Til innholdet

HEIMDALSÅSEN - Svært solrik & flott boligtomt - Tilnærm. flatt - Gangavst. til skole og barnehage!

Heimdalsåsen 39
Prisantydning 690 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 898 m²

Ansvarlig megler
John Marius Eia Thollefsen

John Marius Eia Thollefsen

Kort om eiendommen

Velkommen til familievennlige og populære Heimdalsåsen og denne solrike boligtomten!

Her har du et svært flott og trivelig nabolag med lekeplass, fotballøkke, turområder og naturen i umiddelbar nærhet! Gangavstand til skole og barnehage som ligger i samme boligfelt.

Dette er et område du garantert vil trives i!

Tilnærmet flat og svært praktisk utformet boligtomt.
Tomten ligger i regulert område med 25% utnyttelsesgrad. Det er mulig å bygge enebolig, samt evt. med hybelleilighet.

Meget solrik og flott tomt!

Adresse

Heimdalsåsen 39 3158 Andebu

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt fra Z-eiendom, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Denne boligtomten ligger i en blindvei i et stille og attraktivt boligområde i Heimdalsåsen i Andebu, ca. 9 km nord for Andebu sentrum. Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og daglige servicetilbud.

Det er kort vei avstand til fotballbane, lysløype, skiløyper, idrettshall og treningssenter m.m. Lekeplass umiddelbart ved boligen!

Eiendommen har også nærhet til flotte tur- og friluftsområder. Like ved boligen går det sti som fører til Illestadvannet - et populært badevann. Det er ca. 500 meter til vannet og ca. 1,5 km til badestranden. Videre kan utsiktstårnet på Vetan, Askjemvannet, og turstiene i Kodal anbefales.

Av severdigheter er f.eks. Høyjord stavkirke verdt et besøk.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. ved dagligvarebutikker i Andebu sentrum. Ønsker du ytterligere servicetilbud har du Re-torvet på Revetal med et rikt og variert utvalg. Videre er det kort vei til Tønsberg, Horten og Sandefjord. Fra Sandefjord sentrum går det også daglige avganger med båt til Strømstad, noe som gir mulighet for hyggelig grensehandel.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, hvorav nærmeste holdeplass er Heimdal og ligger ca. 2 min gange fra boligen. Ved å benytte bil tar det ca.21 min til Tønsberg, 26 min til Sandefjord lufthavn, 28 min til Sandefjord, 29 min til Horten, samt 1 time og 2 min til Oslo.

Eiendommen har gang- og sykkelvei til Høyjord barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det skolebussordning til Andebu ungdomsskole. Nærmeste videregående skole er Re videregående.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Areal og eierform

Areal: 898 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eier

Adrian Gran

Vei, vann og avløp

Vann og avløp ligger rett utenfor tomten, ref kommunalt ledningskart.

Det må påregnes tilkoblingsavgifter til kommunen, som opplyses av beregnes på følgende måte;
Tilknytningsgebyr beregnes ut fra bruksarealet til det bygget som har tilgang til vann/avløp. Gebyrene beregnes på grunnlag av totalt bruksareal for hver enkelt enhet. Eks for avløp: Inntil 300m2 (pr. m2); kr 131,25 inkl mva. Eks. for vann:  Inntil 300m2 (pr. m2); kr 101,25.
Tallene er pr 2023.

Adkomst fra privat vei. Evt. løpende kostnader for bruk/vedlikehold av veien tilfaller ny eier.

Det er lagt Viken fiber i gaten. Velforeningsavgift på kr 250,-/året.

Reguleringsforhold

Tomten ligger i område regulert til boligbebyggelse, nåværende. Heimdalsåsen - Høyjord, 20000016E4. Feltnavn B3. Ikrafttredelse 12.05.2021.
Utnyttelsesgrad; 25%.
Felt B1-B5 skal bebygges med eneboliger, det er tillat å etablere hybelleilighet i forbindelse med enebolig.
Høyde: Mønehøyden skal ikke overstige 7,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå. Bebyggelsen på tomter som grenser mot gbnr. 273/35 må ikke overstige 6,5 meter mønehøyde over planert terrengs gjennomsnittsnivå eller kote 101,5.

Prisantydning

690 000,-

Beregnet totalkostnad

690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-)) -------------------------------------------------------- 30 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 720 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:360 000,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: ,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Servitutter (Kr.1 800) Tilrettelegging (Kr.10 950) Kommunale opplysninger (Kr.3 700) Markedspakke (Kr.9 900) Markedspakke utlegg (Kr.5 950) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 690 000,-) (Kr.39 750) Totalt kr. (Kr.82 570)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Visning ved selvsyn eller etter avtale med megler.

Last ned komplett salgsoppgave for alt av informasjon om tomten.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632
Laster kart..

John Marius Eia Thollefsen

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt John Marius Eia Thollefsen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?