Til innholdet

Hytte m/flott sjøutsikt og selveiertomt på over 9,4 mål avsatt til boligformål. SJELDEN anledning med mange muligheter!

Movikveien 16
Prisantydning 9 000 000 , -
Boligtype: Fritidseiendom
P-ROM: 65
BRA: 70 m²
Soverom: 3
Byggeår: 1965
Tomtareal: 9439 m²

Finn.no: Lokalområde

NØTTERØY - MOVIK/BUERSTAD

Adresse

Movikveien 16 3135 Torød

Velkommen til Movikveien 16 og denne sjeldne anledningen med over 9,4 mål eiertomt som i sin helhet er avsatt til boligformål

Her presenteres sjelden anledning på "sydspissen" av Nøtterøy.  Movikveien 16 har over 9,4 mål selveiertomt avsatt til boligformål. Suveren beliggenhet øverst på et sydvestorientert høydedrag med nydelig utsikt over Vrengensundet, Tjøme og vakkert naturlandskap.

Noen få steinkast fra eiendommen kan man ta del i idylliske strender, badeplasser og kilometerlange stier langs sjøen og i vakkert skogsterreng. Fra småbåthavnen, som man ser rett ned på fra eiendommen, har man adkomst til kanskje landets flotteste skjærgård og Færder nasjonalpark.

Hytta er oppført i 1965 med løsning på ett plan og standard og tekniske innretninger i all vesentlighet fra byggeåret. Den er innredet med stor stue-/spisestue m/vakker sjøutsikt, delvis åpent kjøkken, tre soverom, bad og stor lagrings-/oppbevarings bod. Det er også oppført en frittstående bod i tillegg til frittstående bygg med utedo.

På vegne av eier og Z-eiendom AS ved eiendomsmeglerne Arnfinn Sørhaug og Jesper Snekkestad ønskes du velkommen til en sjelden mulighet!

Eiendommens særpreg i korte trekk

º Eiendommen består av i alt fire tomteparseller på tilsammen over 9,4 mål
º Samtlige fire tomteparseller på den 9,4 mål store tomten er avsatt til boligformål
º Avstand fra hytta til sjøkanten er ca. 520 meter i luftlinje
º Hytta ligger øverst på en usjenert fjellkolle m/herlig sjø-/områdeutsikt
º Syd-vest orientert eiendom med ypperlige solforhold
º Stor stue-/spisestue med plass til en rekke møbelgrupper
º Kjøkken i delvis åpen løsning med hovedstue
º 3 soverom hvor det er rikelig med soveplasser
º Enkelt bad m/dusj
º Stor og praktisk lagringsbod
º Frittstående utedo
º Frittstående lagringsskjul
º Vann fra eget borehull m/elektrisk pumpeanlegg
º Innlagt strøm
º Parkering på egen eiendom
º Kort gangavstand til offentlige badeplasser og bryggeanlegg
º Ca. 15 minutter med bil til Tønsberg sentrum

Nærområdet og beliggenhet

Eiendommen ligger i et idyllisk område med sjøen og Vrengensundet nesten som "nærmeste nabo". Her på sydspissen av Nøtterøy, i tilknytning til Norges flotteste skjærgård, har man en suveren beliggenhet. Trafikkstille og svært barnevennlig område uten gjennomgangstrafikk. Movikveien, som ligger rett på nedsiden av eiendommen, ender ned til sjøen, så dette er stedet for dem som er opptatt av rolige omgivelser!

Nærområdet er preget av eneboliger og noe fritidsbebyggelse på romslige tomter. Det er gangavstand ned til sjøen. Offentlige badeplasser ligger også noen få stenkast unna, som f.eks. "Storbader`n" i Vrengensundet som i gangavstand fra eiendommen. Det er også flott badestrand nede ved båthavnen i Movik, Buerstadstranda. I båthavnen er det erfaringsmessig mulig å få sommerplass hvis ønskelig, og med båt har man landets kanskje mest idylliske og populære skjærgård rett i nærheten.

Nærmest rett på utsiden av eiendommen er det også flotte turområder og langstrakte kyststier. Færder kommune har ervervet større deler av områdene ved sjøen for å bevare disse som friarealer for nåværende og kommende generasjoner.

