Til innholdet

ENEBOLIG MED HYGGELIG BELIGGENHET NÆR STOKKE SENTRUM | DOBBELGARASJE | SENTRALT ZOLGT

Tyriveien 2 A
Prisantydning 4 250 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 207
BRA: 207 m²
Soverom: 6
Byggeår: 1979
Tomtareal: 780 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Ola Norderhaug

Ola Norderhaug

Kort om eiendommen

Meget romslig og innholdsrik familiebolig m/stor grunnflate. Solfylt hjørnetomt og stor dobbel garasje. Eiendommen ligger meget sentralt til, med gåavstand til tog og butikker. Det er behov for modernisering, se veldagt tilstandsrapport. Huset har hele 6 soverom og her er det mange muligheter.

Finn.no: Lokalområde

STOKKE SENTRUM

Adresse

Tyriveien 2 A 3160 Stokke

Adkomst

Fra Stokke sentrum kjører man Frederik Stangs gate mot Bokemoa/E18 og tar inn Tyriveien til venstre. Første hus på høyre side. Eiendommen er skiltet med salgs skilt fra Z-eiendom.

Beliggenhet

Her bor du fantastisk sentralt og flott! Med sin geografiske plassering mellom Tønsberg og Sandefjord by, er Stokke sentrum tilhørende Sandefjord kommune i sterk og harmonisk vekst. Et levende sentrum med bank, en rekke butikker, post, vinmonopol, bibliotek og apotek - alt dette finner du innen knappe 5 minutters gange fra leiligheten. "Rett nede i gaten" finner du matbutikker! Herfra er det også kort vei til sjøen. For båtinteresserte er det en koselig småbathavn i Melsomvik. Her finnes også strand og badeplasser. Kort vei til E18 med 4-felts vei hele veien inn til Oslo fra og med 2014. Ca. 3 minutters gangavstand fra leiligheten frem til Jernbanestasjonen i Stokke med hyppige avganger både sydover samt mot Drammen/Oslo/Gardermoen. Til Torp Flyplass er det ca. 10 minutter med bil med daglige avganger til en rekke Europeiske byer! For den golfinteresserte er det få minutters kjøreavstand til Vestfold Golfbane som er en tradisjonsrik og veldrevet 18-hulls golfbane i flotte omgivelser. Stokke byr også på en idyllisk bøkeskog, flotte  turområder med stier og lysløyper, bl.a. i Bokemoa. Skoler og barnehager ligger også innenfor gangavstand.

Se også nabolagsprofil i komplett salgsoppgave som viser avstander og fasiliteter i nærområdet.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1979

Bygninger og byggemåte

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Innhold

Enebolig fra 1979 på 207 kvm. fordelt som følger:

1. etasje med BRA-i: 118 kvm. Inneholder: entré, stue/kjøkken, toalettrom, gang , bad og 4 soverom

Kjelleretasje med BRA-i: 89 kvm. Inneholder: gang med trapp, 3 boder , vaskerom, bad og 2 soverom

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 6, Bad: 2, Ekstratoalett: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 207 kvm, Bruksareal: 207 kvm, BRA-i:207 kvm , BRA-e: 44 kvm

1.etasje:          118 kvm BRA-i
Underetasje:    89 kvm BRA-i

Garasje på BRA-e: 44 kvm

Tilstandsrapport og angivelse av tilstandsgrader

Det foreligger en tilstandsrapport datert 19.01.24 med befaringsdato 19.12.23 fra Jens Martin Onsrud, som er en uavhengig og autorisert takstmann.

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten, hvor innholdet i denne er regulert i egen forskrift, gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;

- 0 stk. tilstandsgrad 0 (TG0 lys grønn) - ingen avvik.
- 6 stk. tilstandsgrad 1 (TG1 - lys grønn) - mindre eller moderate avvik.
- 0 stk. tilstandsgrad 2 (TG2 - lys gul) - avvik som ikke krever tiltak
- 18 stk. tilstandsgrad 2 (TG2 - mørk gul) - avvik som kan kreve tiltak
- 7 stk. tilstandsgrad 3 (TG3 - rød) - store eller alvorlige avvik.
- 0 stk. tilstandsgrad IU - konstruksjoner som ikke er undersøkt.

