Til innholdet

FÆRDER/VESTSKOGEN - Oppussingsobjekt i attraktivt boligområde. 5 sov. 2 bad. ZOLGT

Sidensvansveien 17
Prisantydning 4 300 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 173
BRA: 248 m²
Soverom: 5
Byggeår: 1970
Tomtareal: 1016 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Arnfinn H. Sørhaug

Arnfinn H. Sørhaug

Adresse

Sidensvansveien 17 3142 Vestskogen

Adkomst

Se kartskisse i FINN.no-annonse for veibeskrivelse. Det vil bli skiltet med Z-Eiendom visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Nærområdet

Området har nærhet til skoler for alle alderstrinn, barnehager, bussholdeplass samt et utvalg av servicetilbud og fasiliteter. I nærheten finner du også flere populære badeplasser som Munkholmen med stor gresslette, fin strand og eget toalettanlegg, eller Hellastranda.  Teieskogen ligger kun få minutter unna, samt at Aktiv familiesenter med både treningssenter og badeland er i nabolaget.  Ikke langt unna finner du også Nøtterøy Golfklubb på Borgheim. Så her er det gode muligheter for aktivitet både ute og innendørs.

Det også kort vei til lekeplass, fotballbane, og skiløyper. Ved Teigar ungdomsskole ligger Nøtterøyhallen og et flott utendørs idrettsanlegg med en rekke fotballbaner og 400 m friidretts-løpebane. Fra idrettsparken er det en lysløyperunde på ca. 2,5 km.

Det kun 5 minutter til Teie Torv med bil og her er det et variert utvalg av en rekke servicetilbud. Tønsberg sentrum ligger ca. 4 km fra eiendommen, og byr på alle typer bymessige fasiliteter og servicetilbud. Fra Tønsberg Jernbanestasjon er det hyppige avganger til Oslo, noe som er ideelt for pendlere. Med bil bruker man kun en drøy time til hovedstaden. Det er kort vei fra boligen til busstopp for flere ruter, så her kan du lett benytte deg av kollektivtilbudet fra VKT. Ønsker man å benytte sykkel eller gå, så er det trygge veier både mot nord og sør.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1970

Innhold

Enebolig
1. etasje: Bad , Stue , Kjøkken , Wc , Gang , Vindfang , Trapperom , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4
Kjeller: Bad , Stue , Kjøkken , Soverom , Gang , Mellomgang , Boder 3 stk , Vaskekjeller

Garasje
Etasjeplan: Garasje

Antall rom

Soverom: 5, Bad: 2, Ekstratoalett: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 173 kvm, Bruksareal: 248 kvm

1.Etasje: 116/116m² P-rom/BRA
Kjeller: 57/106m² P-rom/BRA
Garasje: 0/26m² P-rom/BRA

Arealer er hentet fra tilstandsrapporten og er ikke kontrollmålt av megler.

Standard

Boligen er å anse som ett oppussingsobjekt på bakgrunn av alder og manglede vedlikehold for å møte dagens standard.

Beskrivelse av eiendommen (utdrag fra tilstandsrapport):
Enebolig fra 1970. Tak lagt om etter dette men ukjent når. Kledning antatt fra byggeår og preges av dette. Vinduer og dører fra forskjellige perioder. Tilfeller av råte og punkteringer. Terrasse og balkong med behov for vedlikehold. Innvendige overflater med behov for oppussing. Eldre bad og kjøkken i begge etasjer. Registrert fukt i påforede konstruksjoner. Dette ses i sammenheng med drenering og generelt luftmiljø i kjelleretasjen. EL og VVS anlegg hovedsakelig eldre. Garasje fra 1971. vedlikehold og utbedringer må påregnes. Generelt sett er det behov for vesentlig oppgraderinger av begge bygninger.

Øvrig teknisk info om boligen (utdrag fra tilstandsrapport):
Vannrør av kobber. Stoppekran i vaskekjeller. Her er også dyp kum av plast og opplegg for vaskemaskin. Avløpsrør av soil og plast. Boligen har ventiler i enkelte vegger. Forøvrig naturlig ventilasjon. Varmepumpe fra 2018. Ikke vurdert. Ikke i drift på befaringen. Varmtvannsbereder med kapasitet på ca 200 l. Elektrisk anlegg med skjult og åpent ledningsnett. Sikringsskap med skru og 1 automatsikring. 50 amp hovedsikring og 7 fordelingskurser samt automatisk jordfeilbryter Brannvarsler i 1. etg samt brannslukker.


Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen. Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-  3 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-  4 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
-  20 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-  11 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 

Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:

Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Stedvis begynt å flasse av. Lagt direkte på eldre shingel. Dette er ikke en anbefalt løsning ut fra monteringsanvisning på tilsvarende produkter.

