Til innholdet

DAGALIFJELL - Nydelig beliggende hyttetomt m/utsikt & sol - Tett på natur, skiløyper & turterreng - Kort avstand til alt

Brostrudseterlie 76
Prisantydning 775 000 , -
Boligtype: Hyttetomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 930 m²

Ansvarlig megler
Lars Ole Wittingsrud

Lars Ole Wittingsrud

Kort om eiendommen

Velkommen til Brostrudseterlie og denne attraktivt beliggende hyttetomta. Her har du nydelige turstier, skiløyper, høyfjellsnatur, vann og bademuligheter i umiddelbar nærhet!
Hyttefeltet ligger i kort avstand fra både Uvdal Skisenter og Dagali sentrum og ligger svært fordelaktig til med kun ca 40 minutters biltur til Geilo.
Området er derfor ansett som et svært sentralt utgangspunkt for dagsutflukter.

- Tomta er en solrikt og flott beliggende hyttetomt med gode muligheter for utsikt fra oppført hytte mot Hallingskarvet og omkringliggende områder
- Hyttefeltet er i stor grad utbygget, og det gjenstår kun få ubebygde tomter pr i dag.
- Det er ingen byggeklausul på tomta, men det er mulighet for at nåværende eier kan bygge hytte på direkte spesifikasjoner etter avtale med ny eier.
- Ingen dokumentavgift ved kjøp av festetomt!
- Byggeklart med infrastruktur til tomtegrensen
- Bygg inntil ca 170m² BYA (fotavtrykk)

Ta gjerne kontakt med undertegnede for ytteligere informasjon.

Adresse

Brostrudseterlie 76 3632 Uvdal

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Eiendommen vil bli merket med "Til Salgs" skilt fra Z-eiendom, og det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Antall rom

Antall rom: 1

Areal og eierform

Areal: 930,9 kvm

Eierform: Festet tomt
Grunneiere: Vilhelm Håvardsrud og Arne Gunnar Haugen

Festeavgift: kr. 12.000,- pr år (gjelder fra tidspunktet hytta er oppført - senest f.o.m 2026)
Avgiften reguleres hvert 10.år etter konsumprisindeksen og forfaller hver 02.01 hvert år. Neste reguerling i 2031.

Bortfester har panterett i festeretten og bygninger på tomta for inntil 3 års forfalt festeavgift. Panteretten har prioritet foran alle rettstiftelser som festeren har påheftet tomta, jf. tomtefesteloven §14.
Fremleie av tomta er ikke tillatt uten bortfesters samtykke. Tomta kan ikke inngjerdes. Eventuell inngjerding må avtales særskilt. Festeren må finne seg i at det beites på området.

Festeren gis rett til å benytte eksiterende veier på gbnr 11/11 som bortfester eier eller har bruksrett til. Festeren må dekke sin del av årslige vedlikeholdskostnader, herunder brøytekostnader for den vei som benyttes.

Se for øvrig komplett festekontrakt for detaljerte opplysninger og innhold.

Tomt og hage

Svært flott beliggende hyttetomt med tilnærhet flat beskaffenhet, med et etablert hytteområde i omgivelsene rundt.
Nydelig utsikt til Hallingskarvet og omkringliggende områder.

Eier

Kragerø Hytter AS

Vei, vann og avløp

Vann, avløp, strøm og fiber ligger til tomtegrense.
Tilknytningsavgifter til vann og avløp på kr 174.688,- samt tilknytning til strøm/anleggsbidrag (400V stikkledning til hytte) på ca kr. 20.000,-  kommer i tillegg og må påregnes av ny eier.

Vann og avløpsanlegg er et privat anlegg driftet i felleskap av 5 hytter inkl gjeldende eiendom. Eierskap til del av vann og avløpsanlegg vil bli overført til ny eier etter egen avtale.

Prisantydning

775 000,-

Beregnet totalkostnad

775 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
776 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.3 700) Markedspakke (Kr.14 400) Markedspakke utlegg (Kr.5 950) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Servitutter (Kr.1 800) Totalt kr. (Kr.36 370)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Pliktig innbetaling av årlig avgift på kr 1.800,-/år til drift av stier, skiløyper og annen reiselivsmessig infrastruktur i øvre Uvdal til Miljøringen SA. org 994874659. Evt mva kommer i tillegg. Avgifen justeres etter konsumprisindeksen med basis i KPI pr 15.oktober forutgående år.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Visning ved selvsyn eller etter avtale med megler.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 982832632

Lars Ole Wittingsrud

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Lars Ole Wittingsrud

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?