Til innholdet

Idyllisk helårshytte med innlagt strøm, fine uteplasser og svært god utsikt over Kleiveren. Kort vei til Trollsvann

Dalsroaveien 59
Prisantydning 990 000 , -
Boligtype: Hytte
P-ROM: 33
BRA: 34 m²
Soverom: 2
Byggeår: 1970
Tomtareal: 500 m²

Visninger

søndag 22. mai Kl 14.00 - 15.00
Søk om finansiering Legg inn bud her Visningspåmelding

Ansvarlig megler
Vegard Aadne

Vegard Aadne

Kort om eiendommen

Tiltalende helårshytte med panoramautsikt over Kleivern med innlagt strøm, anneks med utedo, sommervann fra sisterne. Hytta ligger svært privat til uten noe innsyn fra naboer, så her kan hvilepulsen senke seg og du kan nyte ferier, hygge og rekreasjoner. På tomten er det flere fine uteplasser samt egen plass for bålpanne som har blitt mye brukt på vinteren. Fra hytta er det kort vei til etablerte turområder som Trollsvann og Merkedammen.

Det er et par minutters gange ned til en tinglyst bryggeplass med båt, fiskemuligheter og bading. Det er også en tinglyst bilparkering med få minutters gange til hytta. Eiendommen selges møblert med de møbler og tilbehør som er der ved visning.

Eiendomsmegler og selger ønsker deg velkommen til visning!

Finn.no: Lokalområde

Dalsroa - Kleivern

Adresse

Dalsroaveien 59 3158 Andebu

Adkomst

Fra Andebu: Følg Vestre Andebuvei frem til Nes krysset og ta opp til venstre. Kjør forbi badeplassen på Kleivern så er det første til høyre. Det er en sti frem til hytta som vil bli skiltet. På noen kart kommer hytta opp som nummer 61.w

Beliggenhet

Her får du en herlig fin og fri beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Herfra kan du gå skogstur rett fra døra. Det er også kort vei til flotte turområder som Trollsvannet. Om sommeren kan du bade i Kleiveren og vinterstid er det alltids mulig å ta seg en skitur i løypenettet, som ligger nærmere Høyjord.

Ønsker du å ta en bytur ligger Tønsberg ca 25 minutter unna og Sandefjord ca 35 minutter. Skal du handle på matbutikken er det kortest vei til Andebu med 8 minutter i bil.

Type, eierform og byggeår

Hytte Selveier, oppført i 1970

Bygninger og byggemåte

Hytta er oppført i tre over ringmur i leca og betong. Uthus fra 1970 er oppført i tre over støpt plate på mark.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Antall rom: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 33 kvm, Bruksareal: 34 kvm

Møblering / utstyr

Hytta selges fullt møblert med de møbler og utstyr som står der på visning.

Standard

Rapporten omhandler en hytte med opprinnelse fra 1970 iflg. selger. Hytta er oppført i tre over ringmur i leca og betong. Uthus fra 1970 er oppført i tre over støpt plate på mark. Hytta fremstår som normalt vedlikeholdt tatt byggeår i betraktning, men stedvise utskiftinger, vedlikehold og oppgraderinger bør påregnes som følge av det normale vedlikeholdsbehov. I 2001 ble det lagt nye stålplater på tak, og i 2001 ble det lagt nytt laminatgulv i stue/kjøkken. Innvendige vegger og tak ble malt på nytt for noen år siden. Ellers er de fleste andre bygningsdeler fra byggeår med påregnelige svekkelser som følge av alder og bruk. Selger opplyser at det har vært to museangrep i hytta. Mus kom opp gjennom hull i gulv på kjøkken. Hull ble tettet med skum og stålull, og det har ikke vært mus i hytta i senere tid. Selger opplyser videre at det også har vært registrert enkelte stokkmaur i hytta, samt at det tidligere har vært noe skadedyr i yttervegg ved kjøkken. Skadedyr i yttervegg ble fjernet, og skadet treverk ble skifte. Uthus bærer preg av elde og slitasje, samt manglende vedlikehold. Det er blant annet fuktskadet treverk, og skjevheter i konstruksjonen. Forøvrig henvises det til de respektive bygningsdelene med tilstandsgradering. Tilstandsgraden gis med henblikk på bygningsdelens forventede levetid, samt visuelt inntrykk. Det foretas enkle målinger med fuktindikator og stikktagninger i treverk. Eier har ifølge opplysninger gitt til takstmann ikke kjennskap til sopp- og råteangrep, vannskade eller angrep av skadedyr, utover det som er nevnt i rapporten.

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
2 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
4 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
14 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
3 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:
- Vannledninger er halvparten av estimert levetid brukt opp.
- Nedløp og beslag er tilstandsgrad satt på bakgrunn av alder.
- Kledning på veggen er det enkelte avvik som betyr t noen kledningsbord bør skiftes.
- Det bør etableres luke til loft.
- Det bør foretas lokal utbedring på vinduer.
- Inngangsdør bør vedlikeholdes
- På balkong er det manglende fuger
- Rekkverk og trapper bør vedlikeholdes.
- Eldre del av brygge har skjevheter.
- Det er hakk i gulvet innvendig i hytta
- Det er ikke sjekket for radon.
- For kort avstand til brennbart materiale fra sotluke
- Ikke mekanisk avtrekk på kjøkken
 
Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):
- Det er ikke montert rekkverk. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Takkonstruksjon er underdimensjonert med hensyn til dagnes krav, og selger opplyser at snø må fjernes ved behov.
- Brannslukningsapprat er eldre enn 10 år.
- Terreng faller inn mot bygning. Det bør foretas terrengjusteringer.

Oppvarming

Oppvarming med vedovn i stue og på kjøkken.

Parkering

Det er tinglyst parkeringsplass nede ved veien med plass til flere biler. Det er også egen brygge med plass til båt.

Areal og eierform

Areal: 500 kvm, Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 2000

Tomt og hage

Hytta ligger privat til på en lys og fin naturtomt med svært god utsikt ned til Kleivern og har flere idylliske sitteplasser. Tomten er opparbeidet med gjerder, steinlagte heller, flere fine uteplasser og sti ned til bilen og ned til båtplass.

Eier

Leif Sigmund Fossvold Ragna Fossvold

Vei, vann og avløp

Privat.

Reguleringsforhold

LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende

Ferdigattest

For denne eiendommen mangler det dokumentasjon på oppføring av bolig i kommunens byggesaksarkiv. Byggesaksarkivet er imidlertid ufullstendig, så manglende dokumentasjon betyr ikke mistanke om ulovlig oppføring.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig innflytningstillatelse på bygningen i kommunens arkiv. Forholdet til manglende ferdigattest for eldre bygg er tatt inn lovteksten ved revisjon av plan og bygningsloven i 2014 i § 20-1 « Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998».

Prisantydning

990 000,-

Beregnet totalkostnad

990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) -------------------------------------------------------- 38 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 028 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Arvid Lysgård Formuesverdi : 98 462,-

Forsikring

IF skadeforsikring Polisenummer: 1139195

Kommunale avgifter

Ingen avtale. Ingen kommunale gebyrer. Det vil komme pålegg om renovasjon.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: ,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Blad 180522 (Kr.4 500)
Garantiforsikringspremie (Kr.2 950)
Internett annonsering (Kr.9 000)
Internettannonsering (Kr.4 700)
Oppgjør og tinglysning (Kr.5 950)
Provisjon (forutsatt salgssum: 990 000,-) (Kr.53 125)
Tilrettelegging (Kr.15 950)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Vegard Aadne

Eiendomsmegler

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Vegard Aadne

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?