Til innholdet

Herlig byggeklar tomt med flott utsikt mot Glennekilen - Godkjent rammetillatelse - Blindvei - 1125 kvm eiertomt

Glenneveien 31D
Prisantydning 3 500 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 1125 m²

Ansvarlig megler
Ola Norderhaug

Ola Norderhaug

Kort om eiendommen

º Flott utsiktstomt
º Rammetillatelse på plass
º 1125 kvm eiertomt
º Suverene solforhold fra morgen til sen kveld!
º Blindvei
º Tomten ligger ved på høydedrag
º Naturtomt i dag
º Båtbrygge i Glennekilen
º 5 minutter å gå til kommunal badestrand - Glennekilen
º Flotte tur-/rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet
º Kort vei til dagligvareforretninger
º En sjelden anledning i et svært attraktivt område!

Selve tomten er i dag er naturtomt, det er fremført vei og infrastruktur som vann, avløp, elektrisitet og fibernett er ferdig anlagt frem til eiendommen. Rammetillatelse er på plass, godkjent enebolig.

Adresse

Glenneveien 31 D
3145 Tjøme

Adkomst

Se vedlagt kartskisse.

Beliggenhet

Boligtomt beliggende meget høyt og fritt med fantastisk utsikt mot vest, i et stille og rolig enebolig- og hytteområde med blindvei. Sol til ca 22.30 sommertid. Flotte turterreng i umiddelbar nærhet, og det er kort vei ned til sjøen og Glennestranda, samt flere andre fine strender i nærheten. I bryggeanlegget på Glennestranda er det muligheter for å leie båtplass ved kapasitet. Kort vei til Budal, hvor man kan gå gjennom vakre Langvika, ned på stranden, eller fortsette turstiene innover golfbanen og til sentrum. Uendelige flotte turområder på hele øya. Det er gang- og sykkelvei fra Vrengen, forbi Gjervåg og videre utover på Tjøme. Ca 5 minutter med bil til Tjøme sentrum.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt, selveier

Areal og eierform

Areal: 1 050 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Attraktivt beliggende boligtomt med hovedsakelig svaberg/fjell som utgangspunkt for grunnforhold. Enkelte furutrær og busker, og i all hovedsak naturtomt i så måte. Fint beliggende med god avstand til naboer. Området består at både eneboliger og fritidseiendommer, og man får således en god miks i nabolaget.

Informasjon om tomtens utnyttelse og bebyggelse:
Tomten ligger i et uregulert boligområde, som gir anledning til å utnytte opptil 30% (BYA) av tomtens størrelse i følge kommuneplanen for Færder kommune. Det skal kun bygges enebolig med maksimalt 1 enhet. Ta kontakt for eventuell ytterligere informasjon.

Eier

Elin Moer Brænne

Vei, vann og avløp

Det ligger vann og avløp til tomtegrense. Tilknytningsavgift må påberegnes ved tilkobling.
Adkomst via privat vei, hvor det vil opprettes et veilag med årlig, felles innbetaling ifht vedlikehold og brøyting.
Trekkerør for fiber ligger til eiendommens grense.

Reguleringsforhold

Tomten er beliggende i et uregulert område, grensende til regulert bolig- og fritidsområde. Avsatt i kommunen til boligområde, nåværende. Det eksisterer ingen planforslag som vil berøre eiendommen iflg kommunen.

Ferdigattest

Ingen ferdigattest.

Prisantydning

3 500 000,-

Beregnet totalkostnad

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 100 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 600 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: ,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100)
Provisjon (forutsatt salgssum: 3 300 000,-) (Kr.39.900)
Tilrettelegging (Kr.16 950)
Kommunale opplysninger (Kr.2 800)
Markedspakke (Kr.9 900)
Markedspakke utlegg (Kr.6 100)
Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Servitutter (Kr. 400)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Ola Norderhaug

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Ola Norderhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?