Til innholdet

Halvpart av tomannsbolig med tiltalende standard - Svært attraktiv beliggenhet og gode solforhold

Bokelundveien 31B
Prisantydning 2 250 000 , -
Boligtype: Tomannsbolig
P-ROM: 79
BRA: 89 m²
Soverom: 2
Byggeår: 1976
Tomtareal: 355 m²
Få salgsoppgave

Visninger

lørdag 28. mars Kl 00.00 - 00.00
Søk om finansiering Legg inn bud her

Ansvarlig megler
Bjørnar Leirdal

Bjørnar Leirdal

Finn.no: Lokalområde

STOKKE-BOKEMOA

Adresse

Bokelundveien 31B 3160 Stokke

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i et meget attraktivt område i nærheten av Stokke sentrum. Kort vei til både lekeplass, barne- og ungdomsskole samt en mengde fritidstilbud med idrettshall, fotballbaner m.m. i umiddelbar nærhet. Kort vei også til flotte tur- og rekreasjonsområder, sommer som vinter. Stokke sentrum er velutbygd med forretninger, legekontor, vinmonopol, cafeer, jernbane og det meste av sentrumsfunksjoner. For øvrig kun en liten kjøretur til Vestfold Golfklubb og Sandefjord Lufthavn, Torp

Type, eierform og byggeår

Tomannsbolig Selveier, oppført i 1976, modernisert i 2019

Bygninger og byggemåte

Halvpart av tomannsbolig som går over to plan og inneholder i 1. etg: Gang/entré, soverom, bad, samt kjøkken og stue. Kjelleren inneholder kjellerstue, soverom og boder. Carport til parkering.
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 89 kvm, Bruttoareal: 99 kvm

Standard

Velkommen til Bokelundveien 31 B, en svært tiltalende og moderne innredet halvpart av tomannsbolig. Boligen ble ombygget i 2015 og fikk da nytt kjøkken og bad, samt øvrige overflater i 1. etg. Kjelleren ble pusset opp nå i 2019 og fremstår i moderne farger og tiltalende stil. Det er brukt flotte fargekombinasjoner på badet med fliser på gulv og vegger. Badet inneholder dusjhjørne, toalett, servant med skuffer og opplegg til vaskemaskin. Kjøkkenet er i grå høygalns og svært flott. Her følger hvitevarene med. Praktisk og flott bolig over to plan med en moderne og lekker standard. Vel møtt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panleovner og varmekabler på bad og entré.

Parkering

Bgilen parkerer du i egen carport, i tillegg til gode muligheter i gårdsplass.

Areal og eierform

Areal: 355 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er lettstelt og praktisk med svært gode solforhold. Tomten er anlagt med plen i hagen, samt gruset gårdsplass. Her vil det være muligheter for lek og moro i hagen, for store og små.

Eier

Marthe Aga Johansen

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et regulert område (Frydenbergveien- Holtet- Bokemoa (19.3.1962) avsatt i kommuneplan til boligbebyggelse og hensyn landaskap. Det skal bygges to eneboliger på sørøst siden av eiendommen.

Ferdigattest

Opprinnelig kontorbygg som er ombygget til bolig i 2015. Det foreligger pt ikke ferdigattest, men rammetillatelse fra kommunene for byggeprosjekt som inkl eneboliger på nedsiden av eiendommen.

Prisantydning

2 250 000,-

Beregnet totalkostnad

2 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 56 370,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 69 212,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 319 212,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jan-Erik Rossavik Takstdato : 16.09.2019

Kommunale avgifter

Kr. 8 945 pr. år

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tilretteleggingshonorar (Kr.12 995)
Meglerprovisjon (Kr.33.750)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Bjørnar Leirdal

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Bjørnar Leirdal

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?