Legg gjerne turen til Torød, ca. 2 km fra Movikveien 16, som har en svært barnevennlig profil med vekt på godt oppvekstmiljø for barn og unge. Torød har ved flere anledninger fått pris for beste nærmiljøanlegg i Norge bl.a. med dets aktivitetstilbud hele året. Her er det anlagt fotballbane, volleyballbane og håndballbane. Torødstranda er også et populært og velkjent sted for Nøttlendinger. På vinterstid gjøres anlegget om til slalåmbakke med skitrekk og flombelyst skøytebane. På Torød ligger det også dagligvareforretning (Joker-nærbutikk).
Barnehage og barneskolen på Torød ligger også innen kort avstand, hhv. ca. 1,6 og 1,9 km.  Det er skolebuss til Borgheim ungdomsskole og Nøtterøy videregående skole. Gode bussforbindelse til Tønsberg sentrum som ligger i underkant av 13 km fra eiendommen. Bussholdeplassen i Movikveien ligger kun ca. 100 meter fra eiendommen. Fra Torødveien er det faktisk gang-/sykkelsti hele veien inn til Norges eldste by!

Ved å benytte bil tar det ca. 15 min til Tønsberg. Det er ca. 36 km til Torp flyplass og ca. 11 mil til Oslo.

Se også vedlagte nabolagsprofil som beskriver fasiliteter og avstander til disse.

Type, eierform og byggeår

Fritidseiendom Selveier, oppført i 1965

Tomtens areal og eierform

Areal: 9 439 kvm, Eierform: Eiet tomt

Sammensetning av de ulike bruksnumrene på tomten

Eiendommens fire parseller, som totalt utgjør ca. 9 439 m², ligger alle på gårdsnummer 119 i Færder kommune med følgende fordeling:

Bnr. 28 - ca. 1 505,0 m²: - parsell rundt den bebygde hytta
Bnr. 32 - ca. 2 880,10 m²: - søndre parsell
Bnr. 35 - ca. 825,80 m²: - søndre parsell mot vest
Bnr. 36 - ca. 4 229,0 m²: - nordre parsell inkl. privat adkomstvei

For beskrivelse av tomtens grenselinjer, se situasjonskart som følger av vedlegg til salgsoppgave. Oppmålingstidspunkt for de ulike matriklene varierer så det tas forbehold om korrekt tomtestørrelse. Evt. senere avdekket et avvik mellom oppgitt tomteareal og faktisk tomteareal kan ikke danne grunnlag for økonomisk krav mot selger.

Kortfattet beskrivelse av tomten

Natur-/fjelltomt som ligger fritt og høyt i området. Tomtens "midtre parti" ligger på et langstrakt høydedrag. Lengst i syd faller terrenget, det samme gjør det i vest. Terrengnivået og omkringliggende område gjør tomten svært attraktiv hvor sjøutsikt og ypperlige solforhold særpreger eiendommen.

Tomteterrenget er i stor utstrekning åpent med spredt beplantning med utstrakte forekomster av store nåletrær.

Reguleringsforhold hvor samtlige tomteparseller er avsatt til boligformål

Alle eiendommens bruksnumre ligger i et område som i kommuneplanen vedtatt 31.01.2018 er avsatt til boligbebyggelse - nåværende.

Eiendommen ligger i regulert område med plannr. 183 - "Øst for Movikveien" med reguleringsformål boligbebyggelse. Planen er stadfestet av Miljøverndepartementet 20. oktober 1987. Både reguleringsplan og reguleringsbestemmelser er vedlagt komplett salgsoppgave. 
Færder kommune opplyser at det ikke eksisterer planforslag som berører eiendommen og at det ikke er igangsatt planlegging som berører eiendommen. Eier av eiendommen opplyser at de har fått varsel om planoppstart av regulering for område mot nord, plan 3811-2018008 - Haukemyr sør hvor
planlegging er igangsatt for boligområde. For nærmere opplysninger om den enhvert tid status for denne planen, ta kontakt med reguleringsmyndighetene i Færder kommune.

Særskilte opplysninger dersom man ønsker å videreutvikle eiendommen

Det bemerkes særskilt at dersom eiendommen kjøpes med hensikt å utvikle eiendommens tomteparseller, må kjøper selv bære risikoen for hvilke utviklingsmuligheter som lar seg gjennomføre. Dette omfatter f.eks. omfanget av tomteutnyttelse, tidsaspekt for evt. planoppstart i kommunen, regulering og godkjenning av byggetomter, evt. nødvendige adkomstrettigheter, tilgjengelighet/anleggelse av teknisk anlegg som VA-nett, evt. arealplansmessige hindringer, eventuelle myndighetskrav og/eller andre forhold som har betydning for utbygging av eiendom. Kjøper oppfordres av den grunn til å gjøre særskilte forundersøkelser hos relevant instanser hos Færder kommune forut for budgivning dersom formål med kjøp er å utvikle eiendommen. For å sikre seg mot uheldige overraskelser, anbefaler vi derfor å bruke eksterne rådgivere for å foreta disse undersøkelsene.