TG-2 anmerkninger (mørk -gul) er relatert til for nedløp, kledning, tak, vinduer, etasjeskille, radon, rom under terreng, overflater, avløpsrør, ventilasjon, vv.tank og drenering.
TG-3 anmerkninger (rød) er relatert til for tak, andre utvendige forhodl, pipe, bad, vaskerom, bad 2 og elektrisk anlegg.

Inngående beskrivelse av anmerkningene følger av tilstandsrapporten.

Det er kun TG-2(mørk gul) og TG-3(rød) som kommenteres særskilt, for øvrig vises det til tilstandsrapporten.

Både tilstandsrapport og selgers egenerklæring, utgjør en integrert del av denne salgsoppgaven, som kjøper forventes å gjøre seg kjent med. Tilstandsrapporten gir opplysninger om eiendommens tekniske tilstand.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn i stuen.

Parkering

Dobbel garasje og parkering på egen tomt.

Areal og eierform

Areal: 780 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Stor, solrik tomt på 780 kvm.

Eier

Haifa Abdrahman Doskey Ahmed Mohamed O Doskey

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
Boligbebyggelse Nåværende, byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav
Gang/sykkelvei Nåværende, Gul sone iht. T-1442 , Ras- og skredfare og Rød sone iht. T-1442. Kommuneplan (21.9.2023).

Omfattes av reguleringsplan:
Planid -3907 19910006 Stokke sentrum- bevaringsområde (24.2.1992) Boliger
Planid - 3907 20120012 Stokke sentrum (18.6.2012) Boligbebyggelse og fortau

Det pågår reguleringsarbeid for Frederik Stangs gate 9, Gbnr 422/23 med flere.
Reguleringsplanen er ca. 160 øst for eiendommen. Hensikten med planarbeider er å tilrettelegge
for oppføring av bolig -og næringsbygg i 3-4 etasjer med tilhørende uteoppholds- og lekearealer
og parkeringskjeller. Næringsarealene vil ligge på gateplan mot Nygaards alle og på hjørnet mot
Frederik Stangs gate. Det er foreløpig skissert 16 stk. boenheter i bygget.

Kopier kan får ved henvendelse til meglerkontor.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 26.04.1979. Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det foreligger også en ferdigattest for garasje datert 12.10.1984.

Prisantydning

4 250 000,-

Beregnet totalkostnad

4 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 100 000,- (Dokumentavgift) 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 240,- (Pantattest kjøper) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 112 740,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 362 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jens Martin Onsrud Takstdato : 19.01.2024 Formuesverdi : 1 426 039,- Sekundær formuesverdi : 5 418 947,- Formuesverdi pr. : 31.12.2022

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Kommunale avgifter

Kr. 14 564 pr. år

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:1 426 039,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 5 418 947,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Markedspakke (Kr.10 400) Internettannonsering (Kr.4 800) Tilrettelegging (Kr.16 950) Visninger (Kr.3 500) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.5 500) Oppgjør og tinglysning (Kr.8 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.500) Provisjon (Kr.44 000) Totalt kr. (Kr.97 650)

Boligselgerforsikring

Selgeren har kjøpt boligselgerforsikring hos Fremtind. Forsikringen dekker selgerens økonomiske ansvar hvis du oppdager feil eller mangler som omfattes av avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra kjøpers overtagelse av eiendommen og varer i fem år. I tillegg dekker forsikringen perioden mellom budaksept og overtagelse begrenset til 12 måneder. Forsikringsdekningen er begrenset til salgssum, maksimalt 14 millioner kroner. For kombinasjonseiendommer gjelder forsikringen kun for boligdelen. Salgsdokumentasjon innhentes av forsikringsselskapet etter tinglysning. Se nettsidene til Sparebank 1 for mer informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632
Laster kart..

Ola Norderhaug

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Ola Norderhaug

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?