Til innholdet

Flott boligtomt på 580 kvm. beliggende i barnevennlige og solrike omgivelser. Gangavstand til sjøen, skole og barnehage.

Kreppeløkka 9
Prisantydning 1 750 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 579 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Simon Mellingen

Simon Mellingen

Adresse

Kreppeløkka 9 3153 Tolvsrød

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger det nyutviklede villaområdet "Bliksekilen Haveby" tett innpå Oslofjorden, mellom Tønsberg og Åsgårdstrand. Et høytliggende og attraktivt boligmiljø med egne interne lekeplasser, kort vei til barnehage/ barneskole og trygge veier med sykkel-/ gangveier både fra eiendommen og langs Åsgårdstrandsveien. Med andre ord et barnevennlig område.

Omtrent vis a vis med få minutters gange, finner du bryggeanlegg med småbåtplasser i Bliksekilen hvor det erfaringsmessig stort sett har vært enkelt å få tildelt båtplass. Nesten umiddelbar tilgang til usjenerte og vakre uteområder med skogen kort unna eiendommen med flotte turområder, bl.a. til Essoskogens vakre turområder som er et svært populært utfluktssted. Kort unna kan du også nyte kilometerlange kyststier langs Oslofjorden et lite stykke lengre sydover som fører det mot blant annet Karlsvika og Skallevoldstranden.

For barn og unge er det til Slagen Idrettsplass ca. 1,5 km og ca. 5 km til Åsgårdstrand Idrettspark. Til Volden skole er kun ca. 1,4 km, mens det er ca. 4,5 km til Ringshaug ungdomsskole, samt flere barnehager i nærområdet.

Nærmeste servicetilbud finner du i Åsgårdstrand som ligger ca. 4 km fra eiendommen, eller sydover i retning Tønsberg ved Gauterød/Tolvsrød ca. 5-6 km fra eiendommen. Åsgårdstrand er en liten by som oser av sjarme. I gamle Åsgårdstrand finnes kulturelle tilbud som Munchs hus og ulike gallerier, strand, båthavn, café og restaurant. I byen finnes også dagligvareforretning og ulike butikker.

Et enda rikere tilbud finnes i Tønsberg sentrum ca. 8 km unna. Her finnes "alt" av sentrumsfasiliteter og et rikt café- og restauranttilbud på populære Tønsberg brygge. Nederst i gaten, ved Åsgårdstrandsveien, er det bussholdeplass med avganger både til Tønsberg og til Åsgårdstrand. Sykkel- og gangvei fra eiendommen og helt frem til Åsgårdstrand. Det samme gjelder dersom du ønsker å sykle inn til Tønsberg by.

Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil som beskriver områdets fasiliteter.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Bygninger og byggemåte

Kjøper står fritt til å velge hustype mm. Kjøper må selv undersøke om ønsket bolig kan bygges på tomten.

Viser til punkt 6 i bestemmelser til detaljregulering av Volden med Brattbakken (ligger vedlagt i salgsoppgaven):

(Punkt 6) Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5, 1)
§ 6.1 B1 - B10 - Frittliggende småhusbebyggelse
Utnyttelsesgrad for områdene B1-B10 er maksimalt 25 % BYA.
Gesimshøyder skal ikke overstige 6,5 m over eksisterende terreng.
For arker skal det øverste punkt regnes som møne og skjæringen mellom gesims ytterveggs
flate og gesims takflate regnes som gesimshøyde.
Mønehøyder skal ikke overstige 8,5 m over eksisterende terreng.
Byggehøyder skal ikke overstige kote +37,0.

Tønsberg kommune Side 5 Bestemmelser
Det skal avsettes min. to biloppstillingsplasser per boenhet, hvorav en i garasje/carport.
Det kan maks etableres fire biloppstillingsplasser, hvorav inntil to i garasje/carport pr. eiendom.
Det kreves ikke at garasje bygges samtidig med bolig.
Det skal avsettes min. to plasser for sykkel pr. bolig.

