Til innholdet

Flytt rett inn i en moderne familiebolig med 5 soverom og vannbåren gulvvarme. Romslig tomt med fine uteområder.

Blåbærveien 1
Prisantydning 3 690 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 117
BRA: 121 m²
Soverom: 5
Byggeår: 2007
Tomtareal: 886 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Visninger

mandag 27. juni Kl 17.00 - 18.00
Søk om finansiering Legg inn bud her Visningspåmelding

Ansvarlig megler
Vegard Aadne

Vegard Aadne

Kort om eiendommen

Velkommen til den blå eneboligen i Blåbærveien, rett ved Kodal sentrum i et nyere, men godt etablert boligfelt på Svartsrød Sør. Her kan du bo i svært barnevennlige omgivelser i en moderne enebolig som er modernisert i nyere tid. Boligen har hele 5 soverom, så denne boligen passer godt for en stor famile eller for dere som bare ønsker litt ekstra plass/rom til hobbyer eller lagring. Tomten er pent opparbeidet med gressplen, busker og trær samt fine sittegrupper på platting foran inngangsdør og terrasse utenfor stuen

I nærområdet finner du fine turområder hele året, Kodal sentrum med matbutikk, bensisstasjon, bank, idrettsanlegg, frisør, splitter ny barneskole, discgolf bane, badevann og det du trenger i hverdagen. Ellers er det kort vei til både Sandefjord og Tønsberg

Velkommen til visning!

Finn.no: Lokalområde

Kodal - Svartsrød Sør

Adresse

Blåbærveien 1 3243 Kodal

Adkomst

Fra Sandefjord sentrum kjører du nordover på Sandefjordsveien og tar av til Haukerød / Kodal. Kjør på Raveien til man ser skilt Kodal. Deretter kjører du ca 13 km. ta til venstre mot Skjeggerød. Og første høyre inn Blåbærveien.
For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i salgsoppgaven. Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Kodal er et lite tettsted i Sandefjord kommune, beliggende ca 15 minutters kjøring fra Sandefjord sentrum. Her er gode oppvekstvilkår, natur og friluftsliv sentrale elementer. I Kodal finner du blant annet en discgolfbane, splitter ny barneskole, ungdomslokale på Vonheim. Bygdas ungdomslag er meget oppegående og arrangerer teater, revyer og konserter. For de som er glade i naturen er stedet kjent for flotte turstier, skiløyper og fiskemuligheter i Svartåa. Stedet har barneskole, idrettsplass og også dagligvareforretning, bank, bensinstasjon m.m. Blåbærveien ligger på vestsiden av Kodal med flott utsikt over naturskjønne omgivelser. Her bor man stille og rolig i barnevennlige omgivelser. For deg som elsker sol kan den nytes fra tidlig om morgenen til godt ut på kvelden. Boligen har en meget flott beliggenhet hvor man får mye sol.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2007

Bygninger og byggemåte

Tre på mur. For mer info se tilstandsrapport.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 5, Bad: 2, Antall rom: 6

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 117 kvm, Bruksareal: 121 kvm

1.Etasje: 77 m² p-rom
2.Etasje: 40 m² p-rom

Møblering / utstyr

Integrerte hvitevarer medfølger.

Det er instalert viken fiber man er bindt til i et år.

Leveres uten noen form for garantier, ut over eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Standard

Enebolig over halvannen etasje som ble oppført i tre over støpt plate i 2007. Bygget har saltak tekket med dobbeltkrum betongstein, kledd utvendig med liggende trekledning. Vinduer av tre med tolags glass. Tomten er opparbeidet med plen, beplantning og gruset gårdsplass. Det er oppført terrasse på ca 28 m2 med tilgang fra stue. Boligen fremstår som normalt vedlikeholdt, men som det fremkommer i rapporten så er det enkelte avvik fra normal tilstand, dette sees bla. i sammenheng med bygningsdelenes alder, bruk og forventet levetid. Foruten enkelte avvik og aldersrelaterte forhold gir boligen
et normalt godt inntrykk. Det henvises forøvrig til rapportens enkelte poster med ytterligere vurderinger og tilstandsgraderinger.

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
3 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
1 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
0 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
0 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:
- Grunnmuren har sprekkdannelser

Oppvarming

Hovedsakelig elektrisk, vannbåren gulvvarme og varmekabler. Pipeløp i stuen slik at det er mulighet for peis/ildsted.

Parkering

Parkering på egen tomt med plass til flere biler. Det er lagt opp trekkerør for strøm til garasje, dersom ny eier ønsker å bygge.

Areal og eierform

Areal: 886 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er pent opparbeidet med gruslagt gårdsplass, gressplen med trær og busker samt flere fine uteplasser. Det er sitteplasser ved inngangsdøren og ved terrassen ut fra stuen slik at du kan flytte deg etter solen hele dagen.

Eier

Jan Erik Solly Solheim Therese Solly Solheim

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i et område som i kommuneplan er regulert til boligbebyggelse nåværende i kommuneplan fra 24.09.2019

Boligen ligger i et område som i reguleringsplanen er regulert til bolig i plan Svartsrød sør, datert 15.01.1997 med plan-id 3804 19970012

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 08.06.2009. Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

3 690 000,-

Beregnet totalkostnad

3 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,-)) -------------------------------------------------------- 105 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 795 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jens Martin Onsrud Takstdato : 17.06.2022 Formuesverdi : 828 713,- Sekundær formuesverdi : 2 762 377,- Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Energiforbruk av strøm pr. år er beregnet til 25 229 kWh. Forbrukstall er innhentet fra Lede og er snittforbruk over de tre seneste år og gir kun en indikasjon av forbruk gitt dagens situasjon. Endring av forbruk må forventes utfra ny eiers forbruksmønster og aksepteres av kjøper. Strømforbruk/energiforbruk vil variere blant annet avhenge av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, forbruksmønster etc.

Forsikring

Jernbanepersonalets forsikring gjensidige

Kommunale avgifter

Kr. 10 055 pr. år Inkluderer vann, avløp og renovasjon.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:828 713,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 762 377,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Inneståelse-fakturavederlag (Kr.2 950)
Tilrettelegging (Kr.15 950)
Markedspakke (Kr.12 000)
Internettannonsering (Kr.4 700)
Oppgjør og tinglysning (Kr.5 950)
Pantattest selger (Kr.387)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (Kr 40.000,-)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Dagboknr. /9000941, tinglyst  27.07.2007 - Erklæring/avtale  
Pliktig medlemskap i velforening m.v.
Med flere bestemmelser
Opprinnelig dok nr 11233/2007 fra TØNSBERG TINGRETT

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Vegard Aadne

Eiendomsmegler

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Vegard Aadne

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?