Til innholdet

Våre meglerpriser

For å gi deg et så riktig prisoverslag som mulig, anbefaler vi at vi kommer og besiktiger eiendommen du skal selge. Etter det kan vi gi deg et helt spesifikt, skreddersydd og konkret prisoverslag for salg av din eiendom.

Alle meglerforretninger er imidlertid pålagt å fremvise en standardisert prisliste for sine tjenester. Vi understreker at prislisten er veiledende, og konkrete tilbud på våre tjenester vil kunne avvike fra denne listen.

Last ned prislisten som pdf

 

Meglers vederlag

   
     
Provisjon Fra – til 1-3%
Minsteprovisjon Fast beløp kr. 39 750
     
Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander og andre eventuelle meroppgaver megler må utføre i forbindelse med salgsarbeidet. Et konkret pristilbud kan derfor ikke gis før etter en befaring av eiendommen og en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.    
     
Tilrettelegging av salgsarbeidet Fast beløp kr. 13 695
     
Grunnhonorarer inkluderer befaring av eiendommen, klargjøring av eiendommen for salg, utarbeidelse av prospekt, trykking av prospekt, visninger samt øvrige kostnader knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av det enkelte salget og påløper uavhengig av om salget gjennomføres.    
     
Oppgjørshonorar Fast beløp kr. 4 875
Visningshonorar, inntil 2 Fast beløp kr. 0
Utover 2 visninger Pr visning kr. 1 500
Visninger innenfor normal arbeidstid Fast beløp kr. 0
Inneståelsesgebyr Fast beløp kr. 2 500
     
     
Markedsføring    
Markedsføringspakke som bla inneholder fotograf med plantegninger, ubegrenset antall bilder, FINN.NO(bolig i banner og tydelig profil på Vestfold), TB.NO, www.z-eiendom.no, direkte målrettet markedsføring på Facebook/Instagram, til salgs plakat, matching mot kjøpsregister, profilering bank, visningsannonse lørdag, innhenting av kommunale opplysninger, innhenting av en stk grunnbok og tinglyst servitutt. Grunnbokg og servitutett utover en av hver betales i tillegg i tråd med gebyrer fra Kartverket. Fast beløp Kr. 17.500
Fornyelse av internettannonse Fast beløp kr. 1 250
Annonsering avtales i hvert enkelt tilfelle og skreddersys hver enkelt eiendom. Vi fremlegger konkret markedsplan til hver enkelt oppdragsgiver   Etter avtale
     
     
 Boligsalgsrapport    
Etter regning direkte fra takstmann    
     
     
Eierskifteforsikring    
Enebolig, rekkehus, tomannsbolig o.l.(forutsatt boligsalgsrapport) 0,425% av salgssummen Min. kr. 10 000/
Maks. kr. 50 000
Leilighet/rekkehus med seksjonsnummer 0,325% av salgssum Min. kr. 5300/
Maks kr. 30 000
Andelsboliger 0,18% av salgssum Min. kr  3400/
Maks kr. 30 000
Tomt/Hytte 0,4% av salgssum Min. kr. 7 750/
Maks kr. 50 000
     
Informasjonsinnhenting    
     
     
     
     
     
Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag    
Eierskiftegebyr, etter direkte regning fra forretningsfører    
Opplysninger fra forretningsfører, etter direkte regning fra forretningsfører    
Utlysning av forkjøpsrett, etter direkte regning fra forretningsfører    
     
 Oppdatert 16.09.20