Til innholdet

VET DU HVOR TOMTEGRENSENE DINE GÅR?

Tomtegrense, eller eiendomsgrense som det også kalles, er, ganske enkelt, grensene for eiendommen. De viser hvor mye land man eier og hvor råderetten sluttet. Råderetten angir hvilket område som man kan utnytte slik man selv vil, og gjelder som regel bare på egen tomt. 

- Når du er på visning, er tomtegrenser en av tingene du burde gjøre deg kjent med. Spør gjerne eiendomsmegleren hvor tomtegrensene går, forteller Marianne Gran Rustadstuen, eiendomsmegler i Z-eiendom.

Eiendomsmegler MNEF Marianne Gran Rustadstuen i Z-Eiendom AS

 

Gjerdet til naboen følger ikke nødvendigvis tomtegrensen

- Tomtegrenser blir særlig relevant hva angår rettsforholdet til naboer, forteller Gran Rustadstuen. Du kan ikke gjøre som du vil utenfor din tomt, og ei heller kan de. - Mange tror at gjerder og steiner gir uttrykk for tomtegrenser, men dette er sjeldent riktig. Steiner og gjerder plasseres ofte der det er praktisk, ikke der grensen går, sier Gran Rustadstuen. Tomtegrensene markeres derimot vanligvis med grensemerke i aluminium - dette er hovedregelen i norsk rett. Merket er en stang med en runding på toppen, plassert i hvert hjørne av tomten eller der tomtegrensen endrer retning. 

Grensemerke

 

Dersom grensemerkene ikke stemmer med kart eller annet skriftlig materiale, er det merkene som, som hovedregel, er avgjørende. Om man ikke finner grensemerker på tomten, kan man be kommunen om å foreta en oppmålingsforretning. Det kan også være en ide å høre med naboen - det er mulig de allerede har foretatt en oppmåling, og kan fortelle deg hvor grensene går.

Om to naboer vil endre tomtegrensene, for eksempel flytte grensen noen metre, tar man kontakt med kommunen og ber om grensejustering. For flytting av større areal, for eksempel flytting av grensen med 50 meter, blir det snakk om arealoverføring. Dette må tinglyses, i motsetning til en grensejustering. 

 

De kan være feil

Det er ikke umulig at tomtegrensene kan være feil, av ulike årsaker. Eldre grenser utenfor byer og tettsteder, fra før ca. 1980, har varierende nøyaktighet. Grunnen til dette er at tidligere handlet grensemerkingen i større grad om skattelegging, ikke å fastsette presise grenser. Grensene er sjeldent innmålt og koordinatfestet, i motsetning til grenser i byer og tettsteder etter 1965, som gjerne har god nøyaktighet. 

Norges offisielle register over fast eiendom heter Matrikkelen. Her finner man bygninger, boliger og adresser. Registeret ligger til grunn for tjenester hvor man kan se eiendomsinformasjon, for eksempel “Norgeskart” og seeiendom.no. Disse tjenestene viser ikke nødvendigvis helt riktige kart, men de gir en god pekepinn. 

Om du mener, mistenker eller vet at tomtegrensen er feil, kan du kontakte kommunen. En landmåler vil da komme fra kommunen, og måle opp, merke og fastsette tomtegrensene.