Til innholdet

Eikeveien 43A ZOLGT

Eikeveien 43A
Prisantydning 3 700 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 84
BRA: 84 m²
Soverom: 1
Byggeår: 1988
Tomtareal: 0 m²

Adresse

Eikeveien 43A 3120 Nøtterøy 1. etasje

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 1988

Bygninger og byggemåte

Boligkompleks bygget i tre og mur over støpte såler.

Innhold:

1.etg.: Entré/vindfang, gang, flislagt baderom med innredning, wc, opplegg til vaskemaskin og dusjhjørne 2 soverom med mye skapplass. Kontor/bod, stue med utgang til terrasse og kjøkken med innredning og hvitevarer.

Utvendig sportsbod.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Antall rom: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 84 kvm, Bruksareal: 84 kvm

Møblering / utstyr

Integrerte hvitevarer medfølger

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.
Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal  innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.
 
Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;
8 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
0 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
7 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
2  stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.
 
Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:
- Vinduer og terrassedør i tre med tolags glass. Konstruksjoner har alder/værslitasje.
- Malt profilert ytterdør med glass sidefelt. Elektronisk lås er montert. Dør har påløpt alder og lås tar i karm.
- Overflater består av vinylbelegg og parkett på gulv, malt tapet på vegger og malte slette plater i innvendige tak. Overflater har stedvis mye alder/bruksslitasje.
- Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke oppført med radonsperre da det ikke var krav til dette på oppføringstidspunktet.
- Kobber vannledninger. Plast avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Ca 120 liter varmtvannsbereder er montert i benkeskap på kjøkken. Bereder er montert i rom uten sluk, og overtrykksventil er ikke tilkoblet avløp. Overtrykksventil bør tilkobles avløp.
 
Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):
- Bad/vaskerom har fliser på gulv, malt tapet på velgeroppslutning takessplater i innvendig tak. Innredet med servantinnredning, skap, dusjkabinett, wc og opplegg for vaskemaskin. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Badet har vært i bruk frem til nå, men utifra bygningsdelenes alder ansees disse å ha passert forventet levetid.
- Brannslukningsapparat. Apparat eldre enn 10 år, Apparat må kontrolleres eller skiftes.

Oppvarming

Leiligheten varmes opp via varmekabler på bad og veggmonterte panelovner. Det er også peis i stuen.

Parkering

Parkering på biloppstillingsplass. Det er ingen garasje tilhørende denne leiligheten.Garasjeplass kan lånes/leies internt dersom noen ikke benytter plassen ifølge formann

Areal og eierform

Eierform: Eiet tomt

Eier

Atle Soløy John-Ole Soløy

Vei, vann og avløp

Offentlig

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
- Boligbebyggelse - Nåværende (110-Boligområde) Kommuneplan (31.1.2018)
- Ukjent Kommunedelplan - Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme (20.3.2019)

Ligger eiendommen i et regulert område:
- Boliger - Glitre gartneri (5.2.1987)
- Offentlig trafikkområde - Glitre gartneri (5.2.1987)

Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen:
- Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme 3811 2019001

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 19.10.1988 Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Diverse opplysninger

Sameie: Glitre Boligsameie, Orgnr.: 987210176 Andel fellesformue: 4450, Oppdatert pr: 31.12.2021
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Prisantydning

3 700 000,- / Fellesutgifter: 11 655,- pr. kvartal Inkluderer kommunale avgifter, gartnerarbeid fra Strandmann AS, TV og internett fra Canal digital, forsikring av eiendommen og snørydding.

Beregnet totalkostnad

3 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 93 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 793 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jens Martin Onsrud Formuesverdi : 727 534,- Sekundær formuesverdi : 2 619 123,- Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Forsikring

Fremtind Polisenummer: 1326079

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:727 534,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 619 123,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585)
Garantiforsikringspremie (Kr.2 950)
Oppgjør og tinglysning (Kr.5 950)
Opplysninger fra forretningsfører (Kr.3 775)
Provisjon 1,3%
Tilrettelegging (Kr.15 950)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Vegard Aadne

Eiendomsmegler

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Vegard Aadne

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?