Til innholdet

Idyllisk og landlig boligtomt | Pent utsyn | Flotte solforhold | Stille og barnevennlig område | Ingen byggeklausul

Adamsrødveien 43
Prisantydning 1 950 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 645 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Erlend Løvold (1)

Erlend Løvold (1)

Adresse

Adamsrødveien 43 3153 Tolvsrød

Adkomst

Fra Tønsberg kjører man over kilen og rett frem i lyskrysset på toppen av Presterødbakken. Følg Åsgårdstrandsveien mot Åsgårdstrand. Ved Volden skole tar du Tuftaveien til venstre. Følg veien forbi skolen og rundt idrettsbanen til venstre. Adamsrødveien vil så ligge på høyre side. Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Beliggenhet

Tomten ligger landlig og idyllisk til i rolige omgivelser på Volden. Fra tomten er det en fantastisk utsikt over naturskjønne omgivelser, samt nydelige solforhold fra morgen til kveld. Her bor man utrolig skjermet fra alt bråk og trafikkstøy med umiddelbar nærhet til skole og idrettsanlegg. Kort vei til barnehage og sjøen. Flotte turområder rett utenfor døren.

Kun 8 km til Tønsberg sentrum hvor man finner alt man trenger av sentrumsfasiliteter. Gode bussforbindelser fra Åsgårdstrandsveien.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Tomten er regulert til enebolig/ tomannsbolig. Det vises til vedlagt planinitiativ fra KB Arkitekter og reguleringsbestemmelser, vedlagt i salgsoppgaven, for informasjon om retningslinjer for bebyggelse. Kjøper må selv undersøke om ønsket bolig kan bygges på tomten. For ytterligere informasjon, kontakt megler.

Parkering

Parkering på egen tomt. Se vedlagte bestemmelser for bygging av garasje.

Areal og eierform

Areal: 645 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

Selveiertomt på 645 kvm.

Eier

Byggmester Erlend Martinsen bygg AS

Vei, vann og avløp

Eiendommene er tilkoblet offentlig vann og avløp som er lagt til tomteområdet. Kjøper må bekoste fra tomtegrensen og tilkobling til egen bolig. Deler av avløpsanlegget er privat fellesanlegg.

Det er opparbeidet vei til alle tomtene som blir asfaltert når all bebyggelse er ferdig i tomtefeltet.

Alle tomtene har pliktig medlemsskap i Adamsrødveien veilag. Dette går da til brøyting, samt vedlikehold av veien, samt fremtidig asfaltering. Asfalteringen blir utført når feltet er ferdig utviklet.

Alle stikkveier i tomtefeltet er ikke med i Adamsrødveien veilag. Tomter tilknyttet disse stikkveiene har selv ansvar for vedlikehold, brøyting, m.m.

Heftelser

1869/900053-1/91  Bestemmelse om vannrett  
14.04.1869 
rettighetshaver:Knr:0704 Gnr:128 Bnr:4  
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:1  
Rett til fellesskap i uthus
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere


1869/900071-1/91  Erklæring/avtale  
14.04.1869 
rettighetshaver:Knr:0704 Gnr:128 Bnr:5  
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:1  
Rett til fellesskap i uthus
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1894/900118-1/91  Erklæring/avtale  
14.06.1894 
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1894/900119-1/91  Erklæring/avtale  
 14.06.1894 
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1894/900120-1/91  Erklæring/avtale  
 14.06.1894 
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1896/914189-1/91  Erklæring/avtale  
 14.06.1896 
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1921/900290-1/91  Elektriske kraftlinjer  
 01.08.1921 
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1921/900291-1/91  Elektriske kraftlinjer  
 01.08.1921 
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere

1921/900292-1/91  Elektriske kraftlinjer  
 01.08.1921 
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1921/900293-1/91  Elektriske kraftlinjer  
 01.08.1921 
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1924/900395-1/91  Erklæring/avtale  
 13.11.1924 
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 

1957/501924-1/91  Erklæring/avtale  
 24.08.1957 
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1960/500097-1/91  Erklæring/avtale  
 14.01.1960 
Erklæring ang. vedlikehold av Storemyrbekken
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1961/503376-1/91  Skjønn  
 26.09.1961 
Elektriske kraftlinjer
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1962/502587-2/91  Bestemmelse om bebyggelse  
 01.08.1962 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:26  
Rett til å bygge inntil felles grense i en avstand på 2 m
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1968/504065-1/91  Elektriske kraftlinjer  
 10.09.1968 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1981/500526-1/91  Erklæring/avtale  
 23.01.1981 
Grensejustering mellom gnr. 128, bnr. 1, 2, 4, 5 og 19
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2005/11056-1/91  Elektriske kraftlinjer  
 10.08.2005 
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver SKAGERAK NETT AS
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/309029-1/200  Bestemmelse om veg  
 17.04.2008 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:59  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2008/309051-1/200  Best. om vann/kloakkledn.  
 17.04.2008 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:59  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2010/310236-2/200  Bestemmelse om veg  
 30.04.2010 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:19  
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2010/310292-2/200  Bestemmelse om veg  
 30.04.2010 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:19  
Overført fra: 3803-128/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/477920-7/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
 23.04.2021 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TØNSBERG KOMMUNE  
Org.nr: 921383681
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:88  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om fordeling av kostnader
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på andre eiendommer

Rettigheter på 3803-128/1, 3803-128/85
Rettigheter i eiendomsrett
2021/477920-3/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
 23.04.2021 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TØNSBERG KOMMUNE  
Org.nr: 921383681
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:86  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bestemmelse om fordeling av kostnader
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Rettigheter på 3803-128/1, 3803-128/3
Rettigheter i eiendomsrett

2021/477920-55/200  Bestemmelse om veg  
 23.04.2021 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TØNSBERG KOMMUNE  
Org.nr: 921383681
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:128 Bnr:86  
Registrert i feil eiendom
Rettet etter tingl. §18
06.05.2021 Arkivref. 21/21140-2
Gjelder denne registerenheten med flere

Reguleringsforhold

Tomtene ligger i regulert område. Reguleringsplan og bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at det er kjøpers ansvar å gjøre de undersøkelser som trengs ift. hva som kan bygges på tomtene.

Gjeldende reguleringsplan er: Studsrød gård (ID 3803 20160132) med formål boligbebyggelse- frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, vedtatt den 13.09.2017. Andre formål i reguleringsplanen er lekeplass, veg, kjøreveg, naturområde - grønnstruktur, annen veggrunn - grøntareal, krav vedrørende infrastruktur og høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler).

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse, grønnstruktur, veg og LNRF, vedtatt den 22.05.2019.

Relaterte planer er Volden med Brattbakken (ID 20110036), vedtatt den 24.04.2013.

Prisantydning

1 950 000,-

Beregnet totalkostnad

1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) -------------------------------------------------------- 62 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 012 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Blad 180422 (Kr.4 500) Dronefoto (Kr.3 200) Garantiforsikringspremie (Kr.2 950) Internett annonsering (Kr.6 700) Oppgjør og tinglysning (Kr.5 950) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 950 000,-) (Kr.15 715) Tilrettelegging (Kr.19 900) Totalt kr. (Kr.58 915)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Erlend Løvold (1)

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Erlend Løvold (1)

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?