Til innholdet

Enebolig beliggende innerst i blindvei. 2 stuer, 2 kjøkken, 2 bad. Garasje.

Zakarines vei 11
Prisantydning 4 390 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 128
BRA: 128 m²
Soverom: 4
Byggeår: 2000
Tomtareal: 429 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Finn.no: Lokalområde

TØNSBERG - EIK/ROBERGRØNNINGEN

Adresse

Zakarines vei 11 3123 Tønsberg

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig, attraktivt og etablert boligfelt innerst i blindvei. Meget barne- og familievennlig, solrik og trafikkstille beliggenhet med flere fine rekreasjonsmuligheter i skog og mark i nærområdet. Kort vei til barnehager, skoler, tur- og lysløype, idrettshall og idrettsanlegg. Kun ca. 3 km til Eiktoppen med flere forretningstilbud, bevertningssteder og dagligvareforretninger. Bussholdeplass i umiddelbar nærhet med god forbindelse til Tønsberg sentrum. Enkel adkomst til E-18, hvor kjøreturen til Oslo gjøres unna på drøye timen. Til Torp Sandefjord Flyplass er det ca. 20 minutter med bil, hvor det er daglige avganger til en rekke europeiske byer. Se for øvrig vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2000

Innhold

1. etasje inneholder:
Gang. 2 soverom. Bad/wc med dusj og opplegg til vaskemaskin. Kjøkken med spiseplass (hvitevarene som er på visningen medfølger). Stue med peisovn og utgang til terrassen og hagen.

2. etasje inneholder:
Gang. 2 soverom. Stue med hybelkjøkken (oppvaskmaskin og kjøleskap medfølger ikke). Bad/wc med badekar og opplegg til vaskemaskin. Loftsbod.

Garasje.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 2, Soverom: 4, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 128 kvm, Bruksareal: 128 kvm, Bruttoareal: 136 kvm

Standard

Velkommen til denne innholdsrike og praktiske eneboligen som holder normal god standard. På gulv er det lagt laminat og fliser. Veggene er hovedsakelig tapetserte og panelte. Begge bad er flislagte. Eiendommen er registrert som enebolig men er i dag innredet med en hybel i 2. etasje som er leid ut. Det er kun satt opp vegg og dør i trappen opp til 2. etasje. Det er ikke meldt inn til kommunen at det er satt inn et hybelkjøkken i 2. etasje. Hybelboer er sagt opp med 3 månders oppsigelse fra 01.10.2021. Han ønsker å fortsette leieforholdet dersom ny kjøper ønsker det.

Det er lagt inne kabel-tv fra Telenor (tidligere Canal Digital). For standard forøvrig, se vedlagte tiltandsrapport fra takstmann Gunnar Sverrisson. Denne boligen har mange muligheter, enten for deg som ønsker å leie ut, eller familien som ønsker seg en enebolig i barnevennlig område innerst i blindvei. Velkommen til visning!

Oppvarming

Elektrisk. Peisovn i stue. Varmkabler i enkelte rom samt i begge bad.

Parkering

Garasje samt parkering på egen grunn.

Areal og eierform

Areal: 429 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er pent opparbeidet og beplantet med plen, prydbusker, hekk og trær. Gårdsplassen er asfaltert samt noe belegningsstein.

Eier

Ståle Opstad

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område og er i kommuneplanen avsatt til boligformål.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 01.03.2001. Kopi av denne kan fåes ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Prisantydning

4 390 000,-

Beregnet totalkostnad

4 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 109 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 390 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 122 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 512 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 1 209 524,- Sekundær formuesverdi : 4 354 287,-

Kommunale avgifter

Kr. 13 680

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:1 209 524,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 4 354 287,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2019.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Provisjon 1% av salgssum
Tilrettelegging Kr.15 950

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?