Til innholdet

Enebolig beliggende på toppen av kolle. Noe sjøutsikt. Masse sol. Stor tomt. Oppussingsobjekt. INGEN BOPLIKT! ZOLGT

Ulvøveien 21
Prisantydning 4 950 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 121
BRA: 121 m²
Soverom: 4
Byggeår: 1959
Tomtareal: 2299 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Finn.no: Lokalområde

FÆRDER - KNARBERG

Adresse

Ulvøveien 21 3133 Duken

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen er flott beliggende på toppen av en kolle med utsikt til Bjerkøysundet. Her har man sol fra tidlig morgen til sen kveld. Meget barnevennlig i attraktivt boligområde på Knarberg, innerst i blindvei. Det er kort avstand til badestrendene på Ulvøtangen og Verdun, kort vei til Knarberg og Arås båthavn med gode muligheter for båtplass, butikk, bakeri og flotte turområder. Kort vei til Nesskogen idrettsplass. Det er heller ikke langt til skole og barnehage, Oserød skole Ca 2km. Ca. 7 km til Tønsberg sentrum. Dette er en sjelden beliggenhet i et stille og attraktivt område.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1959

Innhold

U. etasje inneholder:
Entre. Seperat wc. Bad/vaskerom. 1 soverom. Krypkjeller.

1. etasje inneholder:
Stue med utgang til deilig stor terrasse med utsikt mot Bjerkøysundet. Kjøkken. 3 soverom. Dusjbad. Tv-stue med utgang til hagen.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 4, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 121 kvm, Bruksareal: 121 kvm

1. etasje:
Totalt: 99 kvm. P-rom: 99 kvm. S-rom: 0 kvm.

Kjeller etasje:
Totalt: 22 kvm. P-rom: 22 kvm. S-rom: 0 kvm.

Sum: Totalt: 121 kvm. P-rom: 121 kvm. S-rom: 0 kvm.

Standard

Velkommen til denne eiendommen som er registrert som en enebolig men har vært brukt som hytte i de fleste år, da eier er bosatt i utlandet. Eiendommen har en flott beliggenhet men har behov for betydelig oppussing/modernisering. For standard henvises det i sin helhet til tilstandsrapporten utført av takstmann Helge Semb. Velkommen til visning!

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
-    7 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
-    0 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
-  16 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
-    7 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak: Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak. Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er avvik: Lite eller ingen varmeisolasjon i ytterveggene. På sørveggen og deler av østveggen er kledningsbordene oppsprukket og værslitte. Utvendig > Vinduer - 2: Det er avvik: Vinduene har utlevd mer enn halvparten av sin forventede levetid. Utvendig > Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Dørene fra byggeår har utlevd mer enn halvparten av sin forventede levetid. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Mangler rekkverk på søndre del av terrassen. Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Oppsprekking / tørksprekker i tregulv. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er registrert symptom på sopp/råte. I kryperommet er det påvist spor etter stripet
borebille. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Innvendig > Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Utdatert kjøkkeninnredning. Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Stedvis avskallet murpuss på utvendig kjellermurer. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja
Elanlegget bør regelmessig kontrolleres av strømleverandøren LEDE.
 
Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd): Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Utvendig > Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Vinduene er utdatert. Fuktskader og mulig råteskader under store stuevinduer. Må undersøkes nærmere. Innvendig > Rom Under Terreng: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Innvendig > Krypkjeller: Det er ingen ventilering av krypkjeller. Vann tekker inn i deler av krypkjelleren via sprekker i fjellet. Krypkjelleren har for få lite utlufting. Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. I kjelleren er det betydelig fuktgjennomgang i gulv og nedre del av kjelleryttervegger som følge av sviktende drenering.

Oppvarming

Elektrisk. Peisovn i stue.

Parkering

Parkering på egen grunn.

Areal og eierform

Areal: 2 299 kvm, Eierform: Eiet tomt

I tillegg til ovennevnte areal så er veien en del av eiendommen og arealet på denne er 1516 kvm. Tomten ligger i regulert område og reguleringsplan med reguleringskart er vedlagt salgsoppgaven.

Tomt og hage

Tomten består hovedsakelig av naturtomt.

Eier

Turid Mongrolle

Vei, vann og avløp

Offentlig. Privat vei.

Reguleringsforhold

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan: Boligbebyggelse - Nåværende (110- boligområde) Kommuneplan (31.1.2018)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område? Ja

PLANID       Plannavn                           (vedtaksdato)  Reguleringsformål
3811 286    Område ved Ulvøveien   (23.9.1998)      Felles lekeareal
3811 286    Område ved Ulvøveien   (23.9.1998)      Boliger
3811 286    Område ved Ulvøveien   (23.9.1998)      Vilkår for bruk av arealer, bygg og anlegg

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? Nei

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK
Ligger eiendommen eller del av eiendommen innenfor et område med nedlagt midlertid forbud mot tiltak? Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?Nei

Kommentar fra kommunen:
Eiendommen grenser inntil gbnr. 30/201 hvor det er igangsatt planlegging. Det planlegges fradeling og etablering av en ny enebolig. Eiendommen ligger også like øst for Løkkeåsveien 20 og 22A-D.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen i kommunens arkiver. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 01.01.1998, jf. plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. Det foreligger dog ferdigattest for tilbygg datert 09.11.1981.

Prisantydning

4 950 000,-

Beregnet totalkostnad

4 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 155 000,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 168 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 118 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Helge Semb Formuesverdi : 1 006 258,- Sekundær formuesverdi : 3 622 529,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Kommunale avgifter

Kr. 14 840

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:1 006 258,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 3 622 529,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Provisjon 1 % av salgssum
Tilrettelegging (Kr.15 950)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?