Til innholdet

Arealeffektiv 2-romsleilighet med stor terrasse og parkeringsmulighet på Træleborg. Perfekt førstegangskjøp!

Måkeveien 4B
Prisantydning 1 690 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 30
BRA: 30 m²
Soverom: 1
Byggeår: 1958
Tomtareal: 0 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Visninger

onsdag 31. mai Kl 16.15 - 17.00
Søk om finansiering Legg inn bud her Visningspåmelding

Ansvarlig megler
John Marius Eia Thollefsen

John Marius Eia Thollefsen

Adresse

Måkeveien 4B 3112 Tønsberg 1. etasje

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Tønsberg sentrum - nærmere bestemt på Træleborg med sin blandede bebyggelse av leilighetsbygg og eneboliger. Her bor du fantastisk sentralt med kort gange til Tønsbergs forretningssentrum, Tønsberg jernbanestasjon, Sykehuset i Vestfold og ikke minst til havne-/og bryggeområdet i byen!

Forholdsvis trafikkstille, barnevennlig og rolig bomiljø hvor du også har meget kort gangavstand til barnehage samt barneskole på Træleborg.

Nærmiljøet byr bl.a. på en rekke friområder og aktivitetsplasser som balløkke m.m. Videre er det kort vei til lokalmiljøets øvrige fasiliteter som svømmehall, restauranter og ulike forretninger for nærmiljøet

Type, eierform og byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 1958

Bygninger og byggemåte

Borettslags leilighet i en åttemannsbolig bygget i 1958. Boligen er antatt fundamentert med støpt såle og gulv på leire/løsmasser. Grunnmur av betongblokker, vegger pusset/slammet å utvendig som innvendig side. Yttervegger over grunnmur av 10 cm bindingsverk. Utvendig kledd
med liggende kledning. Valmtak tekket med dobbeltkrum betongstein, takrenner og nedløpsrør av plastbelagte stålplater. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass, malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Utgang fra stue til nordvendt terrasse fundamentert med pilarer på løsmasser, areal av terrassen er 12 m2.

Innhold

1 etg: Entré , Bad , Soverom , Kjøkken , Stue

Antall rom

Soverom: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 30 kvm, Bruksareal: 30 kvm

1.Etasje: 30/ 30 Kvm P-rom/ BRA

Standard

Dette er en lettstelt leilighet med 1 soverom på Træleborg. Badet er kosmetisk oppgradert inneværende år. Innvendig er det hovedsaklig laminat på gulv, veggene kledd med plater eller panel med malte overflater. Innvendige tak har malte plater.
Etasjeskiller er av trebjelkelag. Mursteinspipe med ett røykløp. Pipen er ikke tilkoblet ovn eller annet ildsted og har således ikke vært i bruk i senere tid.

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.

Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;

- 10 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
- 6 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
- 2 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
- 2 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.

Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:

- Våtrom > Ventilasjon > Bad
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):

- Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
- Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Det er pipeløp i leiligheten, men det er ikke noe ovn tilkoblet.

Parkering

Borettslaget har 11 parkeringsplasser på borettslagets eiendom. Disse plassene er ikke faste, og kan ikke leies. Det er "først til mølla"-prinsippet som gjelder, og det er kun biler i daglig bruk som er tillatt. Borettslaget har nylig fått på plass 2 stk strømuttak e.l. til elbiler. Disse to uttakene er på deling.

Areal og eierform

Eierform: Festet fellestomt

Fellesareal og hage

Det er festet fellestomt som hovedsaklig er asfaltert og gress.

Eier

Amund Stokke

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 25.11.1959. Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Avvik i tegninger gjelder romfordeling og har ikke noe innvirkning på rømningsveier.

Diverse opplysninger

Borettslag: Tønsberg Borettslag, Orgnr.: 958153309 Andelsnr.: 33 Andel fellesgjeld: 80000 Forkjøpsrett: ja
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Andel fellesgjeld:
Lånenummer: * HANBAN-94817214171. Restsaldo:  79.640,- Kapitalkostnader ( renter og avdrag) 552,-

Selskapets totale lån og vilkår:
Lånenr: * HANBAN-94817214171. Type: Annuitet. Restsaldo: 7.916.504,-. Restløpetid: 17 år og 2md.Term pr.år: 4. Type rente: Flyt. Rente:  4,55%

Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
Borettslaget har en avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Avtale om sikring av felleskostnader varer til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden er 12 - tolv- måneder regnet fra oppsigelsesdato.

Felleskostnad er 4409,- pr mnd og inkluderer: Renter og avdrag felleslås, byggforsikring, kom avg, varmtvann, tv/internett grunnpakke, forretningsfører og revisjonshonorar, drift og vedlikehold av bygningene, vaktmestertjenester ink snømåking og gressklipping og renhold av innendørs arealer,

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

1 690 000,- / Felleskostnader: 4 409,- pr. mnd

Beregnet totalkostnad

1 690 000,- (Prisantydning) 80 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 770 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) -------------------------------------------------------- 6 132,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 776 132,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Takstdato : 17.11.2022 Formuesverdi : 385 438,- Sekundær formuesverdi : 1 387 686,- Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Forsikring

Tryg forsikring Polisenummer: 6606609

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:385 438,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 1 387 686,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Eierskiftegebyr til forretningsfører (Kr.6 215) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 770 000,-) (Kr.37 180) Servitutter (Kr.1 800) Tilrettelegging (Kr.16 950) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.1 800) Markedspakke - uten fotograf (Kr.8 100) Markedspakke utlegg (Kr.6 100) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Opplysninger fra forretningsfører (Kr.4 313) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.480) Totalt kr. (Kr.92 768)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

John Marius Eia Thollefsen

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt John Marius Eia Thollefsen

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?