Innhold og rominndeling

Hytta er oppført på ett plan og inneholder:

* Entrè/gang med inngang fra overbygget svalgang/bislag.
* 3 soverom
* Kjøkken i delvis åpen løsning
* Romslig stue-/spisestue
* Hytta har krypkjeller samt delvis loft med lav takhøyde

Med utvendig adkomst fra svalgang består hytta også av følgende rom (ikke omsøkt hos bygningsmyndighetene):

* Baderomsanretning og dusjnisje
* Bod/lagringsrom

Terrasse

Det er oppført en terrasse mot syd-vest, mot sjøsiden og i tilknytning til hytta. Her kan man nyte lange soldager fra tidlig morgen til sent på kvelden. Bygget i betong og tekket med innstøpte bruddskiferheller. Trapp til terreng og inngangsdør til stue. Murt levegg mot øst bidrar til lunhet og usjenanse. I forbindelse med leveggen er det etablert utepeis.

Tilleggsbygninger

* Frittstående lagringsbod på ca. 9 m²
* Frittstående bygning med utedo

Det finnes ikke tegninger over tilleggsbygninger. Det hersker dermed usikkerhet rundt hvorvidt bygningene er omsøkt/er godkjent oppført.

Planskisser av hyttens inndeling og presiseringer av bruken av rommene

Vedlagt følger planskisse som illustrerer inndelingen av hyttens etasjeplan. Disse er kun ment for å gi et innblikk hva angår rominndeling og muligheter og er ikke å anse som noen eksakt plantegning. Tilleggsbygninger er ikke illustrert.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende for benevnelsen av rommene. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 70 kvm, Bruttoareal: 76 kvm

1. etasje: BTA/BRA/P-rom ca.: 76/70/65 m².

Primærrom (p-rom) i hytten består av følgende rom:
Alle innvendige rom i 1. etasje er medtatt i oppgitt areal for primærrom utenom bod med utvendig inngang på ca. 5 m².

I krypkjeller og loft er gulvareal ikke medtatt i noen av arealsammendraget på grunn av himlingshøyde under 1,90 meter. Frittstående bygninger er heller ikke medtatt i arealsammendraget.

De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Hans Holt. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte rapport i salgsoppgave for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Standard

Hytta holder normal og enkel standard, i all vesentlighet fra byggeåret med derav behov for en del oppgraderinger.

Stue-/spisestue: -
Stuen og spisestuen er romslig, lys og luftig. Vindus-/glassflater mot syd og vest gir herlig lysinnslipp og ikke minst bringes den flotte utsikten til sjøen inn i rommet. Legg merke til rekken av store og dels dype vinduer mot vest i tillegg til stor skyvedør som tar deg ut til den skiferlagte uteplassen i syd. Det er god plass til flere sofa-/loungegrupper og spisestuemøblement. Peisovnen fra Jøtul gir god varme på mørke kvelder og stuens største område for sofagruppe omslutter denne koselig "peisplassen".
Stuen har treparkett på gulv, Møllestuepanel på vegger og trepanel i himling. Deler av øst-/sydveggen, der hvor peisovnen er plassert, er innerveggene kledd i murstein.

Kjøkkenet:
Kjøkkenet ligger tilbaketrukket fra stuen, dog i delvis åpen løsning den del av stuen som er hyttas naturlige sone for spisestue. Rommet har østvendt vindu, i tillegg får man lysinnfall fra vest via. åpningen mot stuen. Innredningen består av en kombinasjon av plassbygget malt kjøkkeninnredning m/skuffer, underskap og overskap m/skyvedørfronter på den ene siden. På den andre siden er det på et senere tidspunkt installert et furukjøkken m/underskap og overskap med fronter i lyspigmentert furu. Det er også et plassbygget høyskap. Det er montert kjøkkenventilator samt oppvaskkum og utslagsvask som del av stålbenk. Det medfølger kjøleskap samt benkestekeovn med to platers jernkoketopp. Kjøkkenet har treparkett på gulv, trepanel på vegger og trepanel i himling.

De tre soverommene: -
Hyttas tre soverom byr på godt med sengeplasser. Samtlige rom har lakket tregulv, trepanel på vegger og trepanel i himling. Hovedsoverommet har vindu mot øst, mens de to øvrige soverommene ligger vegg-i-vegg med hverandre med vestvendte vinduer. Hovedsoverommet har god plass for enten dobbeltseng eller enkeltseng på hver side av rommet. Rommet byr også på to plassbyggde garderobeskap. Både soverom 2 og soverom 3 har medfølgende, plassbygde køyesenger og plassbygde garderobeskap.

