Til innholdet

Enebolig med herlig, solrik beliggenhet rett ved sjøen. Stor romslig tomt! ZOLGT

Tenvikveien 356
Prisantydning 4 500 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 98
BRA: 102 m²
Soverom: 4
Byggeår: 1920
Tomtareal: 1358 m²

Finn.no: Lokalområde

Færder / Tenvik

Adresse

Tenvikveien 356 3140 Nøtterøy

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt fra Z-eiendom, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser og med flott utsikt over småbåthavna og sjøen. Den ligger vestvendt og har nydelig solforhold. Fra Tenvik går fergen over til Veierland med herlige turstier og sykkelveier i bilfritt miljø. For golfentusiaster er det få minutter kjøring til Nøtterøy golfklubb ved Borgheim.

Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1920

Bygninger og byggemåte

Enebolig i 1,5 etasje oppført i 1920, boligen er tilbygd i 1989. Innvendige som utvendige har boligen for det meste overflater fra 1989 og det må påregnes generell oppussing for å tilfredstille dagens krav om bokomfort. Det er også anneks fra 1974 og garasje med carport.fra 1982-

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Innhold

1. etasje: Vindfang, stue, bad, soverom, kjøkken
2. etasje:Trapperom, bad og tre soverom.

Antall rom

Soverom: 4

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 98 kvm, Bruksareal: 102 kvm

1.Etasje: 63/ 67/ 4 Kvm P-rom/ BRA/ S-rom
2.Etasje: 35/ 35 Kvm P-rom/ BRA

ANNEKS:
32 Kvm BRA

GARASJE:
47 Kvm BRA

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.

Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
- 5 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
- 7 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
- 17 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
- 3 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.

Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:
- Utvendig > Nedløp og beslag
- Utvendig > Veggkonstruksjon
- Utvendig > Vinduer
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
- Utvendig > Anneks
- Utvendig > Garasje
- Innvendig > Krypkjeller
- Innvendig > Innvendige trapper
- Innvendig > Innvendige dører
- Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
- Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
- Tekniske installasjoner > Varmesentral
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):
- Innvendig > Pipe og ildsted
- Våtrom > Generell > Bad x2

Oppvarming

Oppvarmes med varmepumpe, ellers elektriske ovner. Det foreligger fyringsforbud på pipa, da den ikke er koblet til.

Parkering

Parkering i garasje, carport eller på tomten.

Areal og eierform

Areal: 1 358 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Stor tomt med herlig beliggenhet. Flott opparbeidet og god plass med nærhet til sjøen. Eiendommen beståpr av to g/bnr og er på totalt 1358 kvm.

Eier

Odd Gunnar Larsen

Vei, vann og avløp

Det er kommunalt vann og avløp. Det er adkomst fra privat vei.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan vedtatt 31.1.2018.
Informasjon om planarbeid for området.
Det foregår planarbeid for området:  Ja
Kommentar:
Kommuneplanens arealdel revideres. Arealformålet på den aktuelle eiendommen foreslås ikke endret.
Kopi kan fås ved henvendelse til megler.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig innflytningstillatelse på bygningen i kommunens arkiv. Forholdet til manglende ferdigattest for eldre bygg er tatt inn lovteksten ved revisjon av plan og bygningsloven i 2014 i § 20-1 "Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Det foreligger godkjente tegninger av enebolig, anneks og garasje med carport, disse kan oversendes fra megler hvis ønskelig.

Prisantydning

4 500 000,-

Beregnet totalkostnad

4 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 120 000,- (Dokumentavgift) 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 133 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 633 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Takstdato : 07.03.2023 Formuesverdi : 2 973 170,- Sekundær formuesverdi : 825 881,- Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Kommunale avgifter

Kr. 18 182 pr. år

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:2 973 170,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 825 881,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Markedspakke (Kr.12 600) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.16 950) Visning 19.03.2023 (Kr.3 000) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.48 000) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.3 700) FINN.NO (Kr.5 950) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Totalt kr. (Kr.101 305)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er fyringsforbud i ovnen, den er ikke koblet til pipa.

Hvitevarer på kjøkken medfølger

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

John Marius Eia Thollefsen (1)

Eiendomsmegler

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt John Marius Eia Thollefsen (1)

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?