Til innholdet

Hyggelig leilighet i 2. etasje sentralt beliggende med kort vei til det meste. Eksklusiv andel av hagen. Balkong.

Munkerekkveien 37B
Prisantydning 2 500 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 64
BRA: 64 m²
Soverom: 2
Byggeår: 1957
Tomtareal: 926 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Finn.no: Lokalområde

FÆRDER - MUNKEREKKA

Adresse

Munkerekkveien 37B 3128 Nøtterøy 2. etasje

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Med en meget sentral beliggenhet har man gangavstand til det meste. Kun få minutter å gå for å komme inn i flott turterreng med godt preparerte stier og lysløype i Teieskogen. Kort vei til yrende båtliv og restauranter ved Tønsberg brygge. 5 minutter å gå til Badeland og Activ treningssenter, samt badeplass i Rambergåsen, brygge i Munkerekka og Munkholmen friområde med leke- og badeplass. 25 minutters kjøring til Tjøme`s vakre skjærgård. 10 minutters kjøring til Nøtterøy golfbane. Eiendommen ligger sentralt i forhold til jernbane (pendling med tog).

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 1957

Innhold

2. etasje inneholder:
Gang. Stue med peisovn og utgang til skjermet balkong. Kjøkken med hvitevarer (oppvaskmaskin er ny) og spiseplass. 1 soverom og 1 mindre soverom/kontor. Bad/wc med dusjkabinett.

Kjeller inneholder:
Eget vaskerom og 2 private boder. 1 fellesrom.

Hele loftet tilhører denne leiligheten.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 64 kvm

2. etasje:
Totalt: 64 kvm. P-rom: 64 kvm. S-rom: 0 kvm.

Sum:
Totalt: 64 kvm. P-rom: 64 kvm. S-rom: 0 kvm.

Standard

Velkommen til Munkerekkveien 37B. Leiligheten ligger i 2. etasje og er lys og trivelig og meget lettstelt. På gulv er det hovedsakelig lagt 1-stavs laminat og veggene er tapetserte og panelte. Badet er hovedsakelig flislagt. Ifølge tidligere salgsdokumenter så ble det gjort oppgraderinger rundt 2014 og rundt 2016 da med nye vinduer, ny balkongdør, overflater, deler av elektriske anlegg, varmtvannsbereder samt nytt kjøkken. Varmepumpa ble montert i 2019. Det er fiber i gata og ifølge Telenor sin hjemmeside så kan de levere fiber og tv til adressen. For standard forøvrig se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Dette er en leilighet som passer ypperlig til førstegangs kjøpere eller voksene par. Velkommen til visning!

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-  (fyll inn) stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-  (fyll inn) stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
-  (fyll inn) stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-  (fyll inn) stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak: Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Som det fremkommer i bygningsdel ¨Takkonstruksjon/loft¨ ble det registrert høye fuktverdier samt soppdannelse i undertak. Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Generelt slitte sinkrenner mot vest. Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er registrert påbegynnende råte enkelte steder, der inkludering belistning rundt vinduer og i hjørnekasser. Nederste lekten stenger for lufting av kledning, manglende lufting over lengre tid kan redusere kledningens levetid samt hyppigere vedlikeholdsbehov, det har også resultert i bobler samt løs maling enkelte steder. Utvendig > Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Treg inngangsdør. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Mindre skjevheter/retningsavvik på 5-10 mm i etasjeskiller som ikke er unaturlig alder på konstruksjon tatt i betrakting. Det er i tillegg målt høydeforskjell på ca 20 mm i stue der gulv er lavest i midten. Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Iflg. brannforskrifter skal plate av ubrennbart materiale stikke 300 mm fram foran ilegget, det er ikke i dette tilfellet. Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Våtrom > Ventilasjon > Bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen. Kun lufting via ventil i vinduer samt ved åpning av vinduer. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Sikringsskap i felles trappegang. 25 Amp. hovedsikringer, 5 kurser for lys og oppvarming. Anlegget er utstyrt med automatsikringer og jordfeilbryter.
 
Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd): Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er registrert høye fuktverdier og sopp/muggdannelse i tilnærmet hele undertaket på loft. Årsaken antas å være etterisolering, i kombinasjon med utett eller mangelfull dampsperre i etasjeskillet samt manglende lufting av loftsrommet. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Mangler rekkverk, sprekker og setninger i pilarer. Løse fliser på trapper og repo.

Oppvarming

Varmepumpe. Varmekabler på bad. Peisovn i stue.

Parkering

Parkering på egen grunn.

Areal og eierform

Areal: 926 kvm, Eierform: Festet fellestomt, Festeavgift: 3256 pr år.
Neste regulering: 2023 ihht. konsumprisindeksen
Festekontrakt utløper: Juni 2043 med rett til fornyelse
Grunneier: Stamhuset Jarlsberg

Tomt og hage

Leiligheten disponerer en eksklusiv andel av tomten (se vedlagte situasjonskart). Den er opparbeidet og beplantet med hekk, trær, prydbusker og plen.

Eier

Navid Khosravi Mana Khosravi

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsforhold

Kommunen opplyser følgende:

Kommuneplan vedtatt: Dato 31.01.2018
Boligbebyggelse - Nåværende

Status reguleringsplan:
Eiendommen ligger i regulert område: Ja
Navn på plan: 226 - Gang-/sykkelvei langs Munkerekkveien
Reguleringsformål:  Deler av eiendommen er regulert til boligområde med frisiktsone.

Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: Nei
Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: Nei

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen i kommunens arkiver. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 01.01.1998, jf. plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Prisantydning

2 500 000,-

Beregnet totalkostnad

2 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 71 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 571 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 654 815,- Sekundær formuesverdi : 2 357 332,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Kommunale avgifter

Kr. 18 753

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:654 815,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 357 332,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Provisjon: kr. 39.375,-.
Tilrettelegging: kr. 16.950,-

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?