettrom med servant og wc.
U.etg.: diverse boder/lagringsrom.

Låve/driftsbygning:
"Åpent" garasjerom/carport, eldre stall/verksted, diverse rom. Høyloft.


Generell info:
Det er den faktiske bruken av rommene på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommene kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 1, Ekstratoalett: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 169 kvm, Bruksareal: 262 kvm

1.Etasje: 96 / 96 kvm p-rom/BRA
2.Etasje: 73 / 87 kvm p-rom/BRA
U.Etasje:  0 / 79 kvm p-rom/BRA

Låve/driftsbygning:
245 kvm BRA.
Arealene er oppgitt som bruksareal for bygningen etter en skjønnmessig vurdering. "hovedfløy" har grunnflate på 195m2, og er delvis fordelt
over 2 plan. "Sidefløy" har en verksteddel på 50m2, mens det helt mot vest er en garasjedel på 75m2 som ikke er medtatt i arealene , pga at
området er såpass åpent.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkkenet medfølger i handelen, men det opplyses om at enkelte hvitevarer er i dårlig stand.

Standard

Gjennomgående romslig og praktisk enebolig med hovedsakelig eldre utvendig og innvendig standard. Bygningen fremstår som godt vedlikeholdt gjennom alle år, men det kreves en del utbedringer og oppussingsarbeider for å oppnå dages krav til bokomfort.

Overflater innvendig oppsummert:
Gulv: Teppe.
Vegger: Tapet, strie og panel.
Tak: Himlingsplater.

Øvrig teknisk info om boligen (utdrag av tilstandsrapport):
Innvendige vannledninger er av kobber.
Stoppekran er plassert i kjeller. Det er avløpsrør av plast og støpejern. Varmtvannstanken er på ca 200 liter.
Boligen har et delvis skjult/åpent el-anlegg med skrusikringer. Sikringsskap er plassert i 2. etasje.

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-    1 stk tilstandsgrad 0 (TG0) - ingen avvik.
-    5 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-    8 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
-  12 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-    5 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Kledning:Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Takkonstruksjon: Det er påvist noe gammel råte i konstruksjon og undertak, men det var tørt i disse områdene på befaringsdagen. Videre er det påvist spor etter treskadeinnsekter.
Utvendig trapp: Det er registrert «bom» i skifer. Rekkverk har rustskader.
Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert spor etter treskadennsekter i synlig etasjeskiller mot kjeller, samt noen understøttelser.
Pipe: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet,
Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.
Grunnmuren har sprekkdannelser.
 
Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er påvist stedvise råteskader i gesimser og vindskier.
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Inngangsdøren har utvendig slitasje og har løs innfestning. Balkongdør og terrassedør har råteskader utvendig.
Utvendig kjellertrapp: Trekonstruksjon har råteskader.
Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Det vises forøvrig til rapportens øvrige beskrivelser med detaljer og tilstandsvurderinger som er del av PDF-salgsoppgave som må leses før inngivelse av bud

Oppvarming

Det er pipe og ildsted i stua. Varmekabler på badet i 2.etg. For øvrig elektrisk oppvarming via panelovner i enkelte rom.
Egen strømmåler til driftsbygningen.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt, samt i vognskjul/låve.

Areal og eierform

Areal: 4 033 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Svært idyllisk og flott hagetomt med mengder av boltreplass og muligheter! Perfekt for hundehold eller enkelt hobby-dyrehold!
Tomten er tilnærmet flat, og fremstår som meget lettstelt og praktisk. Hekk mot naboer og diverse bjørketrær, fruktrær og bærbusker rundt omkring.
Gruslagt innkjørsel og gårdstun.

Eier

Kjell Victor Christensen

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og privat septik (kommunal tømming via kommunale avgifter - ca hvert 2.år). Ingen pålegg om avløpsendring pr i dag, med det må påregnes å bytte til godkjent renseløsning (for avløpsvann) i løpet av de neste årene (iflg kommunen).
Adkomst fra kommunal vei.

Reguleringsforhold

Eiendommen er beliggende i uregulert område avsatt til LNFR - areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og gang/sykkelvei, nåværende.
Ingen igangsatte planleggingsarbeider som vil kunne berøre eiendommen iflg kommunen.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på bygningen i kommunens arkiv. Forholdet til manglende ferdigattest for eldre bygg er tatt inn i lovteksten ved revisjon av plan og bygningsloven i 2014 §20-1 "Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998".

Godkjente bygningstegninger på hovedetasjen og andre etasje samt fasader på boligen foreligger.

Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

4 890 000,-

Beregnet totalkostnad

4 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 150 000,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 163 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 053 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Marius Vedvik Formuesverdi : 1 224 216,- Sekundær formuesverdi : 4 407 179,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Det er to målere, en med årsforbruk beregnet på 21504 kWh og en med årsforbruk beregnet  på 262 kWh. Forbrukstall er innhentet fra Lede og er snittforbruk over de tre seneste år og gir kun en indikasjon av forbruk gitt dagens situasjon. Endring av forbruk må forventes utfra ny eiers forbruksmønster og aksepteres av kjøper. Strømforbruk/energiforbruk vil variere blant annet avhenge av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, forbruksmønster etc.

Kommunale avgifter

Kr. 9 715 pr. år Inkl. vann, avløp/slamtømming, renovasjon og feiing/tilsyn.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:1 224 216,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 4 407 179,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Markedspakke (Kr.17 900) Provisjon (Kr.75 000) Tilrettelegging (Kr.16 950) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.3 490) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Servitutter (Kr.387) Totalt kr. (Kr.124 247)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Lars Ole Wittingsrud

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Lars Ole Wittingsrud

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?