Utvendig - Nedløp og beslag: Det er påvist avvik i beslagløsninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mindre skader/bulker. Tegn på utettheter ved piper. Dette skal være utbedret.

Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Skjolder ved piper fra tidligere. Begrenset igjennomlufting i enkelte spalter ved gesims.

Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder. I tillegg skjevheter på terrasse.

Innvendig - Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er registrert svertesopp på overflater. Svertesopp er i kjeller.

Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig - Pipe og ildsted: Noe ufullstendige fuger mellom ildfast stein i peis samt i fuger på forblending over tak.

Innvendig - Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Generelt brukslitasje.

Innvendig - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Generelt noe bruk og aldersslitasje.

Våtrom - Fukt i tilliggende konstruksjoner - Bad: Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken: Generelt bruksslitasje.

Kjøkken - Avtrekk - Kjøkken: Preges noe av alder og bruk.

Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken: Forekommer noe bruksslitasje og merker.

Kjøkken - Avtrekk - Kjøkken: Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

Spesialrom - Overflater og konstruksjon - Wc: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Overflater og utstyr pregs av alder og bruk.

Tekniske installasjoner - Vannledninger: Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det opplyses at det tidligere har vært lekkasjer. Dette skal være utbedret.

Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Registret svertesopp på overflater. Antatt pga for dårlig utlufting av fuktig luft.

Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.

 
Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):

Utvendig - Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller
sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

Utvendig - Dører:  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Bom, sprekker og skader i fliser. Skade på takplater på overbygg. Mangler rekkverk på deler av mur rundt kjellertrapp. Her er heller ikke håndløper på vegg.

Innvendig - Rom Under Terreng: Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. Råte/fuktskader er registrert i innredninger i bod. Hulltaking foretatt i kjellerstue. Målt 35 % fukt i treverk.

Våtrom - Generell - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom - Generell - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Elektrisk anlegg med skjult og åpent ledningsnett. Sikringsskap med skru og 1 automatsikring. 50 amp hovedsikring og 7 fordelingskurser samt automatisk jordfeilbryter.

Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold

Tomteforhold - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at
drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

Tomteforhold - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Kun i mindre partier.

(Garasje) Utvendig - Andre utvendige forhold: Generelt vedlikeholdsbehov. Ujevnt gulv med kul. Skader i dør og omramming. TG satt med vekt på behov for utbedringer.


Det vises forøvrig til rapportens øvrige beskrivelser med detaljer og tilstandsvurderinger som er del av PDF-salgsoppgave som må leses før inngivelse av bud

Areal og eierform

Areal: 1 016 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eier

Gunnar Jan Daffinrud

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsforhold

Kommuneplan/Kommunedelplan:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen for Færder kommune er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende, Kommuneplan (31.1.2018)

Gjeldende regulering:
Eiendommen ligger i område som reguleres av PLANID 381115, Vestskogen, østre del (28.11.1966), reguleringsformål; boliger.

 Bebyggelsesplan:
Eiendommen eller del av eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre plan og bygningslov.

  Midlertidig forbud mot tiltak:
Eiendommen eller del av eiendommen ligger ikke innenfor et område med nedlagt midlertidig forbud mot tiltak.

Regulering under arbeid:
Det er ikke igangsatt planleggingsarbeider på et område som berører/inkluderer eiendommen.

Planforslag
Det eksisterer planforslag som berører eiendommen, PLANID 3811 2016003, Vestskogen.

Alle opplysninger er hentet fra Færder kommune.

Ferdigattest

Boligen har midlertidig brukstillatelse datert 29.04.1970 Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

4 300 000,-

Beregnet totalkostnad

4 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 101 000,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 114 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 414 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Anders Auen Takstdato : 05.07.2022 Formuesverdi : 1 297 845,- Sekundær formuesverdi : 4 672 240,- Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E
Energiforbruk av strøm pr. år er beregnet til 10.795 kWh. Forbrukstall er innhentet fra Lede og er snittforbruk over de tre seneste år og gir kun en indikasjon av forbruk gitt dagens situasjon. Endring av forbruk må forventes utfra ny eiers forbruksmønster og aksepteres av kjøper. Strømforbruk/energiforbruk vil variere blant annet avhenge av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, forbruksmønster etc.

Forsikring

Fremtind Polisenummer: 427885 Premie: 10901

Kommunale avgifter

Kr. 14 850 pr. år Kommunale avgifter innhentet fra Færder Kommune.

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:1 297 845,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 4 672 240,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Provisjon 1,06% av salgssum
Tilrettelegging (Kr.15 950)
Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585)
Garantiforsikringspremie (Kr.2 950)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Ingen hvitevarer medfølger i handelen.

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Heftelser som skal følge eiendommen:

Dagboknr. 4502-2/91, tinglyst 09.10.1969 -   Best. om vann/kloakkledn.  
Med flere bestemmelser

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Arnfinn H. Sørhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Arnfinn H. Sørhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?