Entre/gang: -
Dette rommet har adkomst fra overbygget svalgang som skaper et lunt og skjermet inngangsparti til hytta. Det er inngang til samtlige soverom, og hyttas åpne sikringsskap er montert i den åpne entreèn. Også her er det treparkettgulv, trepanel på vegger og trepanel i himling.

Bad m/stelleanretning og dusjnisje: -
Badet har egen inngang fra overbygget svalgang. Dette rommet har innlagt vann til servant og dusjnisje, begge med både kaldt og varmt vann.  Selve rommet har fliselagt gulv, trepanel på vegger og ubehandlede Huntonit himlingsplater. I dusjnisjen har gulv/vegger/himling mosaikkfliser. Mot nord er det 3 stk. vinduer som gir fint lysinnfall på dagtid.

Bod/lagringsrom: -
Praktisk rom med god lagrings-/oppbevaringsplass. På samme måte som badet, er det inngang til rommet fra utvendig svalgang. Rommet er innredet med en rekke lagringshyller, skap, skuffer og benkeplater. To mindre vinduer mot øst slipper inn dagslyset. Gulvet består av pusset betong/mur og det er trepanel på vegger og i himling.

Øvrige standarddetaljer:
* Innlagt elektrisitet
* Åpent el-skap - skru-/automatsikringer m/2 x 25 A hovedsikringer
* Varmtvannsbereder plassert i krypkjeller - OSO på 120 liter
* Eget borehull med vannpumpe plassert i krypkjeller

Fritidsboligens byggemåte i korte trekk

Hytta er oppført på støpt grunnmur i betong.

Yttervegger i tre bindingsverk som er isolert med isolasjon fra byggeår. Malte grunnmurer. Stående malt tømmermanns kledning og liggende kledning i gavler i nord og syd. Deler av sydvegg er kledd i murstein. 

Vinduer i stue av type innad slående med to-lags glass og vinduer i tre av type toppsving. Flere av vinduene er fra 1980-tallet. Vinduer i bod og bad av type sidehengslede losholtvinduer med enkle glass som er malt, fra byggeår.

Plassbygget saltakskonstruksjon hvor taket er tekket med shingel. Det er noe nedsenk-/skjevheter i stuehimling pga. naturlig svekkelse i tak konstruksjonen som må påregnes. Generelt normalt ut fra alder. Søyler ved inngangspartiet for bæring av taket er råtne nedre del mot fundament og
det må påregnes utskifting.

For ytterligere beskrivelse av byggemåte og bygningens tilstand henvises det til tilstandsrapport i salgsoppgaven utført av takstmann/byggmester Hans Holt.

Adkomst

Fra Tønsberg kjører en over Kanalbroen. Fortsett rett frem mot Borgheim/Tjøme. Etter Skjerve tar en til venstre inn på Strengsdalveien og når veien deler seg holder en til venstre inn på Torødveien. Movikveien kommer som 4. gatevei til høyre og Movikveien 16 ligger deretter på venstre side av denne gaten med egen adkomstvei m/egen bom.

Se også vedlagte kart/nabolagsprofil for nærmere beskrivelse. Bygningen er skiltet med Z-eiendom sine til salgs skilt.

Reiserute frem til eiendommen:
Ved å trykke på kartet til høyre i nettannonsen, får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon og frem til eiendommen.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedfyring.

Feie og tilsynsopplysninger: Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS opplyser at i deres database er denne eiendommen registrert som en fritidsbolig. Det har ikke vært lovbestemt feiing og tilsyn på fritidsboliger frem til 01.01.16. Alle fritidsboliger er lagt inn i datasystem, men det er ikke utført feiing og tilsyn med fyringsanlegget på denne adressen.

Parkering

Parkering på egen eiendom.

Eier

Anne Kari Fjeldstad Grete Thorsteinsen

Vei, vann og avløp

Eiendommen er per i dag tilkoblet privat vann fra eget borevann m/egen pumpe. Det er ikke etablert godkjent avløp. Kommunen opplyser at innlagt vann vil utløse krav om godkjent avløpsløsning.