Garasjer og boder tillates plassert med minimumsavstand 1m til nabogrense.
Garasje tillates plassert med minimumsavstand 2,5 m til regulert vei, dersom lengderetning for
oppstillingsplasser ligger parallelt med veibane.
Det tillates ikke bygging av hybelleiligheter eller loftsetasjer over garasje.

Parkering

Viser til punkt 6 i bestemmelser til detaljregulering av Volden med Brattbakken (ligger vedlagt i salgsoppgaven):

Tønsberg kommune Side 5 Bestemmelser
Det skal avsettes min. to biloppstillingsplasser per boenhet, hvorav en i garasje/carport.
Det kan maks etableres fire biloppstillingsplasser, hvorav inntil to i garasje/carport pr. eiendom.
Det kreves ikke at garasje bygges samtidig med bolig.
Det skal avsettes min. to plasser for sykkel pr. bolig.

Garasjer og boder tillates plassert med minimumsavstand 1m til nabogrense.
Garasje tillates plassert med minimumsavstand 2,5 m til regulert vei, dersom lengderetning for
oppstillingsplasser ligger parallelt med veibane.
Det tillates ikke bygging av hybelleiligheter eller loftsetasjer over garasje.

Areal og eierform

Areal: 579 kvm, Eierform: Eiet tomt
Selveiertomt for bolig uten byggeklausul - kjøper står fritt til å velge husleverandør innenfor kommune/kommunedelplanens bestemmelser.

Se for øvrige vedlagte matrikkelkart for tomt i salgsoppgaven.
Oppgitt tomteareal er et beregnet areal som er innhentet hos/oppgitt av Færder kommune og må kunne anses som er ca./antatt areal.
Arealet er hentet fra Matrikkelkart som er utstedt av kommunen. Det tas forbehold om at arealet kan avvike noe.

Da det gjelder overdragelse av tomt (ubebygd areal), kreves grønn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer erklæringen, og at denne godkjennes av kommunen før overdragelsen.
Erklæringen skal legges ved skjøtet for tinglysing, og oppgjør kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Tomt og hage

Solrik og flott selveiertomt i Bliksekilen Hageby, et nyetablert boligområde. Tomten er på 579 kvm. som er i dag en naturtomt. Den ligger nederst i blindvei med god plass til å bygge drømmeboligen.

Eier

Thomas Jul Holstad

Vei, vann og avløp

Offentlig. Offentlig vann og avløp ligger i veien rett utenfor eiendommen. Påkobling kommer i tillegg. Se vedlagt forenklet kartskisse med VA i salgsoppgaven.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse, vedtatt den 22.05.2019.

Eiendommen ligger i regulert område. Gjeldende reguleringsplan er: Volden med Brattbakken (ID 3803 20110036) med formål boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, vedtatt den 24.04.2013.

Relaterte planer:
Studsrød Gård ( ID 20160132) vedtatt den 13.09.2017.
Volden (ID 45007) vedtatt den 11.03.2009.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Andel i realsameie
2016/984623-1/200  Opprettelse av realsameie  
Tlg. 26.10.2016 
Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr:3803 Gnr:129 Bnr:115  1/62 
 
2016/984787-1/200  Opprettelse av realsameie  
Tgl. 26.10.2016 
Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr:3803 Gnr:129 Bnr:113  1/9 
 
2016/984787-1/200  Opprettelse av realsameie  
Tgl. 26.10.2016 
Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr:3803 Gnr:129 Bnr:114  1/9 
 
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Prisantydning

1 750 000,-

Beregnet totalkostnad

1 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,-)) -------------------------------------------------------- 56 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 806 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter og ligningsverdi/formuesverdi blir fastatt når boligen er ferdigstilt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Provisjon (Kr.30.000,-)
Tilrettelegging (Kr.9.990,-)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Simon Mellingen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Simon Mellingen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?