Eiendommen har adkomst via egen privat vei, anlagt som skogs-/terrengvei. Selve Movikveien er kommunal/offentlig vei.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Grunneiendom: Gnr: 119 Bnr: 28.
Rettigheter på andre eiendommer. Rettigheter på 3811-119/2
Rettigheter i eiendomsrett
1964/1833-1/91 - Best. om adkomstrett tinglyst 25.05.1964 
Rettighetshaver: Knr:3811 Gnr:119 Bnr:28

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Færder kommune opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Ved endringen av plan- og bygningsloven 1. juli 2015 ble det innført en bestemmelse som gjør at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak omsøkt før 1998. Dersom det ikke foreligger ferdigattest for slike tiltak vil det dermed heller ikke være mulig å få ordnet med ferdigattest, og en eventuell søknad om ferdigattest skal avvises av kommunen.

Det foreligger godkjent plantegning og fasadetegning datert 8/2-1964 i kommunens bygningsarkiv, disse samsvarer i forhold til dagens inndeling. Dog. er ikke nordre fløy med bod og bad med egne innganger inntegnet. Disse rommene må således antas å ikke være omsøkt hos kommunen da det ikke finnes noen dokumentasjon for godkjent oppføring. Evt. ettersøknad/godkjenning er kjøper sin risiko. Godkjente bygningstegninger finner du i salgsoppgave.

Prisantydning

9 000 000,-

Beregnet totalkostnad

9 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 225 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 237 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 9 237 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Tilstandsrapport

Det foreligger tilstandsrapport utført sertifisert takstmann Hans Holt Byggmester/Takstmann med befaringsdato 01.10.2020.

Tilstandsrapporter er utvidede tekniske rapporter utarbeidet av autoriserte takstmenn. Tilstandsrapport gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.

Tilstandsrapporten har ingen TG-1, men i all vesentlighet TG-2. Den har TG-3 på 2 stk. punkter i rapporten, for taktekking pga. alder og terrasse da skiferheller har løsnet fra underlaget. De fleste bygningsdeler med vurdering TG- 2 i tilstandsrapporten er vurdering hovedsakelig vurdert ut fra alder. TG-2 vurderinger med avgitt svekkelse eller avvik  er kommentert i rapporten. Rapporten konkluderer med at boligen er normalt godt bygget og normalt godt vedlikeholdt av eier siden byggeår. Hytta fremstår i hovedsak med original byggeskikk og standard fra byggeåret 1965. Boligen har stort sett normal elde og slitasje ut fra alder. Det må påregnes å gjøre vedlikehold og utskiftninger av flere bygningsdeler de nærmeste årene. Utvendig tak, vindskier vinduer og renovering av innvendige overflater må påregnes.

Tilstandsrapport følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2018: kr. 415 150,-.

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi pr. 31.12.2018. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Formuesverdien er innhentet på Gnr 119, Bnr 28 - adresse Movikveien 16.

Ved første gangs verdsetting fastsettes formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg. Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering. Ta kontakt med skatteetaten for mer informasjon.

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Det foreligger ikke relevante forbrukstall for strømforbruk for de siste år da den har vært lite benyttet av eier.

Forholdet til evt. forkjøpsrett

Det er ingen tinglyste forkjøpsrettigheter på eiendommen.

Kommunale avgifter

Kr. 2 650 pr. år

Færder kommune opplyser at det per i dag er sommerrenovasjon eiendommen betaler kommunale avgifter for.

Evt. eiendomsskatt

Det er per i dag ikke eiendomsskatt i Færder kommune.

Forholdet til boplikt

Det er ikke boplikt i denne delen av Færder kommune for evt. helårsbolig(er).

Forholdet til konsesjon/evt. konsesjonsfrihet

I forbindelse med eiendomsverdragelsen vil kjøper måtte søke om konsesjon da ubebygde deler av eiendommen overstiger 2 mål, ref. Lov om konsesjon ved erverv at fast eiendom (Konsesjonsloven) mv. Megler vil besørge søknadsprosess gjennomført.

Utleiemuligheter

Bebyggelsen består av en boenhet og den har ingen separat utleiedel/separat boenhet.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Annonsering (Kr.4 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.525) Provisjon (forutsatt salgssum: 9 000 000,-) (Kr.112 500) Tønsbergs Blad 041120 (Kr.4 500) Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Markedspakke (Kr.13 650) Kommunale opplysninger, grunnbok, servitutter (Kr.4 340) Oppgjørshonorar (Kr.4 875) Tilrettelegging (Kr.13 695) Totalt kr. (Kr.161 085)

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet Boligselgerforsikring (tidligere kalt Eierskifteforsikring) i forbindelse med dette salget.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av salgsoppgave. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen med mindre det tydelig fremkommer i salgsbeskrivelsen.

Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

'Finn.no: Visningstekst'

Vi må vite på forhånd om du kommer på visning og ber deg ta kontakt avtale. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen for henvendelse om visning. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jesper Snekkestad

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jesper Snekkestad

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?